Kursus

Praktisk compliance i den finansielle sektor

7

lektioner

6795 DKK.

Baggrund

Rollen som compliancemedarbejder har aldrig været mere udfordrende i en finansiel virksomhed end nu med skærpede interne og eksterne krav. På dette kursus får du en solid  indføring i fundamentet for compliancefunktionen og det praktiske arbejde med compliance i finansielle virksomheder – især med fokus på de emner, som har vist sig at være af størst praktisk betydning.

 

Udbytte

Du får indsigt i complianceområdet – herunder de praktiske problemstillinger, som er forbundet med at kunne efterleve lovkravene og samtidig skabe værdi for virksomheden. Hovedvægten vil være på compliance i pengeinstitutter, men underviseren vil i et vist omfang inddrage supplerende eller lempede krav for andre finansielle virksomheder. Derudover bliver du introduceret til en række praktiske værktøjer, som du kan bruge, når du udfører compliancearbejde.

 

På kurset får du bl.a.:

 • Dybere indsigt i complianceområdet og de praktiske problemstillinger, som er forbundet med at efterleve lovkravene og skabe værdi i virksomheden
 • Viden om det praktiske arbejde med compliance
 • Netværk og erfaringsudveksling med andre der beskæftiger sig med de samme problemstillinger

 

Kurset er et metodekursus, og berører de generelle regler, der regulerer compliancefunktionens arbejde. Kurset behandler derfor kun i begrænset omfang de enkelte fagspecifikke lovområder (som f.eks. hvidvask, MiFID og GDPR), som institutterne skal overholde.

 

Indhold

Kurset er et metodekursus, som giver fundamentet og praktiske værktøjer til hverdagen i en compliancefunktion.

 

Emner er bl.a.:

 

 • Compliancefunktionens ansvarsområde i henhold til reglerne
 • Udvikling i compliancefunktionens opgaver som led i den EU-retlige virkelighed
 • Compliancefunktionens opgaver:
  • Identifikation af operationelle- og compliancerisici
  • Udarbejdelse af complianceplaner – herunder analyse og vurdering af compliancerisici
  • Ledelsesrapportering – hyppighed og indhold
 • Compliancegennemgange i praksis – proces, værktøjer og praktiske tips og tricks
 • Samarbejde med forretningen
  • Opfølgning – hvad gør du, hvis forretningen ikke har gjort, som I har aftalt?
  • Konflikthåndtering
 • Værdiskabende og effektiv compliance
  • Compliance som kulturskaber
 • Hvad du skal være opmærksom på ved Finanstilsynets stigende krav og inspektioner? – herunder Finanstilsynets seneste afgørelser

 

Målgruppe

Advokater, jurister, compliance- og risk management ansvarlige og andre, der arbejder med compliance i den finansielle sektor.

 

Materiale

Du får adgang til kursuspræsentationen og andet relevant materiale gennem JUC’s online materialeportal.Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Caroline Tidmand
Kursus- og kommunikationskoordinator
Mobil: +45 28 34 07 86
Email: cat@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.