Netværk i Selskabsret


Netværksledere
 

 • Søren Friis Hansen, Lic. jur. og professor hos Copenhagen Business School Law
 • Peer Schaumburg-Müller, Vicedirektør hos TDC Group og ekstern lektor på Copenhagen Business School


​Indhold

Som en del af netværket bevæger du dig blandt landets dygtigste og mest erfarne aktører, der på et højt fagligt niveau behandler aktuelle temaer og problemstillinger. Netværkslederne er garanten for det faglige indhold og vil selv stå for en del af dagsordenen på møderne. Derudover vil der være indlæg både fra eksterne indlægsholdere og netværksdeltagere. Som medlem af netværket har du mulighed for at påvirke indholdet af indlæggene via valg af temaer og indlægsholdere.Der lægges stor vægt på at blive opdateret på ny lovgivning og nyheder inden for selskabsret, samt hvordan man opererer i spændingsfeltet mellem teori og praksis. Erhvervsstyrelsen bidrager med oplæg på netværket og deltager på udvalgte møder med på møderne. Det høje faglige niveau blandt deltagerne er med til at skabe et solidt sparrings forum, hvor arbejdsrelateret udforinger tages op til debat. 

 

Eksempler på emner der kan drøftes på netværket:

 • Erhvervsstyrelsens praksis
 • Nye lovændringer og domme
 • Forskellige former for A aktie og B aktie modeller
 • Ledelsesaflønning i praksis
 • Virksomhedsoverdragelse efter Kærkommen-dommen og Bios-sagen
 • Selvfinansiering
 • Afskaffelse af Iværksætterselskaber
 • Værdiansættelsesprincipper i ejeraftaler
 • Vederlag i P/S
 • Persondataforordningen
 • Koncerndannelse
 • GDPR-opbygning og compliance 

 

Tentative møderække:
 

1. møde:

 • Investeringsaftaler
 • Ejeraftaler i vedtægterne
   

Temaerne på møderne bestemmes af medlemmer og Netværkslederne fra møde til møde.
 

Formål

Netværkets formål er at skabe et forum, som på et relativt højt teoretisk og praktisk niveau kan drøfte aktuelle temaer, problemstillinger og lignende indenfor dansk og international selskabsret, udveksle erfaringer, udvikle ny viden og generelt skabe kontakt blandt danske advokater, jurister og revisorer, der i deres daglige virke beskæftiger sig med selskabsret.

Der afholdes fire effektive og målrettede netværksmøder per sæson á 4,5 times varighed. Hvert netværksmøde giver 5 lektioner, resulterende i 20 lektioner for hele sæsonen. Hvis du er advokat, betyder dette, at du samtidig indfrier Advokatsamfundets krav om 18 lektioners årlig, obligatorisk efteruddannelse ved at deltage i netværket.

 

Målgruppe

Netværket optager advokater, jurister i private virksomheder, organisationer, offentlige myndigheder og lignende, der har erfaring med selskabsret i praksis.

Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af året eller i løbet af året. 
Pladserne i netværket er personlige, hvorved deltagerne vil få optimalt udbytte af de relationer, der opbygges.
 

Materiale

Alle deltagere vil på netværket få udleveret relevant materiale.

Skriv mig op

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Skriv mig op

Lektioner

20

 


1. møde
mandag d. 28. oktober 2019
Kl. 13:30 -
18:00

Inkl. tapas


2. møde
torsdag d. 09. januar 2020
Kl. 13:30 -
18:00

Inkl. tapas


3. møde
onsdag d. 11. marts 2020
Kl. 13:30 -
18:00

Inkl. tapas


4. møde
mandag d. 18. maj 2020
Kl. 13:30 -
18:00

Inkl. tapasJUC

Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V

 

 

Pris Ekskl. Moms

19.950

 

Hold mig opdateret