Netværk i Persondataret


Netværksledere

 

 • Tanja Blichfeldt Johnsen, Advokat og partner ved NOVI Advokater og stedfortrædende medlem af Datarådet.
 • Pia Kirstine Voldmester, Advokat og partner, Bruun & Hjejle og medlem af Datarådet. 


Indhold

Netværket er et tilbud til dig, der beskæftiger dig med persondataret på daglig basis. Du sidder som DPO eller har en baggrund som Compliance Officer, IT-sikkerhedschef, Legal Counsel i en større virksomhed eller ekstern rådgiver med særligt fokus på persondataret. 

I netværket behandler vi aktuelle problemstillinger sideløbende med at vi udveksler erfaringer og sparrer om den praktiske håndtering af de persondataretlige krav til virksomheder samt de krav, der er indeholdt i EU-forordningen og implementeringen i dansk lov. Et omdrejningspunkt for netværket vil være EU Kommissionens nye forordning og i forlængelse heraf de udfordringer, som eksisterer allerede i dag og som har fået fornyet fokus i kraft af den nye regulering.


 

Temaerne på møderne bestemmes af medlemmer og Netværkslederne fra møde til møde.

 

Emneliste til kommende sæson.

 

 • Overvågning
 • Automatiserede afgørelser og profilering
 • Fælles dataansvar
 • Cookies
 • Håndhævelse
 • Forberedelse og håndtering
 • Sikkerhedsbrist, forebyggelse, kryptering, tracking
 • Internationale dataoverførsler
 • Registreredes rettigheder og sletning
 • Databehandler vs. Dataansvarlig
 • Kontrolfunktioner
 • DPO – how to do it.
 • Privacy Impact Assessment
 • Gennemgang af udvalgte emner i EU-forordningen
 • Justitsministeriets og Datatilsynets fokus og vejledninger

 

 

Formål

Netværkets formål er at skabe et forum, som på et højt niveau og med en praktisk tilgang drøfter aktuelle temaer, problemstillinger og lignende indenfor dansk og international persondataret, samt at udveksle erfaringer, udvikle ny viden og generelt skabe kontakt blandt medlemmer, der i deres daglige virke beskæftiger sig med persondataloven.

Udover faglig opkvalificering får du også en markant udvidelse af dit professionelle netværk. Et nyt forum som du året rundt kan trække på til sparring og vidensdeling på konkrete udfordringer. Samtidig skaber et godt netværk gode forretnings- og karrieremæssige muligheder. Som medlem af netværket kan du påvirke emner og indhold så det faglige indhold udvider dine kompetencer optimalt.

Der afholdes fire effektive og målrettede netværksmøder per sæson á 4,5 times varighed. Hvert netværksmøde giver 5 lektioner, resulterende i 20 lektioner for hele sæsonen. Hvis du er advokat, betyder dette, at du samtidig indfrier Advokatsamfundets krav om 18 lektioners årlig, obligatorisk efteruddannelse ved at deltage i netværket.

 

Netværket er godkendt af IAPP

JUCs konference er godkendt af IAPP til at give CPE akkrediteringNetværket er godkendt af International Association of Privacy Professionals (IAPP). Det betyder at det lever op til det højeste kvalitetsniveau for efteruddannelse inden for persondata. Som certificeret inden for persondata (se her) kan du optjene CPE point (continuing privacy education) ved at deltage på JUC aktiviteter. Du optjener derfor 4 CPE-point pr. netværksmøde og 16 point for hele sæsonen. Læs mere om CPE-point her. 


Målgruppe

Netværket optager eksempelvis DPO'er, Compliance Officers, IT-sikkerhedschefer, Legal Counsels i større virksomheder eller eksterne rådgivere med særligt fokus på og indgående erfaring med rådgivning i persondataret.

Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af eller i løbet af sæsonen.
Pladserne i netværket er personlige, hvorved medlemmerne vil få optimalt udbytte af de relationer, der opbygges.


Materiale

Alle medlemmer på netværket vil få udleveret relevant materiale.

 

Skriv mig op

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Skriv mig op

OBS!

Få pladser tilbage

 

Lektioner

20

 


1. møde
torsdag d. 26. marts 2020
Kl. 13:30 -
18:00

Inkl. tapas


2. møde
tirsdag d. 19. maj 2020
Kl. 13:30 -
18:00

Inkl. tapas


3. møde
tirsdag d. 25. august 2020
Kl. 13:30 -
18:00

Inkl. tapas


4. møde
tirsdag d. 06. oktober 2020
Kl. 13:30 -
18:00

Inkl. tapasJUC

Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V

 

 

Pris Ekskl. Moms

19.950

 

Hold mig opdateret