Patienters retssikkerhed og GDPR


Baggrund


Patienters retssikkerhed er i fokus  bl.a. som følge af udviklingen på sundhedsområdet, hvor nye behandlingsmetoder forudsætter anvendelse af patienters sundhedsdata til andre formål end deres egen behandling. Der er i den forbindelse sket en række ændringer af sundhedslovgivningen.

GDPR trådte i kraft den 25. maj 2018 og har betydning for både anvendelse af sundhedsdata og mere generelt for patienters retssikkerhed. Samspillet mellem disse regler er kompliceret, og patientens rettigheder og selvbestemmelsesret over egne oplysninger reguleres derfor ikke kun ét sted.

Vi ser på relevante problemstillinger på området for patienters retsstilling i samspil med GDPR og vil bl.a. inddrage ny lovgivning og praksis.

 

Udbytte

 

På kurset får du bl.a.:

  • Indsigt i problemstillingerne ved ved behandling af patienters oplysninger på det sundhedsretlige område til andre formål end deres egen behandling
  • Overblik over de forskellige formål og regler for anvendelse af sundhedsdata
  • Forståelse for samspillet med databeskyttelsesreglerne i GDPR
  • Viden om de særlige regler, der skal sikre patienters retssikkerhed


Indhold

 

Kurset begynder med en introduktion til området, hvor de forskellige formål for anvendelse af sundhedsdata gennemgås (fx patientbehandling, forskning, kvalitetsarbejde, ledelsesinformation og statistik). Vi ser også på de særlige regler, der skal beskytte patienters retsstilling. Retspraksis, ændringer af sundhedslovgivningen og de bagvedliggende holdninger til de overordnede spørgsmål vil blive inddraget undervejs.

 

Følgende emner vil blive behandlet på kurset:

  • Samspillet mellem sundhedsretlige regler og GDPR
  • Patientens selvbestemmelsesret
  • Samtykke
  • Aktindsigt
  • Patientbehandling, databaser og deling af sundhedsdata
  • Hvor er vi på vej hen?

 

Målgruppe

 

Målgruppen er personer, der håndterer eller sikrer overholdelse af regler om patienters retssikkerhed. Det kan være som rådgivere, eller fordi patientdata indgår i arbejdet. Også andre med interesse for spørgsmålet kan med fordel deltage.

Det er ikke en forudsætning, at deltagerne kender de særlige regelsæt for patienters retssikkerhed.

 

Materiale

 

Du får udleveret en mappe med kursuspræsentationen. Derudover får du adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal. I materialet vil der både være en oversigt og en uddybende beskrivelse af de overordnede principper og strukturen for området og de regler og den praksis, der indgår i gennemgangen.


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Skriv mig op

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Skriv mig op

Lektioner

7

 

Mandag d. 20. januar 2020
Kl. 09:30 – 16:00

 

JUC

Axelborg

Vesterbrogade 4A

1620 København V

 

Pris Ekskl. Moms

4.995