Netværk i Personskade


Netværksledere

 

 • Flemming Orth, Senioradvokat og Director, Kammeradvokaten 

 • Malou Ehmer, Advokat og partner, Ehmer Pramming Advokater
   

Indhold

Netværket er et tilbud til dig, der beskæftiger dig med personskade på daglig basis. Du har en baggrund som jurist, personskadebehandler eller specialkonsulent i et forsikringsselskab eller offentlig myndighed eller du er ekstern rådgiver med særligt fokus på personskade.

I netværket behandler vi aktuelle problemstillinger sideløbende med at vi udveksler erfaringer og sparrer om den praktiske håndtering af de udfordringer, der er forbundet med personskade.

Netværkslederne vil løbende opdatere netværket omkring aktuelle sager samt ny retspraksis og ny lovgivning på fagområdet. Deltagerne i netværket forventes aktivt at bidrage med vidensdeling og sparring for at danne grundlaget for den kollektive styrkelse af eksisterende kompetencer. Derudover vil der være indlæg fra eksterne indlægsholdere. Du har som medlem mulighed for at påvirke indholdet af indlæggene via valg af temaer og indlægsholdere. Vi sætter i netværket den uformelle drøftelse af generelle problemstillinger højt, og anvender disse som ”springbræt” for en dialog og gruppedrøftelser. 
 

 

1. møde:

Forældelse

 

2. møde:

Arbejdsskadereformen – efter vedtagelse

 

 

Emneliste til kommende sæson.

 

 • Den kommende arbejdsskadereform og betydningen heraf
 • Erhvervsevnetabsforsikringssager
 • Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Ankestyrelsens behandling af sager
 • Juridisk og medicinsk kausalitet, herunder Retslægerådets vurderinger
 • Vejledende udtalelser fra arbejdsmarkedets Erhvervssikring
 • Ansvarsvurderinger ved fysiske og psykiske arbejdsskader
 • Medvirken og egen skyld
 • Skadelidtes ret til sociale ydelser (revalidering, fleksjob, førtidspension m.v.)
 • Offererstatningsloven og behandling af sager ved Erstatningsnævnet
 • Patientskadesager
 • Offentlige myndigheders erstatningsansvar
 • Tort godtgørelse og andre krænkelsesgodtgørelser (fx efter EMRK)
 • Retshjælpsdækning og fri proces
 • Processuelle udfordringer

 

Derudover vil der ved hvert netværksmøde ske opdatering af relevant praksis indenfor personskadeområdet, herunder arbejdsskadelovningen, ansvarsområdet, patienterstatninger, offererstatningsloven, forældelse, m.v. Samt ajourføring af relevante lovændringer

 

Formål

Netværkets formål er at skabe et forum, som på et højt niveau og med praktisk tilgang drøfter aktuelle temaer, problemstillinger og lignende indenfor personskade, udveksle erfaringer, udvikle ny viden og generelt skabe kontakt blandt deltagere, der i deres daglige virke beskæftiger sig med området.

Udover faglig opkvalificering får du også en markant udvidelse af dit professionelle netværk. Et nyt forum som du året rundt kan trække på til sparring og vidensdeling på konkrete udfordringer. Samtidig skaber et godt netværk gode forretnings- og karrieremæssige muligheder. Som medlem af netværket kan du påvirke emner og indhold så det faglige indhold udvider dine kompetencer optimalt.

Der afholdes fire effektive og målrettede netværksmøder per sæson á 4,5 times varighed. Hvert netværksmøde giver 5 lektioner, resulterende i 20 lektioner for hele sæsonen. Hvis du er advokat, betyder dette, at du samtidig indfrier Advokatsamfundets krav om 18 lektioners årlig, obligatorisk efteruddannelse ved at deltage i netværket.


Målgruppe

Netværket optager eksempelvis jurister, personskadebehandlere eller specialkonsulenter i forsikringsselskaber eller offentlige myndigheder eller eksterne rådgivere med særligt fokus på og indgående erfaring med rådgivning i personskade.

Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af året eller i løbet af året. Pladserne i netværket er personlige.

 

Materiale

Alle deltagere vil på netværket få udleveret relevant materiale.

Skriv mig op

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Skriv mig op

Lektioner

20

 


1. møde
onsdag d. 21. august 2019
Kl. 13:30 -
18:00

Inkl. tapas


2. møde
tirsdag d. 22. oktober 2019
Kl. 13:30 -
18:00

Inkl. tapas


3. møde
torsdag d. 16. januar 2020
Kl. 13:30 -
18:00

Inkl. tapas


4. møde
tirsdag d. 17. marts 2020
Kl. 13:30 -
18:00

Inkl. tapasJUC

Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V

 

 

Pris Ekskl. Moms

18.950

 

Hold mig opdateret