Netværk i Rådgivning og Byggeri


Netværksledere
 

 • Simon Heising, Advokat og partner, Nexus Advokater
 • Kim Olsson, Direktør og indehaver, Kim Olsson A/S 
 • Klaus Rasmussen, Advokat, Alm. Brand.
 • Casper Nordby Albertsen, Jurist, Voldgiftnævnet 

 

Indhold

Netværket er et tilbud til dig, der arbejder med rådgivning i byggeriet i den ene eller anden forstand. Du har en baggrund som arkitekt, ingeniør, bygningskonstruktør, landinspektør, intern rådgiver hos entreprenørfirmaer, bygherrerådgiver, advokat eller lignende. Entreprenører, rådgivere og bygherrer skal sidde sammen i netværket for, at forstå hinandens udfordringer og forbedre samarbejdet, så konflikter kan stoppes inden de udvikler sig til deciderede retssager eller andet.

I netværket behandler vi aktuelle problemstillinger sideløbende med, at vi udveksler erfaringer og sparrer om den praktiske håndtering af de daglige udfordringer som rådgiver i branchen. Netværkslederen vil stå for en mindre del af indholdet på netværket, hvor du også selv forventes aktivt at bidrage med indlæg og input fra din hverdag. Derudover vil der til hvert møde være indlæg fra relevante eksterne indlægsholdere. Du har som medlem mulighed for at påvirke indholdet af oplæggene via valg af temaer og oplægsholdere.

 

Emneliste til kommende sæson.

 • Hvordan kan alle parter samarbejde bedre i byggeriet (fremtidens samarbejdsformer)
 • Projektgennemgang erfaringer fra feltet
 • Erfaringer med AB18
 • Trends i markedet (materiale knaphed, Corona m.m.)
 • Rammeaftaler
 • Erfaringer og nyheder fra Voldgift
 • Voldgiftsdomme og afgørelser på byggeri – hver 6.måned
 • Forsikringsafgørelser og konsekvenser ved mangler i projekteringen
 • Projektledelse i byggeriet (forhandling af mængder og tidsfrister – de væsentlige udfordringer)
 • Klima i byggeri (renovering, genanvendelse eller andre klimakrav)
 • Hvornår er et projektmateriale fyldestgørende nok?

 

 

Formål

Netværkets formål er at skabe et forum, som på et højt niveau og med praktisk tilgang drøfter aktuelle temaer og problemstillinger for rådgivere i byggebranchen. Udover faglig opkvalificering får du også en markant udvidelse af dit professionelle netværk. Et nyt forum som du året rundt kan trække på til sparring og videndeling på konkrete udfordringer. Samtidig skaber et godt netværk gode forretnings- og karrieremæssige muligheder. Som medlem af netværket kan du påvirke emner og indhold, så det faglige indhold udvider dine kompetencer optimalt.

Der afholdes fire effektive og målrettede netværksmøder per sæson á 4,5 times varighed. Hvert netværksmøde giver 5 lektioner, resulterende i 20 lektioner for hele sæsonen. Hvis du er advokat, betyder dette, at du samtidig indfrier Advokatsamfundets krav om 18 lektioners årlig, obligatorisk efteruddannelse ved at deltage i netværket. Såfremt du er ejendomsmægler, indfrier du ligeledes kravet om obligatorisk efteruddannelse ved at deltage i netværket. DE-medlemmet skal dog aktivt søge om godkendelse pr. aktivitet hos DE. Historisk set er alle tidligere JUC aktiviteter blevet godkendt af DE.  

 

Målgruppe

Netværket optager eksempelvis arkitekter, ingeniører, bygningskonstruktører, landinspektører, bygherrerådgivere, intern rådgiver hos entreprenørfirmaer, advokater eller lignende med erfaring som rådgivere i byggebranchen. 

Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af året eller i løbet af året. Pladserne i netværket er personlige, hvorved deltagerne vil få optimalt udbytte af de relationer, der opbygges.
 

Materiale

Alle deltagere på netværket vil få udleveret relevant materiale.

 

Hvad får du ud af at være en del af JUCs netværk?

 

 

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

20

 

Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V


1. møde

mandag d 20. september 2021

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


2. møde

tirsdag d 23. november 2021

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


3. møde

mandag d 28. februar 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


4. møde

onsdag d 4. maj 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


Pris Ekskl. Moms

20.950

 

 

Network