Netværk i Professionel Forhandling


Netværksledere
 

 • Mikkel Gudsøe, Direktør og indehaver af Negotiation Institute ApS og Honorary Associate Professor - Negotiation, Aarhus Universitet ​


Indhold

Gå ikke glip af dette eksklusive netværk der, på tværs af deltagernes professioner, for første gang sætter fokus på en af de vigtigste og mest dagligt anvendte personlige kompetencer - nemlig forhandling. Af samme årsag er det et område, der i stadig stigende grad efterspørges af ledere og rådgivere, der ønsker at højne professionalismen, effektiviteten og værdiskabelsen både internt og eksternt - på bundlinjen og i relationer.

Forhandling kommer derfor i mange afskygninger og kompleksiteter - lige fra nationale og internationale kontrakts- og prisforhandlinger, klassiske køb og salg, lønforhandlinger og lignende medarbejderrelaterede emner, kunde/klientpleje, service og håndtering, konfliktop- eller nedtrapninger og tvistløsninger på flere niveauer. 

Netværket opererer under de internationale anerkendte Chatham House Rules (www.chathamhouse.org/about/chatham-house-rule) for at sikre maksimal åbenhed og fortrolighed på samme tid. Mikkel Gudsøe orkestrerer sammen med deltagerne dagsordenen på møderne og er herudover indlægsholder og garant for det faglige indhold. Derudover er der oplæg fra både eksterne indlægsholdere og medlemmer af netværket.

Som medlem har du stor indflydelse på dagsordenen ved at stille forslag til relevante emner, temaer, konkrete cases og indlægsholdere m.v. og der er mulighed for at diskutere egne forhandlinger og få sat forhandling professionelt på dagsordenen såvel forretningsmæssigt som personligt. På netværket kommer vi hele vejen rundt.

 

Eksempler på emner der kan drøftes på netværket:

 • Vigtige og klassiske begreber i enhver professionel forhandlingsforberedelse inkl. udlevering af værktøjer
 • E-mail forhandling - Ja-Nej-Ja - Framing og Labeling
 • Forhandling – nationalt og internationalt i en kreativ branche
 • Kommunikation & Spørgeteknik i en Nøddeskal
 • Forhandlingsteori og opdateringer/forskning på området
 • Struktureret forhandlingsoptimering i virksomheder og større organisationer - effektivitet, rammer, mandat og argumentationer
 • Forhandling, beslutningsprocesser og psykologi
 • Forhandlingsoptimeret contract management - standardkontrakter m.v.
 • Online Dispute Resolution (ODR) og Phone Dispute Resolution (PDR)
 • Forhandling og Etik - er der eller hvor er grænserne?
 • Klient/kundehåndtering og forhandling
 • Fremtidens rådgiver - hvad forventer kunderne?
 • Forhandling i praksis - netværkseksempler
 • Risk/benefit modeller - strategisk og beregningsmæssige fundamenter for den gode forhandling/forlig.


Tentative møderække:

1. møde:

Bordet rundt og nyt fra forhandlingsteorien.

Tema - Etik & Løgn i Forhandling – udfordringer, grænser?
 

2. møde:

Bordet rundt og nyt fra forhandlingsteorien.

Tema – Forhandlingsteori, træning med og evaluering af cases
 

3. møde:

Bordet rundt og nyt fra forhandlingsteorien.

Tema – Spørge- og svarteknik – betydning af præambler, få sandheden frem, hvad siger du selv?
 

4. møde:

Bordet rundt og nyt fra forhandlingsteorien.

Tema – Kropssprog advanced – øvelser, video, do´s and don´ts


Temaerne på møderne bestemmes af medlemmer og Netværkslederne fra møde til møde.

 

Formål

Netværket er unikt. Netværkets formål er at skabe et forum, som på et relativt højt teoretisk og praktisk niveau kan drøfte aktuelle temaer, problemstillinger og lignende indenfor professionel forhandling, udveksle erfaringer, udvikle ny viden og generelt skabe kontakt blandt personer som arbejder indgående med forhandling, konfliktløsning og optimering af relationer.

Der afholdes fire årlige effektive og målrettede netværksmøder á 4,5 times varighed. Hvis du er advokat, betyder dette, at du samtidig indfrier kravet om 18 lektioners årlig, obligatorisk efteruddannelse ved at deltage i netværket.


Målgruppe

Målgruppen er bred, da forhandling er en universel kompetence og vi styrkes af at lære på tværs af relationer og professioner. Netværket optager hovedsageligt personer der i det daglige via ledelse eller rådgivning professionelt beskæftiger sig med at forhandle på egne eller andres vegne og som ønsker at kompetenceudvikle sig og professionalisere og skærpe færdighederne med øget effektivitet og bundlinje som mål.

Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af året eller i løbet af året. Pladserne i netværket er personlige, hvorved deltagerne vil få optimalt udbytte af de relationer, der opbygges.


Materiale

Alle deltagere vil på netværket få udleveret relevant materiale.

Skriv mig op

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Skriv mig op

Lektioner

20

 

 


JUC

Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København V

 

 

Dag 1

Torsdag d. 4. april 2019 
Kl. 13:30 - Kl. 18:00

Inkl. tapas

 

Dag 2

Mandag d. 3. juni 2019 
Kl. 13:30 - Kl. 18:00

Inkl. tapas

NB. Afholdes på Copenhagen Mariott Hotel
Kalvebod Brygge 5
1560 København V

Dag 3

Torsdag d. 15. august 2019
Kl. 13:30 - Kl. 18:00

Inkl. tapas

 

Dag 4

Torsdag d. 14. november 2019 
Kl. 13:30 - Kl. 18:00

Inkl. tapas

 

Pris Ekskl. Moms

18.950

 

Hold mig opdateret