NETVÆRK I SKATTERET


Netværksledere

 

 • Poul Erik Lytken, Advokat og practice lead hos advokatfirmaet Accura
 • William Sejr-Sørensen, Director, International & Transaction Tax Svcs hos EY

 

Indhold

Skatteretten ændrer sig konstant og er underlagt omfattende regulering på både nationalt og internationalt plan. Juraens kompleksitet, internationale indflydelse og dets store praktiske betydning stiller høje krav til enkeltpersoner, virksomheder og rådgivere. Skatteret er et af vores mest dynamiske lovområder, da ændringstakten er meget høj og ofte mere politisk drevet end normalt er i Danmark.

Skatteret er også et af de mest teknisk komplekse områder, vi har inden for juraen. Selvom du dagligt arbejder med skattelovgivning, kan de data, der skal håndteres, opfattes som meget omfattende og vanskelige at trænge igennem. Derudover er skatter af forskellig art ofte en af ​​virksomhedernes største omkostninger.

I netværket får du mulighed for at diskutere og fordybe dig i aktuelle spørgsmål både fra et praktisk og fagligt perspektiv. Ud over de solidt erfarne netværksledere vil eksterne eksperter også dele deres viden på bestemte områder. Netværksmøderne er baseret på udvalgte temaer, men deltagerne får også meget plads til at påvirke programmet ved at foreslå relevante emner og interessante foredragsholdere.

 

Møde 1 - Tirsdag 11. januar 2022

Hovedtema: Skatteplanlægning og skattepolitikker i lyset af den generelle udvikling indenfor CSR/ESG, anbefalingerne for god selskabsledelse (GRI), DAC6, mv.

 • Hvad kan og bør en skattepolitik indeholde? Skal der kun være tale om validering af den igangværende praksis – eller skal der skabes ny praksis internt (og højere skattebetaling)? Hvor konkret kan man være? Skal man have både en ekstern skattepolitik og en intern retningslinje?
  • Drøftelse af brugen af skattepolitikker
   • Overholdelse af principper for god selskabsledelse = krav om nedskrevet skattepolitik
   • Krav for medlemskab af f.eks. brancheorganisationer?
   • Almindelig risikohåndtering – undgå ”dårlig presse” ved implementering (og overholdelse) af en klar skattepolitik
  • Hvad skal en skattepolitik konkret indeholde:
   • Skal man bruge dansk praksis som rettesnor?
   • Har man f.eks. et konkret mål for en effektiv skattesats?
   • Kan man bruge DAC6-rapporteringskrav som ”målestreg” for, hvornår noget er aggressiv skatteplanlægning?
  • Konkrete eksempler
   • Tinglysningsafgifts"dropdowns" – aggressivt eller ikke?

 

Møde 2 - Torsdag 24. marts 2022

Hovedtema: Seneste nyheder på skatteområdet

 • TP-dokumentationskrav og -praksis, fx ift. cash pool-ordninger. ”Værkshøjde” i TP-dokumentation, herunder sammenlignelighedsanalyser eller benchmark-analyser, samt pligt til at indsende.
 • De nye ejendomsvurderinger og -skatter, samt kommende lagerbeskatning på fast ejendom.
 • CFC-beskatning – i Danmark og andre jurisdiktioner. Hvad er der sket fra dansk side? Hvornår er Danmark selv ”lavtskatteland”?
 • R&D-skatter – udviklingen i praksis (hvornår er R&D rent faktisk R&D?)
 • BEPS/global minimumsskat – og anden international udvikling (f.eks. ny amerikansk skattereform)

 

Møde 3 - Tirsdag 24. maj 2022

Hovedtema: Skat ifm. M&A og ejendomstransaktioner

 • Brug af holdingselskaber – debt placement, sambeskatningsfordele, do’s and don’t – og kan det betale sig?
 • W&I – hvad kan man og hvor langt kan man gå? Og hvordan er linket til skattepolitikker?
 • Sambeskatningsforhold og M&A

 

Møde 4 - Onsdag 24. august 2022

Hovedtema: Koncerninterne omstrukturering og finansiering eller medarbejderincitamentsordninger.

 • Særlige risikoområder, herunder grenspaltning og tilførsel af aktiver etc., indberetningskrav etc.
 • Muligheder for debt placement, etablering af cash pool og faldbruger
 • SEL 2D – herunder management reinvesteringsforslag, nye incitamentsordninger
 • Medarbejderincitamentsordninger – faldgruber og fordele

 

 

Eksempler på specifikke og aktuelle emner, der også kan diskuteres i den kommende sæson:

 • Tax Transparacy
 • Transfer Pricing (TP) i direkte skat, moms og told – fordybelse.
 • Beneficial ownership og kildeskatter, herunder blacklistede lande (manglende fradragsret og dobbelt kildeskat)
 • Forskelligheder i lovgivningen mellem EU-lande (compliance og TP)
 • ”Arne-pensions-finansiering via finansiel beskatning”
 • Særlige skattemæssige forhold for særlige grupper (f.eks. finansielle institutioner, erhvervdrivende fonde og pensionskasser)
 • Driftsomkostningsbegrebet (fradragsret, særlige udgiftskategorier, exitbonusser etc.)
 • Fast driftsstedsproblematikker – opdateret PE-definition

 

Formål

Netværkets formål er at skabe et forum, hvor du på et relativt højt teoretisk og praktisk fagligt niveau kan drøfte aktuelle temaer, udveksle erfaringer, udvikle ny viden og diskutere problemstillinger indenfor forskellige skatteområder. Formålet er videre, at du i kontakt med andre højtkvalificerede personer, der i deres daglige virke beskæftiger med skattespørgsmål af forskellig slags, skaber og udvikler nye og gamle relationer. Der afholdes fire effektive og målrettede netværksmøder per sæson á 4,5 times varighed. Hvert netværksmøde giver 5 lektioner, resulterende i 20 lektioner for hele sæsonen.

 

Målgruppe

Netværket henvender sig til personer, der er aktive inden for skatteområdet, såsom skatteeksperter i virksomheder, Group Tax ansvarlige, Senior Tax Managers, Tax Partners, Tax Consultants, skatterådgivere i konsulentvirksomheder, Selskabsjurister, Advokater, Revisorer og CFO’s, der har en interesse i at holde sig ajour med den hurtige udvikling inden for skatteområdet.

Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af eller i løbet af sæsonen. Pladserne i netværket er personlige, hvorved medlemmerne får optimalt udbytte af de relationer, der opbygges.

 

Materiale

Alle medlemmer vil på netværket få udleveret relevant materiale.

 

Hvad får du ud af at være en del af JUCs netværk?

 

 

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

20

 

Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V


1. møde

tirsdag d 11. januar 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


2. møde3. møde

torsdag d 24. marts 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


3. møde

tirsdag d 24. maj 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


4. møde

onsdag d 24. august 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


Pris Ekskl. Moms

20.950

 

 

Network