Konference

Persondatabeskyttelse og cybersikkerhed

- strategier og governance i spændfeltet mellem GDPR-compliance og IT-security

7

lektioner

5995 DKK.

Formål

Konferencens vigtigste formål er at skabe overblik over de vigtigste trends og tendenser for GDPR, databeskyttelse og IT-sikkerhed i private virksomheder.

Missionen er ligeledes at sætte de mest aktuelle og betydelige sager og faktorer på dagsorde­nen, og give indblik og skarpe analyser af deres betydning for arbejdet mede databeskyttelse.

Endelig vil datasikkerhed og riskoen for datalæk fra hackerangreb være en central del af agen­daen, herunder sårbarheder, forebyggelse, standarder og minimering af konsekvenser.
 

Indhold

Langt de fleste virksomheder arbejder professionelt med GDPR, har udviklet IT-systemer, rutiner, kontroller og processer og har fået mange erfaringer med compliancearbejdet og governance i samspillet mellem jura, IT og ledelse.

Konference har fokus på vejen frem, hvorledes databeskyttelse skal tænkes ind i udviklings­processerne, og hvilke forhold og udviklingstendenser der blive centrale i denne udvikling.

Dette bl.a. mhp. effektivisering af processer og kontroller men også de nye vilkår, som man må tænke ind i udviklingsprocessen, herunder både nye juridiske tiltag, men også nye teknologi­er og ikke mindst et mere komplekst og intensiveret trusselsbillede fra hackere og angreb på virksomhedens datasikkerhed.
 

Der sættes bl.a. fokus på følgende punkter:

 • Nyeste udviklinger i det juridiske grundlag og retspraksis i Danmark og EU
 • Status og seneste vurdering af cloud og tredjelandsoverførsler
 • SHREMS II, Google Analytics - analyser og perspektiver 
 • Brugen af Cookies - Floc, Topics API og udlægning af DMI-afgørelsen
 • AI og Machine learning - implikationer for databeskyttelse og datasikkerhed
 • Governance i spændfeltet mellem GDPR, compliance og IT-sikkerhed
 • Datasikkerhed og security strategier
 • Ransomware og datalæk - risici, sårbarheder og forebyggelse
 • Fremtidsperspektiver for databeskyttelse - hvad kan vi forvente gående fremad?
   

Målgruppe

Konferencen er målrettet alle, som arbejder med databeskyttelse og datasikkerhed til daglig, hvad enten du arbejder med databeskyttelse i begrænset omfang eller på et teknisk avanceret niveau.

Konference bridger sammenhængen mellem de juridiske, organisatoriske og ikke mindst tekniske aspekter af databeskyttelse, hvor GDPR-compliance, datasikkerhed og security er vigtige afhængige elementer i effektiv moderne databeskyttelse.

Deltagere er således både DPO´er og persondata- og complianceansvarlige eller rådgivere, herunder jurister og konsulenter, men ligeledes data- og informationssikkerhedsansvarlige, IT-security og IT-sikkerhedsansvarlige, CIO, CISO m.fl.
 

Dialog

Der vil være mulighed for at indgå i dialog om emnerne og networke i pauserne, så du har mulighed for at få input på lige netop de udfordringer, du sidder med.

 

Konferencen kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater

Denne event er godkendt af IAPP

Denne event er godkendt af International Association of Privacy Professionals (IAPP). Det betyder at det lever op til det højeste kvalitetsniveau for efteruddannelse inden for persondata. Som certificeret inden for persondata kan du optjene CPE point (continuing privacy education) ved at deltage på JUC aktiviteter.