Retstolkning og retslingvistik


– Sprog som retssikkerhed og bevismateriale
 

Baggrund

Retstolkning er en højt specialiseret sproglig ydelse, der leveres for at sikre, at procesadvokater kan varetage en sag og for eksempel tilrettelægge et forsvar, når klienten ikke taler dansk. Det er afgørende, at både tolk og advokat forstår tolkens meget klart definerede rolle og arbejdsvilkår, for der er en indbyrdes afhængighed mellem retstolke og advokaters virke.

 

2019 var et udfordrende år for retstolkning, og markedet er stadig præget af usikkerhed. Derfor er det nødvendigt og aktuelt at sikre, at alle retslige aktører stiller krav til ydelsen og har en grundlæggende viden om retstolkning i praksis.

 

Retslingvistikken er et nyt tilbud i værktøjskassen for advokater og efterforskere der gerne vil opnå maksimalt udbytte af sprogligt bevismateriale som afpresningsbreve, betvivlede testamenter, konkurrerende varemærker m.m.

 

Udbytte

Både nye og rutinerede tolkebrugere opnår indsigt i, hvad kompetent tolkning er og hvilke krav, de bør stille til deres tolk.  

 

Du får bla.: 

 • En nødvendig forståelse for tolkens rolle og arbejdsbetingelser inden og i retten
 • Viden om, hvad du som advokat kan og bør kræve af din tolk
 • En forståelse af hvilke spørgsmål retslingvistikken kan (og ikke kan) besvare og dermed hvornår det kan være en idé at inddrage en ekspert
 • De metoder retslingvister gør brug af i analysen af forskellige typer sprogligt bevismateriale
 • Hvilken præcedens der er for brug af retslingvistiske analyser i det danske retssystem sammenlignet med erfaringer fra Tyskland, Storbritannien og USA


Indhold

På kurset gennemgår vi den grundlæggende viden som procesadvokater bør have om retstolkning som faglig disciplin, der understøtter deres virke. Vi behandler retstolkning i praksis og markedsudviklingen, ikke mindst den seneste konkurrenceudsættelse og de deraf følgende faglige og etiske udfordringer. Der inddrages eksempler fra danske og europæiske straffesager.

              

Den anden del af dette kursus giver en introduktion til det hastigt voksende felt retslingvistik. Retslingvistikken specialiserer sig i analyse af sprogligt bevismateriale som trusselsbreve, betvivlede testamenter, varemærker m.m. og kan støtte efterforskere, advokater og domstole i at afdække spørgsmål om hvem der kan have skrevet et anonymt brev, hvad den underforståede betydning i en samtale er, eller hvorvidt der er sket krænkelse af et firmas varemærke.

 

Emner inden for retstolkning

 • Retstolkning i praksis
 • Tolken i straffesagskæden
 • Tolkens rolle – hvad procesadvokater bør kræve af deres tolk
 • Digitalisering af straffesager

Kursets del om retstolkning er tilrettelagt som et foredrag, og erfaringsudveksling er velkommen. 

 

Emner inden for retslingvistik

 • Sproglig-demografisk profilering
 • Ophavsanalyse
 • Afdækning af underforstået betydning

Kursets del om retslingvistik veksler mellem teori, praksis og caseløsning, og der er lagt stor vægt på udveksling af erfaringer mellem deltagerne og underviser.

 

Målgruppe

Kurset henvender sig både til erfarne tolkebrugere og advokater, der ikke er hyppige tolkebrugere. Kursets del om retstolkning er derfor tilrettelagt som et grund- og nyhedskursus.

 

Såvel forsvarsadvokater som anklagere vil have glæde af kurset, ligesom civilretsadvokater inden for fx familieret og aftaleret vil få nye måder at præsentere bevismateriale på.

 

Materiale

Du får adgang til kursuspræsentationen og andet relevant materiale gennem JUC’s online materialeportal.


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Skriv mig op

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Skriv mig op

Lektioner

4

 

Tirsdag d. 10. november 2020
Kl. 09:00 – 12:30

 

JUC

Axelborg

Vesterbrogade 4A

1620 København V

 

Pris Ekskl. Moms

3.500