Opdateringspakke om ændringer for selskaber


Dag 1 - Aktionærlån - nye regler pr. 1/1-17 

Vi gør opmærksom på, at Dag 1 er rykket fra d. 3. februar til d. 7. februar. 


Indhold

De seneste år er der blevet indført regler om registrering af ejere i en række forskellige typer af virksomheder. Siden december 2014 har der således skullet registreres legale ejere i blandt andet aktieselskaber og anpartsselskaber. Ejerne af ihændehaveraktier har endvidere siden december 2014 skullet registrere sig i en særlig del af Ejerregistret.


I efteråret 2016 er kravet om registrering af legale ejere blevet udvidet til at omfatte visse kommanditselskaber. I foråret 2017 får en lang række virksomheder pligt til at registrere reelle ejere, og endelig er der i oktober 2016 fremsat et lovforslag, der blandt andet ændrer sanktioneringen af manglende registrering af ejere i Ejerregistret.

Emner er bl.a.:

 • Hvordan skal virksomheder forholde sig til de nye muligheder for kapitalfrigørelse?

 • Hvor rammer lovgivningen?

 • Faldgruber i loven

 • Hvornår kan lånet ydes uden beskatning?

 • Sådan lovliggøres et (ulovligt) lån ydet af selskabet i 2016 eller tidligere

 • Regler for hvem der bevilliger lånet og på hvilke vilkår

 • Ændring af Årsregnskabsloven


Se hele lovforslaget om aktionærlån her

 

Undervisere

 • Lars Bunch
 • Lars Lindencrone Petersen 

 

 

Dag 2 - Ejerregistreringer - ny lov og nye sanktioner i 2017

Indhold

I løbet af de seneste år er der blevet indført regler om registrering af ejere i en række forskellige typer af virksomheder. I efteråret 2016 er kravet om registrering af legale ejere blevet udvidet til at omfatte visse kommanditselskaber. I foråret 2017 får en lang række virksomheder pligt til at registrere reelle ejere, og endelig er der i oktober 2016 fremsat et lovforslag, der blandt andet kommer til at ændre sanktioneringen af manglende registrering af ejere i Ejerregistret. Kurset i ejerregistreringer giver dig en opdatering på alle de væsentlige problemstillinger, som de forskellige regler om ejerregistrering medfører i 2017. Du får konkrete råd og anbefalinger til, hvad du særligt skal være opmærksom på, når du skal 
registrere ejere, eller når du rådgiver andre om registrering af ejere.


På dagen får du en opdatering på de væsentligste problemstillinger samt konkrete råd og anbefalinger til registrering af ejere eller rådgive andre om det. Emner er bl.a.:

 • Gennemgang af de forskellige regler om registrering af ejere med særlig fokus på de områder, der i praksis giver anledning til tvivl
 • Konkrete råd og anbefalinger til, hvad du særligt skal være opmærksom på, når du skal registrere ejere, eller når du rådgiver andre om registrering af ejere
 • Overblik og gennemgang af de nye sanktioner ved manglende registrering af ejere i Ejerregistret

 

Underviser 

 • Lars Bunch

 

Målgruppe

Opdateringspakken er målrettet rådgivere, der arbejder med selskabsret og virksomhedsregulering samt bestyrelsesmedlemmer, virksomhedsledere og beslutningstagere i virksomheder.

 

Materialer

Du får udleveret relevant undervisningsmateriale på kursusdagen.

Kurset er godkendt som obligatorisk efteruddannelse for advokater. 

 

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

8

 

 

Dag 1

Tirsdag d. 7. februar 2017
Kl. 09:00 - 12:30

 

Dag 2

Tirsdag d. 21. marts 2017
Kl. 09:00 - 12:30

 

JUC

Axelborg

Vesterbrogade 4A

1620 København V

 

Pris Ekskl. Moms

4.995

 

 

 

Dag 1

Tirsdag d. 7. februar 2017
Kl. 09:00 - 12:30

 

Dag 2

Tirsdag d. 21. marts 2017
Kl. 09:00 - 12:30

 

JUC

Axelborg

Vesterbrogade 4A

1620 København V

Course