Netværk i Rådgivning og Byggeri


Netværksledere
 

 • Simon Heising, Advokat og partner, Nexus Advokater
 • Kim Olsson, Direktør og indehaver, Kim Olsson A/S 
 • Klaus Rasmussen, Advokat, Alm. Brand.
 • Rikke Steffensen, Jurist, Voldgiftnævnet 

 

Indhold

Netværket er et tilbud til dig, der arbejder med rådgivning i byggeriet i den ene eller anden forstand. Du har en baggrund som arkitekt, ingeniør, bygningskonstruktør, landinspektør, brandtekniker, teknolog, teknisk designer, beregner, bygherrerådgiver, advokat eller lignende. I netværket behandler vi aktuelle problemstillinger sideløbende med, at vi udveksler erfaringer og sparrer om den praktiske håndtering af de daglige udfordringer som rådgiver i branchen. Netværkslederen vil stå for en mindre del af indholdet på netværket, hvor du også selv forventes aktivt at bidrage med indlæg og input fra din hverdag. Derudover vil der til hvert møde være indlæg fra relevante eksterne indlægsholdere. Du har som medlem mulighed for at påvirke indholdet af indlæggene via valg af temaer og indlægsholdere.

 

Emner til sæson 2019-2020

Temaerne på møderne bestemmes af medlemmer og Netværkslederne fra møde til møde

 

Emneliste til kommende sæson.

 

 • Voldgiftsdomme og afgørelser på byggeri – hver 6.måned
 • Hvordan kan alle parter samarbejde bedre i byggeriet
 • Projektledelse i byggeriet
 • Teknisk Fælleseje (særligt tolerance niveau)
 • Håndtering af krav ved mangler
 • Hvordan sælger man de juridiske budskaber til virksomheden?
 • Tvister og juridiske gråzoner
 • Erfaringer og nyheder fra voldgift
 • Syn og Skønsmand
 • Klima i byggeri
 • Konsekvenser af ABR og AB18 + YBR
 • Hvornår er et projektmateriale fyldestgørende nok?
 • Hvordan kan man gøre sit tilbud mere attraktivt?

 

 

Formål

Netværkets formål er at skabe et forum, som på et højt niveau og med praktisk tilgang drøfter aktuelle temaer og problemstillinger for rådgivere i byggebranchen. Udover faglig opkvalificering får du også en markant udvidelse af dit professionelle netværk. Et nyt forum som du året rundt kan trække på til sparring og vidensdeling på konkrete udfordringer. Samtidig skaber et godt netværk gode forretnings- og karrieremæssige muligheder. Som medlem af netværket kan du påvirke emner og indhold så det faglige indhold udvider dine kompetencer optimalt.

Der afholdes fire effektive og målrettede netværksmøder per sæson á 4,5 times varighed. Hvert netværksmøde giver 5 lektioner, resulterende i 20 lektioner for hele sæsonen. Hvis du er advokat, betyder dette, at du samtidig indfrier Advokatsamfundets krav om 18 lektioners årlig, obligatorisk efteruddannelse ved at deltage i netværket. Såfremt du er ejendomsmægler, indfrier du ligeledes kravet om obligatorisk efteruddannelse ved at deltage i netværket. DE-medlemmet skal dog aktivt søge om godkendelse pr. aktivitet hos DE. Historisk set er alle tidligere JUC aktiviteter blevet godkendt af DE.  

 

Målgruppe

Netværket optager eksempelvis arkitekter, ingeniører, bygningskonstruktører, landinspektører, brandteknikere, teknologer, teknisk designere, beregnere, bygherrerådgivere, advokater eller lignende med erfaring som rådgivere i byggebranchen

Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af året eller i løbet af året. Pladserne i netværket er personlige, hvorved deltagerne vil få optimalt udbytte af de relationer, der opbygges.
 

Materiale

Alle deltagere på netværket vil få udleveret relevant materiale.

Skriv mig op

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Skriv mig op

Lektioner

20

 

 

JUC

Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København V

 

Husk sidste møde:
Dag 4

Tirsdag d. 23. september 2019
Kl. 13.30 - 18.00 
Inkl. tapas

 


Dag 1

Tirsdag d. 10. december 2019
Kl. 13:30 - Kl. 18:00

Inkl. tapas
 

Dag 2

Torsdag d. 5. marts 2020
Kl. 13:30 - Kl. 18:00

Inkl. tapas
 

Dag 3

Onsdag d. 10. juni 2020
Kl. 13:30 - Kl. 18:00

Inkl. tapas
 

Dag 4

Onsdag d. 18. august 2020
Kl. 13:30 - Kl. 18:00

Inkl. tapas

 

Pris Ekskl. Moms

18.950

 

Hold mig opdateret