Kursus

Ny barselslov

– Øremærket barsel mv.

7

lektioner

6995 DKK.

Udbytte

Den 2. august 2022 træder nye regler om blandt andet øremærket barsel i kraft. Det indebærer indgribende ændringer i barselsreglerne, som vi kender dem i dag. På dette kursus får du overblik og indblik i de nye regler og i, hvordan du bruger dem i praksis. 

 

På kurset får du bl.a.: 

 • Viden om de nye barselsregler og deres praktiske betydning for både virksomheder og medarbejdere
 • Overblik over reglerne om betaling under orlov
 • Viden om virksomhedernes adgang til refusion
 • Viden om tilknyttede emner som sygdom, ferie og opsigelse i forbindelse med barsel


Indhold

Det er vigtigt for de fleste virksomheder, rådgivere og organisationsansatte at have et grundigt kendskab til de nye barselsregler. På kurset får du en grundig gennemgang af reglerne om barsel med en praktisk indgangsvinkel og masser af eksempler fra hverdagen og retspraksis. Der vil blive rig lejlighed til at stille spørgsmål. Vi sætter selvfølgelig særligt fokus på de nye regler.

 

Emner er bla.:

 • Øremærket orlov til forældrene - nye regler
 • Overførsel af orlov og retten til dagpenge mellem forældrene og andre - nye regler 
 • Solomødre og regnbuefamilier - nye regler
 • Reglerne om varsling af orlov - nye regler
 • Fleksibel tilrettelæggelse af orlov, herunder forlægelse og udsættelse - nye regler
 • Graviditetsbetinget sygdom
 • Optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med graviditet og orlov
 • Hvad med retten til løn under barsel – efter overenskomst eller personalepolitik, når orlovsreglerne ændres?
 • Omsorgsorlov - nye regler
 • Og meget, meget mere

 

Målgruppe

Kurset henvender sig særligt til advokater, jurister, organisationsansatte og andre praktikere, herunder HR-medarbejdere, der jævnligt beskæftiger sig med reglerne om barsel og ligebehandling.

 

Materiale

Du får adgang til kursuspræsentationen og andet relevant materiale gennem JUC’s online materialeportal.

 

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.