Netværk i Persondata i Den Offentlige Forvaltning


Netværksledere
 

 • Jakob Spangsberg Lundsager, Kontorchef for Koncerndigitaliseringsenheden, Justitsministeriet
 • Cecile Christensen, Digitaliserings- og Innovationschef, Københavns Kommune


Indhold

Netværket er til dig, som ønsker at øge dit vidensniveau omkring implementeringen af persondataforordning. Du træder ind i et forum, der giver dig en grundig og effektiv gennemgang af persondataforordningens krav til offentlige myndigheder - og direkte indblik i hvordan det håndteres praktisk af medlemmerne i forskellige forvaltninger. Jakob Spangsberg Lundsager og Cecile Christensen skaber som netværksledere rammerne for værdiskabende sparring. Du rustes til at kunne integrere de nødvendige procedurer, som sikrer at I som myndighed er compliant med persondataforordning. Netværket behandler de praktiske udfordringer i lyset af den digitale forvaltning, og drøfter forordningens betydning for øvrige forvaltningsretlige områder. Således opnår du bedste forudsætninger for at navigere sikkert inden for persondataretten i henhold til love, systemer og potentielle gråzoner af relevans til dit arbejde.

Du sikres først og fremmest en grundlæggende forståelse af forordningens betydning for dit arbejde hos en offentlige myndighed for derefter at få inspiration til hvordan du praktisk griber den an. Netværkslederne er tæt på den politiske proces omkring den nationale implementering af forordning, hvilket giver dig et unikt indblik i, hvilke særregler der kommer til at gælde for jeres myndighed. Du vil ikke kun komme til at sidde med ligesindede fra lignende stillinger hos andre myndigheder, men indgå i et tværdisciplinært forum, hvor du møder profiler med både juridisk og teknisk ansvar for implementeringen i forskellige lag i de statslige organer. Det er denne sammensætning, der skal sikre dig en værdiskabende oplevelse og holistisk forståelse af persondataforordningens muligheder og udforinger.

 

Eksempler på emner der kan drøftes på netværket:

 • Håndtering af registreredes rettigheder
 • Sletning og arkivering, herunder ny arkivlov
 • Cloud-løsninger og Privacy Impact Assessments
 • Krav om Privacy by Design og Privacy by Default
 • Håndtering af indsigtsanmodninger
 • Forvaltningsretlige udfordringer
 • Ansættelsesretlige spørgsmål
 • Datalæk: Forebyggelse, tackling og rapportering
 • Privacy Impact Assessments: Hvordan griber vi risikovurderingen an og hvornår er en brist kritisk?
 • Krav til nye IT-systemer
 • DPO’ens roller og ansvar


Temaerne på møderne bestemmes af medlemmer og Netværkslederne fra møde til møde.

 

Formål

Netværkets formål er at skabe et tværfagligt forum for beslutningstagere hos offentlige myndigheder, som på et relativt højt teoretisk og praktisk niveau kan drøfte aktuelle temaer, problemstillinger og lignende indenfor implementeringen af forordningens krav og regler. Der vil være mulighed for at udveksle erfaringer, udvikle ny viden og generelt skabe kontakt blandt profiler, der kan hjælpe med de operationelle skridt mod implementeringen af den nye persondataforordning. Som deltager i dette netværk, indgår du i et eksklusivt forum af aktører, hvis forskellige tilgange til behandlingen af persondata giver et holistisk perspektiv på, hvad der i fremtiden kræves af dig, som beskæftiger dig med persondata i den offentlige forvaltning.

Der afholdes fire effektive og målrettede netværksmøder per sæson á 4,5 times varighed. Hvert netværksmøde giver 5 lektioner, resulterende i 20 lektioner for hele sæsonen. Hvis du er advokat, betyder dette, at du samtidig indfrier Advokatsamfundets krav om 18 lektioners årlig, obligatorisk efteruddannelse ved at deltage i netværket.

 

Netværket er godkendt af IAPP

JUCs konference er godkendt af IAPP til at give CPE akkrediteringNetværket er godkendt af International Association of Privacy Professionals (IAPP). Det betyder at det lever op til det højeste kvalitetsniveau for efteruddannelse inden for persondata. Som certificeret inden for persondata (se her) kan du optjene CPE point (continuing privacy education) ved at deltage på JUC aktiviteter. Du optjener derfor 4 CPE-point pr. netværksmøde og 16 point for hele sæsonen. Læs mere om CPE-point her. 


Målgruppe

Netværket i Persondata i den Offentlige Forvaltning optager ansatte i den statslige, regionale og kommunale forvaltning, som sidder med, eller med udsigten til, ansvaret for implementeringen af den nye persondataforordning. Netværket henvender sig til profiler med strategisk ansvar, men vil også behandle de praktiske trin mod den succesfulde implementering. 

Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af året eller i løbet af året. Pladserne i netværket er personlige, hvorved deltagerne vil få optimalt udbytte af de relationer, der opbygges.


Materiale

Alle deltagere vil på netværket få udleveret relevant materiale.

Skriv mig op

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Skriv mig op

Udsolgt

Aktiviteten er udsolgt. Skriv dig hurtigt og nemt på ventelisten og kom foran, hvis der bliver en plads ledig.

 

Tilmeld venteliste

Lektioner

20

 

 

 

JUC

Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København V

 

 

Dag 1

Mandag d. 13. maj 2019 
kl. 13.30 - 18.00
Inkl. tapas

 

Dag 2

Onsdag d. 14. august 2019
kl. 13.30 - 18.00
Inkl. tapas

 

Dag 3

Tirsdag d. 22. oktober 2019 
kl. 13.30 - 18.00
Inkl. tapas

 

Dag 4

Torsdag d. 9. januar 2020
kl. 13.30 - 18.00
Inkl. tapas

 

Pris Ekskl. Moms

18.950

 

Hold mig opdateret