Persondata i forskning


Indhold

Persondataområdet får en tiltagende betydning i disse år bl.a. som følge af den nye persondataforordnings væsentligt højere sanktionsniveau. Det er vigtigt at have styr på dette regelsæt i forbindelse med stort set al forskning. På kurset om persondata i forskning får du et overblik over de regler, som du skal være opmærksom på i persondataloven frem til maj 2018 og en grundig gennemgang af de yderligere krav i persondataforordningen, der vil gælde herefter. Kurset vil – ved hjælp af praktiske eksempler og cases – give dig et opdateret supplement til din eksisterende praktiske og teoretiske persondataretlige viden.

Emner er bl.a.

 • Status på det nye regelsæt og på udmeldinger fra Justitsministeriet herom

 • Formålet med persondataloven henholdsvis persondataforordningen

 • Anvendelsesområdet for persondataloven henholdsvis persondataforordningen

 • De grundlæggende principper for persondataloven henholdsvis persondataforordningen, og hvad betyder de mere konkret på sundheds- og forskningsområdet

 • Hjemmelskravene og kravene til samtykke – der fokuseres på eksempler fra sundheds- og forskerområdet

 • Den registreredes rettigheder: oplysningspligt, indsigt, berigtigelse, retten til at gøre indsigelse

 • Undtagelser herfra

 • Den dataansvarliges ansvar

 • Kravene til en databehandler – herunder til den skriftlige aftale

 • Pligten til at have fortegnelser m.v.

 • Datasikkerhed og sikkerhedsbrud

 • Hvornår er der krav om at benytte sig af en Databeskyttelsesrådgiver, og hvad skal den pågældende kunne?

 • Adfærdskodekser og certificering

 • Særligt om overførelser til tredjelande

 • Lidt om Datatilsynet og Det Europæiske Databeskyttelsesråd

 • Ansvar og sanktioner

 • Persondatareglerne og aktindsigt

 • Hvad gælder om personnumre

 • Lidt om arkivering og forskning m.v.

 • Tavshedspligt


Formål

På dette persondataretlige kursus får du et unikt indblik i Datatilsynets praksis vedrørende forskere og de retlige krav, der stilles til forskere, som vil behandle persondata. På kurset vil du kunne tilegne dig en række praktiske redskaber, der vil gøre dig bedre i stand til at efterleve persondatarettens mange regler.


Målgruppe

Kurset er målrettet alle, der beskæftiger sig med persondata eller forskning, og som ønsker indblik i reglerne samt at følge med i udviklingen. 


Materiale

På kurset vil du få udleveret en omfattende materialesamling, der kan anvendes i dit daglige arbejde.

Kurset er godkendt som obligatorisk efteruddannelse for advokater. 

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Aktiviteten er udsolgt. Skriv dig hurtigt og nemt på ventelisten og kom foran, hvis der bliver en plads ledig.

 

Lektioner

7

 

 

Mandag d. 14 november 2016
Kl. 09:30 - Kl. 16:00

 

JUC

Axelborg

Vesterbrogade 4A

1620 København V

 

Pris Ekskl. Moms

4.995

Course