Netværk i Strafferet


Netværksledere
 

 • Mikael Sjöberg, Landsdommer og formand for Dommerforeningen
 • Gyrithe Trautner Ulrich, Vicestatsadvokat hos Statsadvokaten i København, Anklagemyndigheden


Indhold

I netværket bevæger du dig blandt landets dygtigste og mest erfarne aktører, som på et højt fagligt niveau behandler aktuelle temaer og problemstillinger. Netværkslederen vil stå for en del af indholdet på netværket. Derudover vil der være indlæg både fra netværksmedlemmer og eksterne indlægsholdere. Du har som medlem stor mulighed for at påvirke indholdet af indlæggene via valg af temaer og indlægsholdere.

Eksempler på emner der kan drøftes på netværket:

 • Ny Højesterets- og landsretspraksis
 • Afsoning (sagsomkostninger m.m.)
 • Indgreb i meddelelseshemmeligheden, observation, dataaflæsning m.m.
 • Politiets efterforskeres arbejde i praksis, herunder forsvarerens medvirken
 • Praksis vedr. afbeskikkelse af forsvarere
 • Nye lovforslag og lovgivning på det strafferetlige og straffeprocessuelle område
 • Vidneproblemstillinger
 • Strafudmåling
 • Tilfældighedsfund
 • Betingede domme
 • Udenlandske beviser
 • Strafansvar for juridiske personer
 • Forsvarerens og klientens aktindsigt

 

Formål

Netværkets formål er at skabe et forum, som på et relativt højt teoretisk og praktisk niveau kan drøfte aktuelle temaer, problemstillinger og lignende indenfor strafferet, udveksle erfaringer, udvikle ny viden og generelt skabe kontakt blandt danske advokater og andre, der i deres daglige virke beskæftiger sig med strafferet.

Der afholdes fire effektive og målrettede netværksmøder per sæson á 4,5 timers varighed. Hvert netværksmøde giver 5 lektioner, resulterende i 20 lektioner for hele sæsonen. Hvis du er advokat, betyder dette, at du samtidig indfrier Advokatsamfundets krav om 18 lektioners årlig, obligatorisk efteruddannelse ved at deltage i netværket.


Målgruppe

Netværket optager strafferetsadvokater og jurister, der har erfaring indenfor strafferetssager.

Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af eller i løbet af sæsonen.
Pladserne i netværket er personlige, hvorved medlemmerne vil få optimalt udbytte af de relationer, der opbygges.


Materiale

Alle medlemmer på netværket vil få udleveret relevant materiale.

 

Hvad får du ud af at være en del af JUCs netværk?

 

 

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

20

 

Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V


4. møde i indeværende sæson

onsdag d. 24. august 2022

Kl. 16:30 - 21:00


Møder i næste sæson


1. møde

mandag d 5. december 2022

Kl 16:30 - 21:00

Inkl. tapas


2. møde

tirsdag d 7. februar 2023

Kl 16:30 - 21:00

Inkl. tapas


3. møde

tirsdag d 18. april 2023

Kl 16:30 - 21:00

Inkl. tapas


4. møde

onsdag d 21. juni 2023

Kl 16:30 - 21:00

Inkl. tapas


Pris Ekskl. Moms

21.950

 

 

Network