Netværk i Strafferet


Netværksledere
 

 • Mikael Sjöberg, Landsdommer og formand for Dommerforeningen
 • Gyrithe Trautner Ulrich, Vicestatsadvokat hos Statsadvokaten i København, Anklagemyndigheden


Indhold

I netværket bevæger du dig blandt landets dygtigste og mest erfarne aktører, som på et højt fagligt niveau behandler aktuelle temaer og problemstillinger. Netværkslederen vil stå for en del af indholdet på netværket. Derudover vil der være indlæg både fra netværksdeltagere og eksterne indlægsholdere. Du har som medlem stor mulighed for at påvirke indholdet af indlæggene via valg af temaer og indlægsholdere.

 

Eksempler på emner der kan drøftes på netværket:

 • Nye lovforslag og lovgivning på det strafferetlige og straffeprocessuelle område
 • Ny Højesterets- og landsretspraksis
 • Sagsomkostninger
 • Forvaring
 • Praksis vedr. afbeskikkelse af forsvarere
 • Video afhøring af børn mm.
 • Voldtægtssager
 • Ungdomskriminalitet, bandekriminalitet, hjemmerøveri
 • Politiets efterforskeres arbejde i praksis, herunder forsvarerens medvirken
 • Vidneproblemstillinger
 • Strafudmåling
 • Tilfældighedsfund
 • Betingede domme
 • Udenlandske beviser
 • Forsvareren og pressen
 • Forsvarerens egen efterforskning
 • Strafansvar for juridiske personer
 • Forehold fra politirapporter
 • Forsvarerens og klientens aktindsigt

 

 

Formål

Netværkets formål er at skabe et forum, som på et relativt højt teoretisk og praktisk niveau kan drøfte aktuelle temaer, problemstillinger og lignende indenfor strafferet, udveksle erfaringer, udvikle ny viden og generelt skabe kontakt blandt danske advokater og andre, der i deres daglige virke beskæftiger sig med strafferet.

Der afholdes fire effektive og målrettede netværksmøder per sæson á 4,5 timers varighed. Hvert netværksmøde giver 5 lektioner, resulterende i 20 lektioner for hele sæsonen. Hvis du er advokat, betyder dette, at du samtidig indfrier Advokatsamfundets krav om 18 lektioners årlig, obligatorisk efteruddannelse ved at deltage i netværket.


Målgruppe

Netværket optager strafferetsadvokater og jurister, der har erfaring indenfor strafferetssager.

Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af året eller i løbet af året.
Pladserne i netværket er personlige, hvorved deltagerne vil få optimalt udbytte af de relationer, der opbygges.


Materiale

Alle deltagere på netværket vil få udleveret relevant materiale.

 

Skriv mig op

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Skriv mig op

Lektioner

20

 


1. møde
mandag d. 03. februar 2020
Kl. 16:30 -
21:00

Inkl. tapas


2. møde
torsdag d. 16. april 2020
Kl. 16:30 -
21:00

Inkl. tapas


3. møde
onsdag d. 03. juni 2020
Kl. 16:30 -
21:00

Inkl. tapas


4. møde
tirsdag d. 08. september 2020
Kl. 16:30 -
21:00

Inkl. tapasJUC

Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V

 

 

Pris Ekskl. Moms

19.950

 

Hold mig opdateret