Netværk i Selskabsret


Netværksledere
 

 • Søren Friis Hansen, Lic. jur. og professor hos Juridisk Institut, Copenhagen Business School
 • Peer Schaumburg-Müller, Vicedirektør hos TDC Group og ekstern lektor på Copenhagen Business School


​Indhold

Som en del af netværket bevæger du dig blandt landets dygtigste og mest erfarne aktører, der på et højt fagligt niveau behandler aktuelle temaer og problemstillinger. Netværkslederne er garanten for det faglige indhold og vil selv stå for en del af dagsordenen på møderne. Derudover vil der være indlæg både fra eksterne indlægsholdere og netværksdeltagere. Som medlem af netværket har du mulighed for at påvirke indholdet af indlæggene via valg af temaer og indlægsholdere.

 

Eksempler på emner der kan drøftes på netværket:

 • Ændringerne i selskabsloven – herunder ændring i reglerne om selvfinansiering.
 • De forventede ændringer som følge af aktionærrettighedsdirektivet
 • God selskabsledelse        
 • EU-selskabsretspakke
 • Selvfinansiering
 • Værdiansættelsesprincipper i ejeraftaler
 • Vederlag i P/S
 • Generalforsamling og dirigentrollen
 • Persondataforordningen
 • Ledelsesaflønning
 • Administration af selskaber
 • ​Koncerndannelse

 

Tentative møderække:
 

1. møde:
Loyalitetspligt & Kommunernes ejerinteresse.
 

2. møde:
Implementering af aktionærrettighedsdirektivet med Casper Rose.    
 

3. møde:
Nyt fra erhvervsstyrelsen med Søren Corfixen Whitt.
 

Temaerne på møderne bestemmes af medlemmer og Netværkslederne fra møde til møde.
 

Formål

Netværkets formål er at skabe et forum, som på et relativt højt teoretisk og praktisk niveau kan drøfte aktuelle temaer, problemstillinger og lignende indenfor dansk og international selskabsret, udveksle erfaringer, udvikle ny viden og generelt skabe kontakt blandt danske advokater, jurister og revisorer, der i deres daglige virke beskæftiger sig med selskabsret.

Der afholdes fire effektive og målrettede netværksmøder per sæson á 4,5 times varighed. Hvert netværksmøde giver 5 lektioner, resulterende i 20 lektioner for hele sæsonen. Hvis du er advokat, betyder dette, at du samtidig indfrier Advokatsamfundets krav om 18 lektioners årlig, obligatorisk efteruddannelse ved at deltage i netværket.

 

Målgruppe

Netværket optager advokater, jurister i private virksomheder, organisationer, offentlige myndigheder og lignende, der har erfaring med selskabsret i praksis.

Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af året eller i løbet af året. 
Pladserne i netværket er personlige, hvorved deltagerne vil få optimalt udbytte af de relationer, der opbygges.
 

Materiale

Alle deltagere vil på netværket få udleveret relevant materiale.

Skriv mig op

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Skriv mig op

Lektioner

20

 

JUC

Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København V

 


Dag 1

Onsdag d. 7. november 2018
Kl. 13:30 - Kl. 18:00
Inkl. tapas

 

Dag 2

Mandag d. 14. januar 2019
Kl. 13:30 - Kl. 18:00
Inkl. tapas

 

Dag 3

Onsdag d. 10 april 2019
Kl. 13:30 - Kl. 18:00
Inkl. tapas

 

Dag 4

Mandag d. 19. august 2019
Kl. 13:30 - Kl. 18:00
Inkl. tapas

 

Pris Ekskl. Moms

18.950

 

Hold mig opdateret