NETVÆRK I KOMMERCIELLE KONTRAKTER


Ledere

 • Søren Hornbæk Svendsen, tidligere Corporate Legal Counsel i FLSmidth og General Counsel og Senior Vice President i Ørsted og nu Advokat og Partner i HORTEN
 • Andreas Schønbeck, tidligere Lead Counsel hos Vestas og nu Advokat i HORTEN

 

​Indhold

Det faktum at internationaliseringen af danske virksomheders aktiviteter udvikler sig markant år fra år og at danske virksomheders høje digitaliseringsniveau fortsat bliver højere, gør at viden om komplekse kontrakter er en forudsætning for virksomhedernes fremdrift.

I JUC´s nye netværk for Kommercielle Kontrakter vil du få faglige opdateringer, udveksle erfaringer og få inspiration og løsninger til praktiske, taktiske og strategiske kontraktuelle udfordringer.

Filosofien er, at hvis ikke det centrale mestres, er grundlaget for arbejdet med de specielle dele for tyndt. Fokus vil derfor ligge på kontraktområdets centrale dele og byggestenene for kontrakter, uanset hvilket specialområde de anvendes på. Vi vil beskæftige os med de kerneområder, som udgør rygraden i kontrakter, fra koncipering og klausultyper til de mest udbredte kontrakter, som enhver kontraktpraktiker ofte vil støde på.

I dag er mange kontrakter så omfattende og har en så betydelig kompleksitet, at kommercielle kontrakter er blevet en selvstændig disciplin med aktører som kontraktjurister, contract managers plus en række andre personer i virksomhederne, der forhandler og implementerer kontrakterne.

Netværkslederne er din garanti for det faglige indhold, og de vil selv stå for en del af dagsordenen på netværksmøderne. Der vil yderligere være indlæg fra både netværksdeltagere og eksterne foredragsholdere. Som deltager har du selvfølgelig mulighed for at påvirke indholdet på netværksmøderne ved at foreslå emner og foredragsholdere.

 

Møde 1 - Torsdag den 14. oktober 2021

Hovedtema: Prækontraktuelle kontakter

 • Fortrolighedsaftaler – hvad er de væsentlige detaljer?
 • Hensigtserklæringer – hvor meget bør reguleres, og hvor bindende er de?
 • Term sheets – principper eller konkret regulering?
 • Prækontraktuelle konflikter (culpa in contrahendo)

 

 

Møde 2 - Torsdag den 9. december 2021

Hovedtema: Rammeaftaler og længerevarende kontrakter

 1. Rammeaftaler
 • Anvendelse
 • Typer
 • Væsentlige reguleringstemaer

 

 1. Længerevarende kontrakter
 • Karakteristika
 • Gennemgående problemer
 • Områder, hvor længerevarende kontrakter anvendes
 • Nødvendig regulering - prisreguleringsklausuler, optioner og ændringsklausuler og genforhandlingsklausuler
 • Koncessionskontrakter, tilladelser og andre aftaler med det offentlige

 

 

Møde 3 – Torsdag den 10. februar 2022

Hovedtema: TBD

 

 

Møde 4 - Torsdag den 7. april 2022

Hovedtema: TBD

 

 

Eksempler på yderligere kontraktstyper og reguleringstemaer, der kan diskuteres i netværket:

Drift, service vedligeholdelse

 • Hvad er en servicekontrakt?
 • Hvor bruges servicekontrakter?
 • Omfanget af services – reaktivt og/eller proaktivt; eksklusivitet?
 • Service af egne eller andres leverancer?
 • Kobling til hovedkontrakt/leverancekontrakt
 • Spare parts som del af servicekontrakt

 

 Produktansvaret i kontrakt

 • Hvad kan reguleres?
 • Hvad er baggrundsretten?
 • Direkte krav og regres

 

Bæredygtighedsregulering

 • CSR
 • Sociale klausuler
 • Hvordan vurderes compliance?
 • Konsekvenser af overtrædelser?

 

Konfliktregulering

 • Lovvalgsklausuler
 • Konfliktløsningsklausuler
 • Domstole, voldgift og/eller mediation
 • Suspensions- og forligsaftaler

 

GDPR

 • Databehandleraftaler
 • Fortegnelser
 • Risikovurdering af behandling af personoplysninger
 • Principper for god databehandling efterleves (dokumentation)
 • Whistleblowerordninger

 

 

Formål

Netværkets formål er at skabe et forum, hvor du på et relativt højt teoretisk og praktisk fagligt niveau kan drøfte aktuelle temaer, udveksle erfaringer, udvikle ny viden og diskutere problemstillinger indenfor kommercielle kontrakter. Formålet er videre, at du i kontakt med andre højtkvalificerede personer, der i deres daglige virke beskæftiger med kontrakter af forskellig slags, skaber og udvikler nye og gamle relationer.

 

Der afholdes fire effektive og målrettede netværksmøder per sæson á 4,5 times varighed. Hvert netværksmøde giver 5 lektioner, resulterende i 20 lektioner for hele sæsonen. Er du advokat, betyder dette, at du samtidig indfrier Advokatsamfundets krav om 18 lektioners årlig, obligatorisk efteruddannelse ved at deltage i netværket.

 

Målgruppe

Netværket optager specialister inden for området med eller uden juridisk baggrund og netværkets prioriterede målgruppe er Legal Counsels, Commercial Officers, Heads of Contract Management, Contract Managers, Heads of Procurement, Business Unit Directors, Business Area Directors, Sales & Marketing Directors etc i private og offentlige virksomheder, organisationer og lignende samt advokater, der har erfaring med komplekse kommercielle kontrakter i praksis.

Der er mulighed for at blive optaget i netværket, når der er ledige pladser enten fra starten af eller i løbet af sæsonen. Pladserne i netværket er personlige, hvorved medlemmerne vil få optimalt udbytte af de relationer, der opbygges.

 

Materiale

Alle deltagere i netværket modtager relevant information.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

20

 

Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V


1. møde

torsdag d 14. oktober 2021

Kl 13:00 - 18:00


2. møde

torsdag d 9. december 2021

Kl 13:00 - 18:00


3. møde

torsdag d 10. februar 2022

Kl 13:00 - 18:00


4. møde

torsdag d 7. april 2022

Kl 13:00 - 18:00


 

Pris Ekskl. Moms

19.950

Network