Netværk i Retssikkerhed på Skatteområdet


Netværksledere

 

 • Poul Bostrup, Retsformand, Landsskatteretten

 


​Indhold

Retssikkerheden på skatteområdet er til evig debat. Ikke kun i offentligheden men også på den politiske dagsorden er det et område, der i stigende grad er til debat. Men hvordan kan de fagpersoner, der dagligt arbejder med skatteområdet forholde sig hertil? Hvilke problemstillinger står vi over for, og hvordan kan vi lære af hinanden? I dette netværk mødes skattespecialister fra ”hver sin side af bordet” for at drøfte og udveksle erfaringer vedrørende retssikkerhed på skatteområdet. Vi tager fat på nogle af de emner, som kredser omkring skatteretten og diskuterer, hvorledes disse influerer på skatteområdet.

Netværket kaster blandt andet spotlys på den nye persondataforordning og dens betydning for skattekontrolloven, det europæiske charter for grundlæggende rettigheder, bevisbyrderegler og grov uagtsomhed, herunder vurdering af tilregnelsen skatteretligt hhv. strafferetligt. Sidst men ikke mindst behandler netværket borgernes domstolsprøvelse, herunder samspillet mellem advokaten og virksomheden hhv. skatterådgiveren.
 

Eksempler på emner der kan drøftes på netværket:

 • Skattetryk
 • Klagebehandling og bevisbyrder
 • Identifikation af uklarheder på rådgivers rolle på skatteområdet
 • Afgørelser og tvister på momsloven og andre indirekte skatter
 • Afgiftsmyndighedens anvendelse af beviser
 • Samarbejdet mellem advokaten og virksomheden hhv. skatterådgiveren
 • Den nye persondataforordning
 • Samspillet mellem skatteretten og strafferetten
 • Grov uagtsomhedsvurdering (tilregnelsen) i en skatteretlig og strafferetlig belysning
 • Forhandlingsmaksimens betydning for førelse af skattesager
 • Transfer-pricing


Tentative møderække:

 

1. møde: 

Rådgiveres forpligtelser ved hvidvask, skatteplanlægning og skatteunddragelse.

På mødet drøftes de krav der stilles til rådgivere nationalt og internationalt og samspillet med tavshedspligtsregler.

Endvidere drøftes skattestraffesager mod rådgivere for medvirken til skatteunddragelse. Herudover som et yderligere emne drøftes status for lovforslaget om ministeriers adgang til at lade embedsmænd møde i civile retssager i by- og landsret.

 


 

Temaerne på møderne bestemmes af medlemmer og Netværkslederne fra møde til møde.

 

Formål

JUC Netværket i Retssikkerhed på Skatteområdet har til formål at skabe et fortroligt forum, som på både teoretisk og praktisk niveau kan drøfte aktuelle temaer og problemstillinger. Tilgangen er, at netværket i højere grad end traditionel undervisning er et frirum, hvor deltagerne mødes, udveksler erfaringer, får inspiration til professionelle og juridiske udfordringer og kan møde andre aktører på området. På netværket oplever du en åben dialog og en afslappet stemning. Her finder du et fagligt forum med mange stærke fagspecialister, der giver basis for både at drøfte de overordnede linjer, men også de små detaljer inden for skatteret.

Der afholdes fire årlige effektive og målrettede netværksmøder af 4,5 times varighed. Hvis du er advokat, betyder det, at du kan søge om at få indfriet kravet om 18 lektioners årlig, obligatorisk efteruddannelse ved at deltage i netværket.


Målgruppe

Netværket henvender sig til erfarne skattespecialister, der beskæftiger sig med direkte eller inddirekter skatter. Netværket er relevant for personer ansat i advokathuse, revisionshuse, virksomheder, brancheforeninger og interesseorganisationer eller hos myndigheder. 
Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af sæsonen eller i løbet af året. Pladserne i netværket er personlige. Det sikrer dig, at du får det optimale ud af de relationer, der opbygges.


Materiale

Alle deltagere på netværket vil få udleveret relevant materiale.

 

Skriv mig op

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Skriv mig op

Lektioner

20

 


1. møde
torsdag d. 02. maj 2019
Kl. 11:30 -
16:00

Inkl. tapas


2. møde
mandag d. 12. august 2019
Kl. 13:30 -
18:00

Inkl. tapas


3. møde
torsdag d. 21. november 2019
Kl. 13:30 -
18:00

Inkl. tapas


4.møde
torsdag d. 09. januar 2020
Kl. 13:30 -
18:00

Inkl. tapasJUC

Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V

 

 

Pris Ekskl. Moms

18.950

 

Hold mig opdateret