Offentlig ret – de 10 mest aktuelle emner


 

Udbytte

Du bliver opdateret på den offentligretlige lovgivning på kurset, så du kan håndtere de problemstillinger, de nye regler giver i dagligdagen. 

 

Indhold

Den offentligretlige lovgivning og praksis er i konstant udvikling, og det er derfor væsentligt at være opdateret herpå – det bidrager dette kursus i høj grad til. Anders Valentiner-Branth, advokat og partner ved Nielsen Nørager, og Jens Møller, der har været en årrække hos Folketingets Ombudsmand, udpeger umiddelbart inden kurset de 10 emner, som fra en offentligretlig vinkel i praksis må anses som de mest relevante. De kommer ind på de mest epokegørende nyere domme og ombudsmandsudtalelser. Karakteristisk for de udvalgte emner er, at de i praksis har vist sig ofte at give problemer. 

Hvis de ti mest aktuelle emner skulle vælges i dag, ville de nok være følgende:

  • Status på den nye databeskyttelsesforordning set fra en myndighedsvinkel
  • Varsling af praksisændringer
  • Kompetence- og hjemmelsspørgsmål
  • Praksis fra EMD om EMRK og andre menneskerettigheder
  • Ugyldighedslæren
  • Afgørelsesbegrebet og partsbegrebet
  • Inhabilitet
  • Partshøringspligten og begrundelsespligten
  • Offentlige myndigheders erstatningsansvar
  • Aktindsigt

En række af disse emner vil blive behandlet på kurset, men de endelige emner bliver valgt ud fra deres aktualitet umiddelbart op til kursusstart, og du har derfor også selv mulighed for at påvirke, hvilke emner der skal behandles på kurset. Du kan således ved din tilmelding afgive ønsker, hvis der er emner, som du gerne ser tages med på kurset.

 


Målgruppe

Kurset er målrettet alle, der professionelt beskæftiger sig med offentligretlige spørgsmål.

 

Materiale

Du får adgang til kursuspræsentationen og andet relevant materiale gennem JUC’s online materialeportal.Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater. 

"Det gav et rigtig godt grundlag. Dels er underviserne jo i høj grad kompentente og inspirerende. Dels er den udleverede materialesamling et uvurderligt opslagsværk, der gør, at jeg bliver klædt på til selv at undersøge de andre emner."
– Lone Mikkelsen, specialkonsulent, Ankestyrelsen.
Tidligere kursusdeltager

”Særdeles dygtige undervisere med rigtig god formidlingsevne.”
– Klaus Pedersen, juridisk chefkonsulent, Københavns Politi.
Tidligere kursusdeltager

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Skriv mig op

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Skriv mig op

Lektioner

7

 

Mandag d. 9. november 2020
Kl. 09:30 - 16:00

 

 

Pris Ekskl. Moms

4.995

Course