Netværk i Strategisk & Operationel Compliance i Den Finansielle Sektor


Netværksledere
 

 • Michael Randrup, Senior Compliance Specialist, advokat i Ørsted
 • Heidi Gliese Hylleborg, Senior Consultant, Transcendent Group Danmark


Indhold

Begrebet compliance er blevet det nye sort i den finansielle sektor og anvendes i mange forskellige sammenhænge og betydninger. Rollen som Head of Compliance og som Compliance Officer har aldrig været mere udfordrende i en finansiel virksomhed end nu med skærpede interne og eksterne krav. Det stiller øgede krav til compliancefunktionens effektivitet og værdiskabelse i virksomheden. Der er behov for, at compliancefunktionen fastlægger en robust strategi for sit virke og træffer de nødvendige ledelsesmæssige valg for at understøtte strategien.

JUC's netværk i Strategisk & Operational Compliance i den Finansielle Sektor adresserer de vigtigste skridt mod at skabe en værdiskabende compliancefunktion, undersøger hvordan man kan øge sin personlige gennemslagskraft, og hvordan det at sætte compliancefunktionen i en strategisk kontekst kan være med til at øge effektiviteten og værdiskabelsen i både compliancefunktionen og resten af virksomheden.
 

Eksempler på emner, der kan drøftes på netværket: 

 • 3 lines of defense: hvordan får man den 1. linje til at tage ejerskab?
 • Datadrevet compliance
 • Lavpraktiske løsninger i forbindelse med compliance, herunder egenkontrol
 • Risikovurderinger i compliance (praktiske erfaringer hermed)
 • Dokumentationsværktøjer
 • Opsætning af et effektivt compliancesystem
 • State of the art inden for teknologi på compliance området
 • Hvordan ser fremtidens compliancefunktion ud?
 • Hvordan implementeres compliancefunktionens strategi effektivt
   

Tentative møderække:

1. møde:

 • Hvordan samarbejder Compliance med IT og DPO’en om at kontrollere it-sikkerhed og GDPR
 • Afgrænsningerne mellem (2.line) intern revision og compliance om gennemførelse af kontroller

2. møde:

 • Risk Assessment


3. møde:

 • Monitorering/rapportering


4. møde:

 • Governance/risk kultur

 

Temaerne på møderne bestemmes af medlemmer og Netværkslederne fra møde til møde.

 

Formål

JUC Netværket i Strategisk Compliance i den Finansielle Sektor har til formål at skabe et fortroligt forum, som på både teoretisk og praktisk niveau kan drøfte aktuelle temaer og problemstillinger. Tilgangen er, at netværket i højere grad end traditionel undervisning er et frirum, hvor deltagerne mødes, udveksler erfaringer, får inspiration til professionelle og juridiske udfordringer og kan møde andre aktører på området. På netværket oplever du en åben dialog og en afslappet stemning.

 

Her finder du et fagligt forum med mange stærke fagspecialister, der giver basis for både at drøfte de overordnede linjer, men også de små detaljer indenfor compliance i den finansielle sektor.

 

Der afholdes fire effektive og målrettede netværksmøder per sæson á 4,5 times varighed. Hvert netværksmøde giver 5 lektioner, resulterende i 20 lektioner for hele sæsonen. Hvis du er advokat, betyder dette, at du samtidig indfrier Advokatsamfundets krav om 18 lektioners årlig, obligatorisk efteruddannelse ved at deltage i netværket.


Målgruppe

Netværket i Strategisk & Operationel Compliance i den Finansielle Sektor henvender sig til professionelle, der beskæftiger sig med compliance i banker, pensionskasser, forsikringsselskaber og andre finansielle institutioner. 

 

Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af året eller i løbet af året. Pladserne i netværket er personlige, hvorved deltagerne vil få optimalt udbytte af de relationer, der opbygges.


Materiale

Alle deltagere på netværket vil få udleveret relevant materiale.

Skriv mig op

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Skriv mig op

Lektioner

20

 

 

JUC

Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København V

 

 

Dag 1

Mandag d. 1. oktober 2018       
Kl. 13:30 - Kl. 18:00
Inkl. tapas

 

Dag 2

Torsdag d. 13. december 2018       
Kl. 13:30 - Kl. 18:00
Inkl. tapas

 

Dag 3

Tirsdag d. 26. marts 2019       
Kl. 13:30 - Kl. 18:00
Inkl. tapas

 

Dag 4

Torsdag d. 20. juni 2019       
Kl. 13:30 - Kl. 18:00
Inkl. tapas

 

Pris Ekskl. Moms

18.950

 

Hold mig opdateret