Netværk i Skatteområdets Transformation og Digitalisering


Netværksledere

 

 • Charlotte Schellerup, Tax (VAT) Manager hos FALCK DANMARK A/S 
 • Ole Basthof, Skattechef hos JOE & THE JUICE

 

Indhold

Som en del af netværket bevæger du dig blandt dygtige og erfarne aktører, som behandler aktuelle temaer og problemstillinger indenfor skatteområdet, på et højt fagligt niveau. Netværket er skabt med henblik på at belyse og konkretisere de nye tendenser inden for EU vedrørende krav om øget digitalisering, standardisering, automatisering og transparens indenfor skatteområdet – særligt de indirekte skatter.

Flere af vores nabolande og andre EU-medlemsstater er allerede i fuld gang med at transformere deres skattesystem, herunder rapporteringskravene ift. deling af samtlige data og frekvens.  Selvom SKAT halter bagefter ift. det kommende danske setup, så kræver det fortsat, at man som ansvarlig for firmaets aktiviteter i udlandet er på forkant med de mange nye regler og krav på området, samt sikrer at processer, systemer og menneskelige kompetencer er til stede for at kunne imødekomme dette. Fremover er der større og større krav til, at selskaber er understøttet af teknologi og lean-effektive processer for på den måde at sikre høj transparens/audit trail og formår at kunne afrapportere/indbetale sin skat i den form, format og frekvens de enkelte medlemsstater kræver.

Flere er begyndt på rejsen og derfor udbyder JUC nu et helt nyt netværk, hvor du kan komme med og allerede nu indtænke de nye regler i din strategi, processer, systemer og teams.

 

”For os, den nye generation af moms- og skattespecialister, betyder dette, at vi skal være proaktive og være mere systemorienterede. Derfor arbejder vi mere og mere procesorienteret, operationelt og risikobaseret i relation til de store strategiske momsudfordringer, som blandt andet kræver kendskab til teknologiens muligheder og dets faldgruber.”  – Chalotte Schellerup

 

Netværkslederne vil stå for en del af faciliteringen, hvortil du også selv forventes aktivt at bidrage med indlæg og input/erfaringer fra din hverdag. På netværket vil både praktiske udfordringer og helt aktuelle udfordringer gennemgås samtidig med at der lægges vægt på at skabe et reelt netværk af erfarne eksperter.

Derudover vil der til møderne være indlæg fra relevante eksterne indlægsholdere. Du har som medlem mulighed for at påvirke indholdet af indlæggene via valg af temaer og indlægsholdere.

 

Eksempler på emner og problemstillinger, der kan drøftes i netværket: 

 

 • De voksende globale indberetningskrav i relation til de indirekte skatter - Hvordan får jeg samlet de globale og nationale skatterisici jeg har i min virksomhed?
 • Transformering og automatisering af hele end-to-end flow fra køb/salg til rapportering
 • Hvad er god Tax Governance, Tax Control Framework og Tax Risk Management?
 • Øget offentlig kontrol – Er jeg parat til at SKAT kommer forbi? 
 • Mapping af processer, risiko styring, arbejdsdokumenter/SOPer, defence files, udtræk af data, audit trail samt bevise hvilke kontroller der er foretaget før angivelse.
 • Hvordan dokumenterer jeg mine kontroller og rapporterer skatten? Hvordan gør jeg tingene mere transparente og fastholder en audit trail?
 • ERP-systemer og opsætning generelt – Hvad skal vi være opmærksom på systemerne kan og hvilke faldgruber er der?
 • Hvordan implementerer jeg lean og effektive processer? Kan man kvalificere dem og i så fald kan man så give dem værdi og hvordan?
 • Road mapping – Hvordan kan virksomheden realisere en digital transformation af finans/skatteafdelingen?
 • Hvordan samler jeg det rette kompetente team? Skal jeg have et skatteteam som kan supportere globalt ift. at imødekomme de mange nye rapporteringskrav i og udenfor EU?
 • Din rolle – den nye proaktive strategiske og operationelle skattechef
 • Cases og seneste nyt

 

Agenda 1. møde:

Hvad er god Tax Governance, Tax Control Framework og Tax risk management ?            

 

Foreløbige oplægsholdere: 

 • Dennis Petersen, Director hos KMPG ACOR TAX og tidl. Indirect Tax Manager hos PANDORA
 • Jonas Reinholdt Albjerg, Senior Manager hos Deliotte og ansvarlig for Tax Management Consulting Group i Norden
 • Og mange flere. 

 

Formål

Kompleksiteten indenfor området giver anledning til mange spørgsmål. Særligt indenfor de indirekte skatter sker der en kæmpe udvikling, som der kommer mange krav om at følge. Derfor vil erfaringsudveksling og forståelse for hinandens processer, nye metoder og trends være til stor gavn for medlemmerne.

Netværkets formål er at skabe et fortroligt forum, hvor man som medlem – både på teoretisk og praktisk niveau – kan drøfte aktuelle temaer og problemstillinger. Udover faglig opkvalificering får du også en markant udvidelse af dit professionelle netværk. Et nyt forum som du året rundt kan trække på til sparring og vidensdeling på konkrete udfordringer. Samtidig skaber et godt netværk gode forretnings- og karrieremæssige muligheder. Som medlem af netværket kan du påvirke emner og indhold, så det faglige indhold udvider dine kompetencer optimalt.

Der afholdes fire effektive og målrettede netværksmøder per sæson à 4,5 timers varighed. Hvert netværksmøde giver 5 lektioner, resulterende i 20 lektioner for hele sæsonen.

 

Målgruppe

Netværket optager personer som arbejder både strategisk og operationelt med skat, som har varer/ydelser samt har selskaber internationalt. 

Gruppens sammensætning består af  CFOs, Skattechefer, Regnskabsansvarlige, og Tax Managers som ønsker at udvikle sig til at være compliant nu og til fremtidens love og regler. Således kommer du med på rejsen i forbindelse med transformeringen og udviklingen indenfor skatteområdet .

Rådgivere, eksperter og forskellige leverandører af systemer/tools/tax engines m.m. dækkes via. oplæg. Andre aktører som supporterer på skatteområdet og digitaliseringen der har erfaring med området har også mulighed for at blive optaget i netværket. 

Netværket tager stor højde for detaljeringsgraden af kompleksiteten der kan være når man arbejder med området f.eks. i forbindelse med optimering af ERP-systemer herunder Navision, SAP osv. således netværket er udbytterigt for alle.

Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af året eller i løbet af året.

 

Materiale

Alle deltagere på netværket vil få udleveret relevant materiale.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Skriv mig op

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Skriv mig op

Lektioner

20

 

Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V


1.møde

tirsdag d. 15. september 2020

Kl. 13:30 - 18:00

inkl. tapas

+ Tilføj til kalender

2.møde

tirsdag d. 1. december 2020

Kl. 13:30 - 18:00

inkl. tapas

+ Tilføj til kalender

3.møde

torsdag d. 18. marts 2021

Kl. 13:30 - 18:00

inkl. tapas

+ Tilføj til kalender

4.møde

torsdag d. 27. maj 2021

Kl. 13:30 - 18:00

inkl. tapas

+ Tilføj til kalender

 

Pris Ekskl. Moms

19.950