Netværk i Persondata i Den Offentlige Forvaltning


Netværksledere
 

 • Jakob Spangsberg Lundsager, Kontorchef for Koncerndigitaliseringsenheden, Justitsministeriet
 • Cecile Christensen, Digitaliserings- og Innovationschef, Københavns Kommune


Indhold

Netværket er til dig, som ønsker at øge dit vidensniveau omkring implementeringen af persondataforordning. Du træder ind i et forum, der giver dig en grundig og effektiv gennemgang af persondataforordningens krav til offentlige myndigheder - og direkte indblik i hvordan det håndteres praktisk af medlemmerne i forskellige forvaltninger. Jakob Spangsberg Lundsager og Cecile Christensen skaber som netværksledere rammerne for værdiskabende sparring. Du rustes til at kunne integrere de nødvendige procedurer, som sikrer at I som myndighed er compliant med persondataforordningen. Netværket behandler de praktiske udfordringer i lyset af den digitale forvaltning og drøfter forordningens betydning for øvrige forvaltningsretlige områder. Således opnår du bedste forudsætninger for at navigere sikkert inden for persondataretten i henhold til love, systemer og potentielle gråzoner af relevans til dit arbejde.

Du sikres først og fremmest en grundlæggende forståelse af forordningens betydning for dit arbejde hos en offentlig myndighed for derefter at få inspiration til hvordan du praktisk griber den an. Netværkslederne er tæt på den politiske proces omkring den nationale implementering af forordning, hvilket giver dig et unikt indblik i, hvilke særregler der kommer til at gælde for jeres myndighed. Du vil ikke kun komme til at sidde med ligesindede fra lignende stillinger hos andre myndigheder, men indgå i et tværdisciplinært forum, hvor du møder profiler med både juridisk og teknisk ansvar for implementeringen i forskellige lag i de statslige organer. Det er denne sammensætning, der skal sikre dig en værdiskabende oplevelse og holistisk forståelse af persondataforordningens muligheder og udforinger.

 

Eksempler på emner der kan drøftes på netværket:

 

 • Justitsministeriets og Datatilsynets fokus og vejledninger
 • Fælles dataansvar
 • Håndhævelse
 • Håndtering af indsigtsanmodninger
 • Forvaltningsretlige udfordringer
 • Forberedelse og håndtering
 • Sikkerhedsbrist, forebyggelse, kryptering, tracking
 • Registreredes rettigheder og sletning samt arkivering
 • Databehandler vs. Dataansvarlig
 • Cloud-løsninger og Privacy Impact Assessments
 • Kontrolfunktioner
 • Overvågning
 • Datalæk: Forebyggelse, tackling og rapportering
 • Krav til nye IT-systemer
 • DPO’ens roller og ansvar


Temaerne på møderne bestemmes af medlemmer og Netværkslederne fra møde til møde.

 

Formål

Netværkets formål er at skabe et tværfagligt forum for beslutningstagere hos offentlige myndigheder, som på et relativt højt teoretisk og praktisk niveau kan drøfte aktuelle temaer, problemstillinger og lignende indenfor implementeringen af forordningens krav og regler. Der vil være mulighed for at udveksle erfaringer, udvikle ny viden og generelt skabe kontakt blandt profiler, der kan hjælpe med de operationelle skridt mod implementeringen af den nye persondataforordning. Som medlem i dette netværk, indgår du i et eksklusivt forum af aktører, hvis forskellige tilgange til behandlingen af persondata giver et holistisk perspektiv på, hvad der i fremtiden kræves af dig, som beskæftiger dig med persondata i den offentlige forvaltning.

Der afholdes fire effektive og målrettede netværksmøder per sæson á 4,5 times varighed. Hvert netværksmøde giver 5 lektioner, resulterende i 20 lektioner for hele sæsonen. Hvis du er advokat, betyder dette, at du samtidig indfrier Advokatsamfundets krav om 18 lektioners årlig, obligatorisk efteruddannelse ved at deltage i netværket.

 

Netværket er godkendt af IAPP

JUCs konference er godkendt af IAPP til at give CPE akkrediteringNetværket er godkendt af International Association of Privacy Professionals (IAPP). Det betyder at det lever op til det højeste kvalitetsniveau for efteruddannelse inden for persondata. Som certificeret inden for persondata (se her) kan du optjene CPE point (continuing privacy education) ved at deltage på JUC aktiviteter. Du optjener derfor 4 CPE-point pr. netværksmøde og 16 point for hele sæsonen. Læs mere om CPE-point her. 


Målgruppe

Netværket i Persondata i den Offentlige Forvaltning optager ansatte i den statslige, regionale og kommunale forvaltning, som sidder med, eller med udsigten til, ansvaret for implementeringen af den nye persondataforordning. Netværket henvender sig til profiler med strategisk ansvar, men vil også behandle de praktiske trin mod den succesfulde implementering. 

Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af året eller i løbet af året. Pladserne i netværket er personlige, hvorved medlemmer vil få optimalt udbytte af de relationer, der opbygges.


Materiale

Alle medlemmer vil på netværket få udleveret relevant materiale.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Skriv mig op

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Skriv mig op

Lektioner

20

 

Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V


1. møde

mandag d. 18. maj 2020

Kl. 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


2. møde

tirsdag d. 15. september 2020

Kl. 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


3. møde

torsdag d. 12. november 2020

Kl. 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


4. møde

torsdag d. 4. februar 2021

Kl. 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


 

Pris Ekskl. Moms

19.950