Risikovurderinger og GDPR – for erfarne


– Afvejninger og risici i praksis
 

Dette er et halvdagskursus, som med fordel kan tages sammen med kurset GDPR Bootcamp, som afholdes samme dag.

 

Baggrund

Et gennemgående element i databeskyttelsesretten er håndteringen af risici for de registreredes rettigheder mv. i forbindelse med behandlingen af personoplysninger. Den dataansvarlige – og i visse tilfælde databehandleren – pålægges således efter reglerne i databeskyttelsesforordningen (GDPR), f.eks. i forbindelse med kravet om konsekvensanalyser og fastlæggelsen af sikkerhedsniveauet for en given behandlingsaktivitet, at vurdere de risici, som behandlingen vil kunne medføre for de registrerede.

Denne vurdering kan imidlertid give anledning til en række vanskelige afvejninger og prioriteringer. Navnlig vil spørgsmålet om hvilke ressourcer en dataansvarlig/databehandler har pligt til at afsætte for at afhjælpe risici ofte være vanskelig.

På dette kursus sættes der fokus på netop håndteringen af risikovurderinger. Med baggrund i bl.a. Datatilsynets seneste praksis og vejledninger på området, vil der på kurset blive gennemført en praktisk gennemgang af konkrete cases mv. for at stille skarpt på de relevante overvejelser og dilemmaer. Gennemgangen vil være praksisnær og vil navnlig omfatte fælles drøftelser af praktiske eksempler på vanskelige afvejninger, dokumentationsbehov mv.

 

Udbytte

På kurset får du bl.a.:

  • Viden til juridisk at tackle de udfordringer, der opstår ved den praktiske gennemførsel af risikovurderinger ud fra konkrete cases
  • Praktisk input til, hvordan du som databeskyttelsesretlig ressourceperson eller ekstern rådgiver bliver en konstruktiv medspiller, når de vanskelige valg skal træffes
  • Indspark til, hvordan du anvender Datatilsynets praksis i det daglige arbejde

 

Indhold

Risikovurderinger er ofte det område, som volder flest problemer inden for persondataretten, for ud over de faglige persondataretlige spørgsmål skal man som rådgiver også tage højde for de forretningsmæssige mål og balancere sin rådgivning.
På kurset anlægger vi et risikobaseret perspektiv og tager udgangspunkt i en lang række helt konkrete eksempler, hvor vi ser på nuanceforskelle, hvordan du rådgiver, så du skaber forretningsmæssig værdi, hvordan du skaber mandat i organisationen og i sidste ende rådgiver med en god balance.

Emner er bl.a.:

  • Risikovurderinger ud fra en række praktiske cases
  • Overførselsvurderinger (TIA)
  • Konsekvensanalyser
  • Vejledninger fra myndigheder (Datatilsynet og ENISA)
  • Tilrettelæggelse – sådan får du en effektiv afvejning og efterlevelse af persondatalovgivningen
  • Sådan manøvrerer du i organisationen og sikre en risikobaseret tilgang


Målgruppe

Dig som arbejder med databeskyttelsesretlig compliance i dagligdagen – enten internt i en organisation eller som ekstern rådgiver – og som gerne vil have konkret indsigt i og mulighed for at drøfte, hvordan man kan arbejde med risikovurderinger og samtidig skabe værdi.

 

Materiale

Du får adgang til kursuspræsentationen og andet relevant materiale gennem JUC’s online materialeportal.


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

 

 

"Der var en god praktisk vinkel på risikovurdering, og hvad skal man konkret gøre.​"
– Carsten Christensen, Data Protection Officer, Linak A/S
 

"Der var en god blanding af teori og praksis. Det var meget "operationelt" og målrettet."
– Jan Eg Rabing, Compliance Officer, North Media A/S
 

"Kurset var godt tilrettelagt med vægt på såvel det faglige som praktiske eksempler."
– Pernille Pind, IT Chef, Djøf

 

Tidligere kursusdeltagere.

IAPP

Denne event er godkendt af IAPP

Denne event er godkendt af International Association of Privacy Professionals (IAPP). Det betyder at det lever op til det højeste kvalitetsniveau for efteruddannelse inden for persondata. Som certificeret inden for persondata (se her) kan du optjene CPE point (continuing privacy education) ved at deltage på JUC aktiviteter.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Udsolgt

Aktiviteten er udsolgt. Skriv dig hurtigt og nemt på ventelisten og kom foran, hvis der bliver en plads ledig.

 

Tilmeld venteliste

Lektioner

3

 

Dato

tirsdag d 1. november 2022

Kl 09:30 - 12:00

Inkl. morgenmad og en sandwich


Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V


Pris Ekskl. Moms

3.995

 

 

Course