Praktisk compliance i den finansielle sektor


Udbytte

På dette kursus får du indsigt i complianceområdet – herunder de praktiske problemstillinger, som er forbundet med at kunne efterleve lovkravene og samtidig skabe værdi for virksomheden. Hovedvægten vil være på compliance i pengeinstitutter, men underviserne vil i et vist omfang inddrage supplerende eller lempede krav for andre finansielle virksomheder. Derudover bliver du introduceret til en række praktiske værktøjer, som du kan bruge, når du udfører compliancearbejde.


Du får bl.a.:

 • Dybere indsigt i complianceområdet og de praktiske problemstillinger, som er forbundet med at efterleve lovkravene og skabe værdi i virksomheden
 • Viden om det praktiske arbejde med compliance
 • Netværk og erfaringsudveksling med andre der beskæftiger sig med de samme problemstillinger

 

Indhold

Rollen som compliancemedarbejder har aldrig været mere udfordrende i en finansiel virksomhed end nu med skærpede interne og eksterne krav. På dette kursus får du en solid samt opdateret indføring og brush-up i det praktiske arbejde med compliance i finansielle virksomheder – især med fokus på de emner, som har vist sig at være af størst praktisk betydning.

Kurset er et metodekursus, som giver fundamentet og praktiske værktøjer til hverdagen i en compliancefunktion. Kurset omhandler de generelle regler, der regulerer compliancefunktionens arbejde. Kurset behandler derfor kun i begrænset omfang de enkelte emner eller områder af den lovgivning som institutterne skal overholde.

Emner er bl.a.:

 • Hvad er compliancefunktionens ansvarsområde i henhold til reglerne?

 • Udvikling i compliancefunktionens opgaver som led i den EU-retlige virkelighed

 • Compliancefunktionens opgaver:

  • Identifikation af operationelle- og compliancerisici

  • Udarbejdelse af complianceplaner – herunder analyse og vurdering af compliancerisici

  • Compliancegennemgange i praksis

  • Ledelsesrapportering – hyppighed og indhold

 • Opfølgning på rapportering – hvad gør du, hvis forretningen ikke har gjort, som I har aftalt?

  • Konflikthåndtering

  • Forretningsforståelse

 • Værdiskabende og effektiv compliance

  • Compliance som kulturskaber

 • Hvad du skal være opmærksom på ved Finanstilsynets stigende krav og inspektioner? – herunder Finanstilsynets seneste afgørelser

 

Målgruppe

Compliancekurset er målrettet advokater, jurister, compliance- og risk management ansvarlige og andre, der arbejder med compliance i den finansielle sektor.

 

Materiale

Du får udleveret en kursusmappe med relevant materiale.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

 

 

"Interessant at høre om, hvordan forskellige griber Complianceopgaver an."
– Jens Juul Gravsholt, Compliance Officer, Nykredit A/S
Tidligere kursusdeltager

"Det var godt, at vi så at sige kom hele vejen rundt om compliancefunktionen, og hvordan man kan scope funktionen i egen organisation.”
– Jørgen Wiwel, forretningsudvikling, Lean & PPL, HOFOR.
Tidligere kursusdeltager

”Der var mange praktiske eksempler på kurset, og vi fik gode idéer til compliance i praksis.”
– Lars Winther Evers, Compliance Officer, Nordea Liv & Pension, Livsforsikringsselskab A/S.
Tidligere kursusdeltager

"Underviserne var meget engagerede, og det var tydeligt, at de brændte for emnet."
– Mette Winther Løfquist, juridisk seniorkonsulent, E-Nettet.
Tidligere kursusdeltager
 

Skriv mig op

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Skriv mig op

Lektioner

7

 

 

Mandag d. 16. september 2019
Kl. 09:30 – 16:00

JUC

Axelborg

Vesterbrogade 4A

1620 København V

 

Pris Ekskl. Moms

4.995

 

Hold mig opdateret