Praktisk compliance i den finansielle sektor


Baggrund

Rollen som compliancemedarbejder har aldrig været mere udfordrende i en finansiel virksomhed end nu med skærpede interne og eksterne krav. På dette kursus får du en solid  indføring i fundamentet for compliancefunktionen og det praktiske arbejde med compliance i finansielle virksomheder – især med fokus på de emner, som har vist sig at være af størst praktisk betydning.

 

Udbytte

Du får indsigt i complianceområdet – herunder de praktiske problemstillinger, som er forbundet med at kunne efterleve lovkravene og samtidig skabe værdi for virksomheden. Hovedvægten vil være på compliance i pengeinstitutter, men underviseren vil i et vist omfang inddrage supplerende eller lempede krav for andre finansielle virksomheder. Derudover bliver du introduceret til en række praktiske værktøjer, som du kan bruge, når du udfører compliancearbejde.

 

På kurset får du bl.a.:

 • Dybere indsigt i complianceområdet og de praktiske problemstillinger, som er forbundet med at efterleve lovkravene og skabe værdi i virksomheden
 • Viden om det praktiske arbejde med compliance
 • Netværk og erfaringsudveksling med andre der beskæftiger sig med de samme problemstillinger

 

Kurset er et metodekursus, og berører de generelle regler, der regulerer compliancefunktionens arbejde. Kurset behandler derfor kun i begrænset omfang de enkelte fagspecifikke lovområder (som f.eks. hvidvask, MiFID og GDPR), som institutterne skal overholde.

 

Indhold

Kurset er et metodekursus, som giver fundamentet og praktiske værktøjer til hverdagen i en compliancefunktion.

 

Emner er bl.a.:

 

 • Compliancefunktionens ansvarsområde i henhold til reglerne
 • Udvikling i compliancefunktionens opgaver som led i den EU-retlige virkelighed
 • Compliancefunktionens opgaver:
  • Identifikation af operationelle- og compliancerisici
  • Udarbejdelse af complianceplaner – herunder analyse og vurdering af compliancerisici
  • Ledelsesrapportering – hyppighed og indhold
 • Compliancegennemgange i praksis – proces, værktøjer og praktiske tips og tricks
 • Samarbejde med forretningen
  • Opfølgning – hvad gør du, hvis forretningen ikke har gjort, som I har aftalt?
  • Konflikthåndtering
 • Værdiskabende og effektiv compliance
  • Compliance som kulturskaber
 • Hvad du skal være opmærksom på ved Finanstilsynets stigende krav og inspektioner? – herunder Finanstilsynets seneste afgørelser

 

Målgruppe

Advokater, jurister, compliance- og risk management ansvarlige og andre, der arbejder med compliance i den finansielle sektor.

 

Materiale

Du får adgang til kursuspræsentationen og andet relevant materiale gennem JUC’s online materialeportal.Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

 


"Virkelig godt - God kombination af teori og praksis"
– Louise Simonsen, Head of legal and compliance, Fintech Solutions ApS.
Tidligere kursusdeltager

"Interessant at høre om, hvordan forskellige griber Complianceopgaver an."
– Jens Juul Gravsholt, Compliance Officer, Nykredit A/S.
Tidligere kursusdeltager

"Det var godt, at vi så at sige kom hele vejen rundt om compliancefunktionen, og hvordan man kan scope funktionen i egen organisation.”
– Jørgen Wiwel, forretningsudvikling, Lean & PPL, HOFOR.
Tidligere kursusdeltager

”Der var mange praktiske eksempler på kurset, og vi fik gode idéer til compliance i praksis.”
– Lars Winther Evers, Compliance Officer, Nordea Liv & Pension, Livsforsikringsselskab A/S.
Tidligere kursusdeltager

"Underviserne var meget engagerede, og det var tydeligt, at de brændte for emnet."
– Mette Winther Løfquist, juridisk seniorkonsulent, E-Nettet.
Tidligere kursusdeltager

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

7

 

Dato

mandag d 3. oktober 2022

Kl 09:30 - 16:00

Inkl. morgenmad og frokost


Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V


Pris Ekskl. Moms

5.995

 

 

Course