Nødlidende andelsboligforeninger


Indhold

Kurset i nødlidende andelsboligforeninger gennemgår den gældende retstilstand omkring andelsboligforeningers håndtering af økonomiske vanskeligheder  herunder situationer, hvor andelshaverne ikke har råd til servicere foreningens prioritetsgæld og ikke kan sælge deres andel på grund af reglerne om maksimalpris, fordi foreningens regnskabsmæssige balance er belastet af eksempelvis en renteswapaftale eller lignende finansielle instrumenter.

Kurset tager udgangspunkt i de aktuelle sager om A/B Duegårdens og A/B Hostrup Haves konkurser og konsekvenserne heraf for andelsboligmarkedet generelt. Kurset veksler mellem gennemgang af praktiske udfordringer og diskussion med deltagerne omkring løsning af de problemer andelsboligformen ofte rejser. Hovedfokus vil blive lagt på nyeste retspraksis og de lovgivningstiltag, der også er undervejs.


Emner er bl.a.

  • Andelsboligformens særstilling

  • Andelsboligforeningerne konkurs / rekonstruktion – retlig interesse i konkurs

  • Generalforsamlingens kompetence

  • Andelshaverne rettigheder under konkurs

  • Andelshavernes muligheder for at rejse overprissager mod tidligere ejere

  • Bestyrelsesansvar eller rådgiveransvar for overbelåning

  • Kreditforeningens muligheder, konkurs, tvangsauktion eller brugeligt pant

  • Faldgruber for andelsboligkøbere

  • Nyhed! Gennemgang af rapporten fra Erhvervsministeriet med forslag til mulige lovændringer på andelsboligområdet

 

Formål

Du bliver klædt på juridisk til at tackle de udfordringer, som opstår i forbindelse med en nødlidende andelsboligforening eller som rådgiver for panthavere, andelshavere eller købere af andelsboliger

Desuden giver kurset mulighed for erfaringsudveksling med andre, der beskæftiger sig med de samme problemstillinger inden for et meget aktuelt område.

 

Målgruppe

Kurset er målrettet advokater, advokatfuldmægtige, ejendomsadministratorer, repræsentanter for panthavere eller andelsboligkøbere.

 

Materiale

Du får udleveret relevant kursusmateriale.

Kurset er godkendt som obligatorisk efteruddannelse for advokater. 
 ”Spændende og relevante emner for mange, der beskæftiger sig med administration. Glimrende, at udgangspunktet var retspraksis.”
– Bjarke Jensen, advokatfuldmægtig, Advokatfirmaet Ternstrøm.
Kursusdeltager, 2017.

"Et interessant emne, som rummer mange uafklarede problemstillinger."
– Barbara Westengaard-Hilding, advokat, Dansk Ejendomsmæglerforening.
Kursusdeltager, 2017.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

4

 


Tirsdag d. 12. september 2017

Kl. 09:00 – 12:30
 

JUC

Axelborg

Vesterbrogade 4A

1620 København V

 

Pris Ekskl. Moms

3.500

 

 


Tirsdag d. 12. september 2017

Kl. 09:00 – 12:30
 

JUC

Axelborg

Vesterbrogade 4A

1620 København V

Course