JUC Netværk

JUC er den førende udbyder af faglige, juridiske netværk. Her er du garanteret et højt fagligt niveau og glimrende netværksmuligheder. På møderne går indlægsholderne i tæt dialog med medlemmerne om problemstillingerne. Tilgangen er, at netværket i højere grad end traditionel undervisning er et forum, hvor deltagerne mødes, udveksler erfaringer, får inspiration til professionelle og juridiske udfordringer og kan møde andre aktører på området. Netværkslederne samler de faglige tråde og står for en del af indholdet på møderne. Derudover er der indlæg fra både medlemmerne selv og eksterne indlægsholdere, som bidrager med spændende vinkler og nye aspekter. Som medlem af netværket har du direkte mulighed for selv at påvirke, hvem der inviteres som indlægsholdere og hvilke temaer, der tages op på møderne.

 • "Det er rigtig godt, at man selv kan påvirke det, der skal dyrkes og de emner, der bliver diskuteret."
  BENTE STAMP, NORDEA EJENDOMME
 • "Når jeg sidder med problemer, er det rart at få fagligt input og sparring fra ligesindede."
  OLE ESKE BRUUN, BECH-BRUUN
 • "Jeg holder mig opdateret på mit felt og får indspil på de problemstillinger, jeg arbejder med
  på daglig basis
  ."
  MORTEN WARBERG, NORWEGIAN PROPERTY
Måned
2020
2021
Type
 
 • Netværk for Virksomhedsjurister
 • Netværk i Almene boliger
 • Netværk i Ansættelsesret
 • Netværk i Arbejdsmiljø
 • Netværk i Arve- og familieformueret
 • Netværk i Bæredygtigt byggeri
 • Netværk i Børns rettigheder
 • Netværk i Erhvervslejeret
 • Netværk i Fast ejendom
 • Netværk i Køb og salg af udviklings- og investeringsejendomme
 • Netværk i Markedsføringsret
 • Netværk i Offentlig Ret, Kommunalret og Forvaltningsret
 • Netværk i Persondata (Aarhus)
 • Netværk i Personskade
 • Netværk i Procedure og Procesret
 • Netværk i Rådgivning og Byggeri
 • Netværk i Selskabsret
 • Netværk i Strategisk Ledelse med CSR
 • Netværk i Udbudsret