Netværk

Netværk i Strafferet og straffeproces

Udforsk de nyeste tendenser og aktuelle emner inden for strafferet

20

lektioner (point)

23950 DKK.

Indhold

Netværket er et forum for strafferetsadvokater, hvor grænser udfordres, og ekspertisen udfolder sig. Vores netværk skaber rig mulighed for erfaringsdeling, skarpslebne diskussioner og faglig udvikling inden for strafferet og straffeproces.

Dette netværk er designet til advokater og dommere, der ikke blot ønsker at forstå strafferetlige spørgsmål, men som stræber efter at mestre dem. Vi går ud over det konventionelle, dykker ned i de komplekse scenarier og leverer et fagligt forum, der løfter dit juridiske håndværk til nye højder.

Netværkslederne er ansvarlige for det faglige indhold, og de sikrer en bred vifte af perspektiver. Emner belyses fra både dommer- og advokatvinklen. Som medlem har du mulighed for at påvirke indholdet af indlæggene, via valg af og forslag til, temaer og indlægsholdere.

Eksempler på emner der kan drøftes på netværket:


Aktuel retspraksis
 • Nylige retsafgørelser inden for strafferet.
 • Tendenser, præcedenser og potentielle påvirkninger på praksis.
 • Paragraf 808

Etiske grænser i juridisk praksis
 • Etiske retningslinjer og bedste praksis i strafferetslige sager.

Udvisningssager
 • Lovgivning og praksis vedrørende udvisning, herunder juridiske udfordringer og løsningsmuligheder.

Forvaringsspørgsmål
 • Relevante retsprincipper og praktiske udfordringer.

Dommerens indflydelse og tilgang til sager
 • Dommerens rolle og indflydelse på retssager.

Strafudmåling i narkotikasager
 • Retspraksis vedrørende strafudmåling i narkotikarelaterede sager.
 • Hvilke faktorer påvirker strafudmålingen, herunder lovgivning og sagens kompleksitet.


Målgruppe

Netværket er skræddersyet til forsvarsadvokater, anklagere og dommere med fokus på strafferetlige sager. Uanset om du er specialist eller generelt praktiserende, åbner vi døren til et fællesskab, hvor erfaringer deles, og spidskompetencer udfordres.

Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af eller i løbet af sæsonen. Pladserne i netværket er personlige, hvorved medlemmerne vil få optimalt udbytte af de relationer, der opbygges.

Hvordan fungerer vores netværksgrupper?

Vores netværksgrupper giver dig adgang til et særlig undervisningsformat, hvor læring og professionel sparring er i fokus. I vores netværksgrupper udvikler vores medlemmer sig i fællesskab igennem sæsonen, som består af fire fysiske møder i løbet af året. Disse fire møder om året skaber rammen for et unikt læringsforum præget af viden, kompetenceudvikling og inspiration. For at tage udgangspunkt med faglighed i centrum, har vi sørget for alle møderne i vores netværksgrupper ledes af netværksledere, som er førende ekspert indenfor netværkets emneområde.

Du får adgang til relevant netværksmateriale på JUC’s online portal.

Vil du vide mere om, hvad vi kan gøre for dig?

Emil gennem de sidste 4 år arbejdet med at sammensætte vores professionelle netværksgrupper. Han har et indgående kendskab til det faglige indhold i alle vores grupper, samt dynamikken blandt deltagerne. Emil kan rådgive dig om, hvilket af vores netværk der er det rette match for dig og din faglige profil.

Emil Olander Falke Jensen
Netværksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Specialiserede netværksgrupper med højt fagligt niveau

På vores netværk er du garanteret et højt fagligt niveau med eksklusive netværksmuligheder. Indlægsholderne er altid i tæt dialog med medlemmerne, hvilket gør at netværket i højere grad end traditionel undervisning er et forum, hvor medlemmerne mødes og udveksler erfaringer med andre professionelle aktører på området.

‎Netværket tager altid udgangspunkt i deltagernes aktuelle problemstillinger og perspektiver. Du vil opleve, at dine ønsker til mødernes indhold bliver taget med fra første møde, hvorfor emnerne altid vil følge den aktuelle og løbende udvikling indenfor fagområdet.

Hvilken værdi får du i et netværk?

 • Mulighed for at holde dig opdateret om den seneste lovgivning og nylige retsafgørelser.

 • Få nye professionelle forbindelser uden for din arbejdsplads for at styrke dit netværk.

 • Få unik indsigt og best practice fra andre medlemmer af netværket.

 • Få sparring med andre professionelle inden for samme fagområde.