Risikovurderinger i persondataretten


Baggrund

Organisationer omfattet af persondatalovgivningen skal sikre, at lovgivningen efterleves på baggrund af en risikobaseret tilgang og udførte risikovurderinger. Risikovurdering er således afgørende for at sikre, at en organisation tilrettelægger efterlevelse af persondatalovgivningen tilstrækkeligt. Derudover medvirker risikovurderingen til at sikre, at organisationens ressourcer anvendes effektivt.

 

Udbytte

Som deltager vil du opnå viden om, hvordan risikovurderinger anvendes til at sikre efterlevelse af persondatalovgivningen. Derudover vil du få kendskab til, hvordan risikovurderinger kan anvendes som led i effektiv anvendelse af compliance-ressourcer.

 

Du får bla.: 

 • Forståelse for, hvad risikovurderinger er
 • Hvordan risikovurderinger skal forstås indenfor persondataretten
 • Kendskab til myndighedernes vejledning på området
 • Praktiske værktøjer til at påbegynde arbejdet med at udføre risikovurderinger
 • Eksempler på betydningen af udførte risikovurderinger
 • Perspektivering til samspillet med organisationens overordnede legal risk management


Indhold

Kurset gennemgår kravene, der stilles til private og offentlige organisationer om at agere risikobaseret og anvende risikovurderinger som basis herfor. Derudover drøftes forskellige praktiske tilgange til at udføre og dokumentere risikovurderinger.

 

Emner er bla.:

 • Databeskyttelsesforordningens krav om at udføre risikovurderinger
 • Gennemgang af Datatilsynets- og Rådet for Digital Sikkerheds vejledende tekst
 • Udførelse af risikovurderinger i et risikovurderings-framework
 • Betydningen af udførte risikovurderinger
 • Perspektivering til andre risk management-tilgange og vurderinger

 

Målgruppe

Alle, der ønsker at forstå, hvordan de lovpligtige risikovurderinger skal forstås og anvendes indenfor persondataretten og som i den forbindelse ønsker at sikre effektiv anvendelse af sine compliance-ressourcer.

 

Materiale

Du får udleveret en mappe med kursuspræsentationen. Derudover får du adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal.


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Skriv mig op

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Skriv mig op

Lektioner

3,5

 

Torsdag d. 16. januar 2020
Kl. 09:30 – 12.30

 

JUC

Axelborg

Vesterbrogade 4A

1620 København V

 

Pris Ekskl. Moms

3.500