Netværk i Udbudsret


Netværksledere
 

 • Jesper Fabricius, Advokat og partner, Accura Advokatpartnerselskab
 • Malene Roose Bagh, Advokat og partner, Kammeradvokaten
 • Christina Heiberg-Grevy, Advokat og partner, Accura Advokatpartnerselskab
 • Jens Bødtcher-Hansen, Advokat og partner, Kammeradvokaten


​Indhold

Den nye udbudslov og konstante ændringer i retspraksis pga. domme og afgørelser fra både Klagenævnet for Udbud, de danske domstole og EU-domstolen stiller krav om, at jurister og andre professionelle, som arbejder med udbudsret, konstant skal holde sig opdateret og have grundig viden inden for adskillige emner. Dertil kommer, at der er adskillige aktører, som har indflydelse på området eller som arbejder inden for området. Dette medfører, at der er krav om, at man har et indgående kendskab til mange aktører og deres ageren.


Eksempler på emner der kan drøftes på netværket:

 • De nye ændringer til udbudsloven
 • Udbud med forhandling og ændringer under udbuddet (hvor går grænsen)
 • Kontrakter som er undtaget fra udbudsreglerne
 • In house §15 (Samarbejder)
 • Evalueringsmodeller - Hvornår virker de bedst
 • Forbehold inkl. prissætning, mindstekrav mm.
 • Kontrol og undersøgelsespligt
 • ESPD og dokumentation
 • Ændringer under udbuddet i alle faser
 • Krav til begrundelse og niveau for begrundelse,
 • Håndtering af overdragelse af medarbejdere/VOL i udbudsforretninger


Tentative møderække:

1. møde – Klagesagshåndtering

 v/ Advokat, partner Annemette Thorgaard, Kammeradvokaten

 

 •  Hvordan håndteres en klagesag
 •  Sanktioner
 •  Vurdering af risici – skal sagen føres og hvad er alternativerne


Temaerne på møderne bestemmes af medlemmer og Netværkslederne fra møde til møde.


​Formål

Netværkets formål er at skabe et forum, som på et relativt højt teoretisk og praktisk niveau kan drøfte aktuelle temaer, problemstillinger og lignende indenfor udbudsret, udveksle erfaringer, udvikle ny viden og generelt skabe kontakt blandt danske advokater, jurister, udbuds- og tilbudsansvarlige.

Der afholdes fire effektive og målrettede netværksmøder per sæson á 4,5 times varighed. Hvert netværksmøde giver 5 lektioner, resulterende i 20 lektioner for hele sæsonen. Hvis du er advokat, betyder dette, at du samtidig indfrier Advokatsamfundets krav om 18 lektioners årlig, obligatorisk efteruddannelse ved at deltage i netværket.


Målgruppe

Netværket optager jurister, udbuds- og tilbudsansvarlige, der beskæftiger sig med udbudsretlige forhold enten som rådgivere eller som aktører på markedet samt andre aktører, der har erfaring med udbudsretlige forhold i praksis.

Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af året eller i løbet af året. Pladserne i netværket er personlige, hvorved deltagerne vil få optimalt udbytte af de relationer, der opbygges.


Materiale

Alle deltagere på netværket vil få udleveret relevant materiale.

Skriv mig op

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Skriv mig op

Lektioner

20

 


1. møde
torsdag d. 09. maj 2019
Kl. 13:00 -
17:30

Inkl. tapas


2. møde
mandag d. 19. august 2019
Kl. 13:00 -
17:30

Inkl. tapas


3. møde
onsdag d. 20. november 2019
Kl. 13:00 -
17:30

Inkl. tapas


4. møde
mandag d. 27. januar 2020
Kl. 13:00 -
17:30

Inkl. tapasJUC

Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V

 

 

Pris Ekskl. Moms

18.950

 

Hold mig opdateret