Netværk

Netværk i Selskabsledelse

Strategisk ledelse & forretningsudvikling på højt niveau

20

lektioner

23950 DKK.

Baggrund

Ledelsesbegrebet er under udvikling. Det konstante behov for forandring og udvikling, stiller krav til nutidens virksomheder om at være tilpasningsstærke - og dermed krav til nutidens ledere om, at kunne lede og træffe beslutninger med større agilitet.

Med et professionelt netværk inden for selskabsledelse får du mulighed for at holde dig opdateret på aktuelle emner, temaer og tendenser inden for organisationsledelse. Gennem sparring, erfaringsudveksling og videndeling med andre ledere på topniveau, kan du udvikle og styrke din viden og dine kompetencer.


Indhold

Dette netværk henvender sig til profiler i, eller tæt på topledelsen.

Netværket er til lederen, der ønsker at udvikle forretningen såvel som egne ledelseskompetencer. Til lederen, der ud over ønsket om at finpudse den gode ledelsesstil, er interesseret i nutidige og fremtidige tendenser.

Desuden er netværket for ledere, der ikke er bange for at blive udfordret på egne eller klassiske tilgange til strategi, udvikling og ledelse - Og for lederen, der er nysgerrig på, hvordan andre på samme ledelsesniveau udøver den avancerede ledelsesdisciplin – på tværs af brancher og industrier.

1.møde: VUCA Ledelse, Per Bergfors.

2.møde Cecilie Gredal Passioneret udvikler af karisMAGISKE og game-changende topledere - Inspirator og ledelsestransformator
Leader(R)evolution - never underestimate the power of your intuition
Vi ved godt, at "vi ikke kan løse fremtidens udfordringer ved brug af fortidens tænkning", men hvordan lykkes vi reelt med at ændre vores tænkning og mønstre, så vi får skabt en bedre fremtid?

Indholdet på 3. og 4. møde besluttes af medlemmerne og netværkslederen.

Eksempler på temaer i netværksgruppen:

 • Kriseledelse, forandringsledelse og resilience
  Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere / talenter.

 • Implementering af strategier – Både til ledelse højere op og helt ned til medarbejderen på gulvet.

 • Realisering af strategi – hvordan får vi det egentlig til at fungere, også når det er implementeret og i drift?

 • Håndtering af stigende fokus på meningsfuldhed – medarbejdere, kunder og stakeholders forventer at der er en mening med virksomheden (purpose), en ansvarlighed og en bæredygtig tilgang.

 • Konkurrence og vækst – hvordan vækster vi, og når vi er vækstet, hvordan følger vi med? Hvordan kan forretningen skaleres op til at følge med væksten, uden at blive for omkostningstung på forskellige områder.

 • Kultur, medarbejder engagement, motivation

Om netværket

Netværksgruppen tilbyder et fortroligt og uformelt rum med plads til videndeling og erfaringsudveksling, og med mulighed for faglig sparring på konkrete temaer samt de udfordringer, der berører medlemmerne i deres hverdag.

Det giver dig mulighed for at investere i dig selv og udvikle dine kompetencer inden for ledelse. Du får et frirum, hvor du kan inspireres og danne relationer med andre mennesker, der forstår hverdagen med ledelse på topniveau.

Dagene er nøje tilrettelagt af Corporate Club. Vi inviterer inspirerende oplægsholdere, der deler ud af viden og erfaringer inden for aktuelle og relevante emner: Stærke topledere deler erfaringer fra egen skyttegrav, mens dygtige ledelseskonsulenter udfordrer perspektiver og normer fra andre synsvinkler.

Yderligere vil vi dykke ned i tendenser og konkrete cases der påvirker din dagligdag, og vores professionelle facilitator sørger for at holde fokus på det fagligt relevante.

Corporate Club står for al planlægning samt facilitering, og vi sørger selvfølgelig for fuld forplejning.

Alle dagene afsluttes med en treretters middag med vinmenu. Vi skaber en oplevelse, hvor du udelukkende skal koncentrere dig om at få mest muligt udbytte af dagen, og gå herfra med masser af input og nye relationer.

Hvordan fungerer vores netværksgrupper?

Vores netværksgrupper giver dig adgang til et særlig undervisningsformat, hvor læring og professionel sparring er i fokus. I vores netværksgrupper udvikler vores medlemmer sig i fælleskab igennem sæsonen, som består af fire fysiske møder i løbet af året. Disse fire møder om året skaber rammen for et unikt læringsforum præget af viden, kompetenceudvikling og inspiration. For at tage udgangspunkt med faglighed i centrum, har vi sørget for alle møderne i vores netværksgrupper ledes af netværksledere, som er førende ekspert indenfor netværkets emneområde.

Specialiserede netværksgrupper med højt fagligt niveau

På vores netværksgrupper er du garanteret et højt fagligt niveau med eksklusive netværksmuligheder. Indlægsholderne er altid i tæt dialog med medlemmerne, hvilket gør at netværket i højere grad end traditionel undervisning er et forum, hvor medlemmerne mødes og udveksler erfaringer med andre professionelle aktører på området.

Vores ‎netværksgrupper tager altid udgangspunkt i deltagernes aktuelle problemstillinger og perspektiver. Du vil opleve, at dine ønsker til mødernes indhold bliver taget med fra første møde, hvorfor emnerne altid vil følge den aktuelle og løbende udvikling indenfor fagområdet.

Hvilken værdi får du i et netværk?

 • Mulighed for at holde dig opdateret om den seneste lovgivning og nylige retsafgørelser.

 • Få nye professionelle forbindelser uden for din arbejdsplads for at styrke dit netværk.

 • Få unik indsigt og best practice fra andre medlemmer af netværket.

 • Få sparring med andre professionelle inden for samme fagområde.

Vil du vide mere om, hvad vi kan gøre for dig?

Emil gennem de sidste 4 år arbejdet med at sammensætte vores professionelle netværksgrupper. Han har et indgående kendskab til det faglige indhold i alle vores grupper, samt dynamikken blandt deltagerne. Emil kan rådgive dig om, hvilket af vores netværk der er det rette match for dig og din faglige profil.

Emil Olander Falke Jensen
Netværksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk