Netværk i IT-kontrakter


Netværksledere
 

 • Nicolai Dragsted, IT-advokat og Senior Consultant, Bird & Bird 
 • Ulrich Ramm, Director (Legal & Commercial), advokat hos Fujitsu A/S samt formand for IT-Branchens Juridiske Udvalg

 

​Indhold

IT-kontrakter bliver mere og mere komplekse i takt med øget kompleksitet i leverancerne. Det er derfor nødvendigt at dele viden og erfaringer, for at kunne udforme og arbejde med kontrakter, der håndterer kompleksiteten på relevant vis.

Netværket giver jurister og Contract Managers øget forståelse for de mekanismer og risici kontrakterne skal håndtere. Viden om hvad der er vigtigt for kunden, hvad der er vigtigt for leverandøren, hvad der sker i praksis. Alt sammen relevant i kontraktforhandling.

Med øget viden kan vi bedre finde det, der virker i praksis. Der er en stigende tendens til at mere og mere ansvar bliver pålagt leverandørerne, uden at dette nødvendigvis er til det bedste i forhold til samarbejdet mellem parterne eller i forhold til leverancen. Netværket kan give et mere nuanceret indblik. Hvornår går det galt, og kan man med fordel regulere i en kontrakt?

 

Emneliste til kommende sæson

1.møde:
Projektkontrakter om implementering (af standardpogrammel)
Indsats versus resultatforpligtelse

 • Kvalitetsstandarder, god it skik, best of breed, best it practises - betydning for indsatsforpligtelsen
 • Syn og skøn
 • Ansvar for projektledelse og rådgivning

DAGENS GÆSTEOPLÆG: Henrik Udsen, Prof. KBH Univseritet & Per Leslie Jensen, Partner, PWC 

 

Øvrige tentative emner

 • Forsikringsdækning af ansvar i kontrakt
 • Kunstig intelligens og jura
 • Contract Management (SKI og deres markedsrolle)
 • Forhandlingstemaer ved udviklingskontrakter
 • Kontrakter om implementering af standardprogrammer
 • GDPR
 • Sikkerhed
 • Projektformer, kontraktformer og prismodeller
 • Reglerne i den finansielle sektor
 • Open source brug (GDPR issues)
 • Samspillet mellem tekniske og juridiske udfordringer (organisationen skal spille på samme hold)

 

Temaerne på møderne bestemmes af medlemmer og Netværkslederne fra møde til møde.

 

Formål

Netværkets formål at skabe et fortroligt forum, som på både teoretisk og praktisk niveau kan drøfte aktuelle IT-kontrakt-temaer og -problemstillinger. Tilgangen er, at netværket i højere grad end traditionel undervisning er et frirum, hvor medlemmerne mødes, udveksler erfaringer, får inspiration til strategiske såvel som praktiske udfordringer og kan møde andre aktører på området. På netværket oplever du en åben dialog og en afslappet stemning. Her finder du et fagligt forum med mange stærke fagspecialister, der giver basis for både at drøfte de overordnede linjer, men også de små detaljer inden for kontrakthåndtering på IT-området.

Gennem en varieret medlemsliste og indlæg fra specialister får en forståelse for, hvad der rører sig på begge sider af bordet hos ordregivere og tilbudsgivere, jurister, advokater og rådgivere. I netværket opnår du tilmed en bevidsthed for de problematikker netværksmedlemmerne sidder med til daglig, og medtager denne bevidsthed i behandlingen af IT-kontrakter.

Der afholdes 4 effektive og målrettede netværksmøder per sæson á 4,5 times varighed. Hvert netværksmøde giver 5 lektioner, resulterende i 20 lektioner for hele sæsonen. Hvis du er advokat, betyder dette, at du samtidig indfrier Advokatsamfundets krav om 18 lektioners årlig, obligatorisk efteruddannelse ved at deltage i netværket.


Målgruppe

Netværket i IT-kontrakter henvender sig primært til virksomhedsjurister fra IT-branchen samt jurister og Contract Managers, der arbejder med IT-kontrakter eller som ordregivere i større virksomheder. Eksterne rådgivere og IT-folk uden jura baggrund er også velkommen i et mere begrænset antal.

Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af eller i løbet af sæsonen. Pladserne i netværket er personlige, hvorved medlemmerne vil få optimalt udbytte af de relationer, der opbygges.


Materiale

Alle medlemmer vil på netværket få udleveret relevant materiale.

 

Hvad får du ud af at være en del af JUCs netværk?

 

 

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

20

 

Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V


1. møde

onsdag d 2. februar 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


2. møde

onsdag d 27. april 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


3. møde

onsdag d 31. august 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


4. møde

mandag d 24. oktober 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


Pris Ekskl. Moms

21.950

 

 

Network