Omstødelse


Indhold


På dette kursus stilles der skarpt på konkurslovens regler om omstødelse, som til stadighed giver anledning til mange retssager, og nye spørgsmål dukker fortsat op.

Vi gennemgår de vigtigste af konkurslovens regler om omstødelse. Vi kommer ind på både de materielle regler – hvilke dispositioner kan omstødes – og retsvirkningsreglerne – hvordan opgøres boets tab og den begunstigedes berigelse.

Vi undersøger endelig, i hvilke situationer kurator skal iagttage en frist for at rejse et omstødelseskrav, og i hvilke situationer der ikke gælder nogen frist, samt hvilke muligheder kurator har for at finansiere en omstødelsessag, hvor boet ikke har midler hertil. Vi ser på de senere års mest markante afgørelser.

Emner på kurset er bl.a.:
 

  • Formålet med regler om omstødelse
  • Objektive og subjektive regler
  • Omstødelse af gaver, herunder den nye § 64 om den såkaldte konefinte  
  • Omstødelse af mistænkelige betalinger, herunder kassekreditnedbringelser
  • Omstødelse af sikkerhedsstillelse, herunder i løbende mellemværender
  • Opgørelse af omstødelseskravet – hvem skal krav et rettes mod
  • Hvornår gælder der en frist for at anlægge en omstødelsessag
  • Hvad hvis boet ikke har midler til at føre sagen

 

Formål

Du får en grunding indsigt i retspraksis og regler, som er livsvigtige at kende til, når du arbejder med omstødelse. Kurset giver dig de nødvendige værktøjer til selv at kunne vurdere, om en betaling kan omstødes.

 

Målgruppe

Advokater og fuldmægtige, som arbejder med konkursbehandling i praksis, samt medarbejdere i den finansielle sektor, som arbejder med håndtering af problemfyldte engagementer og med at vurdere krav om omstødelse mod instituttet. 

Kurset er godkendt som obligatorisk efteruddannelse for advokater."God og praktisk gennemgang af emnet."
– Karina Enghaven Bentsen, advokat, Lund Elmer Sandager.
Tidligere kursusdeltager.

"Lars Lindencrone er en yderst kompetent og meget inspirerende underviser. Til UG."
– Niels Thestrup, advokat, Kønig & Partnere.
Tidligere kursusdeltager.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

7

 

Dato

torsdag d 29. april 2021

Kl 09:30 - 16:00

Inkl. morgenmad og frokost


Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V


Pris Ekskl. Moms

4.995

 

 

Course