Netværk i Udbudsret


Netværksledere
 

 • Malene Roose Bagh, Advokat og partner, Kammeradvokaten
 • Erik Kjær-Hansen, Advokat og partner, Gorrissen Federspiel


​Indhold

Den nyeste udbudslov fra 2016 og konstante ændringer i retspraksis pga. domme og afgørelser fra både Klagenævnet for Udbud, de danske domstole og EU-domstolen stiller krav om, at jurister og andre professionelle, som arbejder med udbudsret, konstant skal holde sig opdateret og have grundig viden inden for adskillige emner. Dertil kommer, at der er adskillige aktører, som har indflydelse på området eller som arbejder inden for området. Dette medfører, at der er krav om, at man har et indgående kendskab til mange aktører og deres ageren.


Eksempler på emner der kan drøftes på netværket:

 • Kontrakter som er undtaget fra udbudsreglerne

 • In house §15 (Samarbejder)

 • Forbehold inkl. prissætning, mindstekrav mm.

 • Kontrol og undersøgelsespligt

 • ESPD og dokumentation

 • Krav til og niveau for begrundelse,

 • Håndtering af overdragelse medarbejdere/VOL i udbudsforretninger

 • Revision af udbudsloven

 • Direkte tildelinger

 • Uddelegering af udbudsprocessen

 • Kontrolbud

 • CSR & udbud

 • Sortimentsudbud

 • Den gode kontrakt


Tentative møderække:

1. møde – Klagesagshåndtering

 v/ Advokat, partner Annemette Thorgaard, Kammeradvokaten

 

 •  Hvordan håndteres en klagesag
 •  Sanktioner
 •  Vurdering af risici – skal sagen føres og hvad er alternativerne


Temaerne på møderne bestemmes af medlemmer og Netværkslederne fra møde til møde.


​Formål

Netværkets formål er at skabe et forum, som på et relativt højt teoretisk og praktisk niveau kan drøfte aktuelle temaer, problemstillinger og lignende indenfor udbudsret, udveksle erfaringer, udvikle ny viden og generelt skabe kontakt blandt danske advokater, jurister, udbuds- og tilbudsansvarlige.

Der afholdes fire effektive og målrettede netværksmøder per sæson á 4,5 times varighed. Hvert netværksmøde giver 5 lektioner, resulterende i 20 lektioner for hele sæsonen. Hvis du er advokat, betyder dette, at du samtidig indfrier Advokatsamfundets krav om 18 lektioners årlig, obligatorisk efteruddannelse ved at deltage i netværket.


Målgruppe

Netværket optager jurister, udbuds- og tilbudsansvarlige, der beskæftiger sig med udbudsretlige forhold enten som rådgivere eller som aktører på markedet samt andre aktører, der har erfaring med udbudsretlige forhold i praksis.

Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af eller i løbet af sæsonen. Pladserne i netværket er personlige, hvorved medlemmerne vil få optimalt udbytte af de relationer, der opbygges.


Materiale

Alle medlemmer på netværket vil få udleveret relevant materiale.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Skriv mig op

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Skriv mig op

Lektioner

20

 

Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V


1. møde

torsdag d. 28. maj 2020

Kl. 13:00 - 17:30

Inkl. tapas


2. møde

torsdag d. 17. september 2020

Kl. 13:00 - 17:30

Inkl. tapas


3. møde

torsdag d. 26. november 2020

Kl. 13:00 - 17:30

Inkl. tapas


4. møde

mandag d. 25. januar 2021

Kl. 13:00 - 17:30

Inkl. tapas


 

Pris Ekskl. Moms

19.950