Sådan implementerer du EU-regulering i dansk ret


Udbytte

Du får et indgående kendskab til, hvordan en korrekt implementering af direktiver i dansk ret skal ske, således at implementeringen lever op til EUF-traktatens krav, EU-Domstolens praksis og regeringens principper og procedurer.

Vi vil også komme ind på problemstillingerne vedrørende fastsættelse af supplerende regler i tilknytning til forordninger. Selv om forordninger virker som national lovgivning i medlemsstaternes retssystemer, vil en forordning almindeligvis forudsætte udstedelsen af supplerende nationale regler.

 

Baggrund

Regeringen har med sine 5 principper for implementering af erhvervsrettet EU-regulering sat en ny dagsorden for implementeringsarbejdet. Regeringen har således klart meldt ud, at den vil gøre op med overimplementering af EU-regler.Regeringens EU-implementeringsudvalg blev nedsat i 2015 for at holde styr på overimplementeringen. Det er Slotsholmens største regeringsudvalg bestående af ikke mindre end otte ministre. Et klart signal om, hvor meget EU-retten fylder, og at regeringen tager sin anti-overimplementerings-dagsorden alvorligt. Erhvervslivet har taget godt imod initiativet, så der er al mulig grund til at tro, at EU-implementeringsudvalget – og det rådgivende Implementeringsråd – vil fortsætte uafhængigt af resultatet af det kommende folketingsvalg.

 

Indhold

Kurset gør dig i stand til at identificere og håndtere de mange problemstillinger, der opstår i forbindelse med implementering af EU-regulering i dansk ret. Vi vil bl.a. komme ind på flg. spørgsmål:

 • Regeringens 5 principper for EU-implementering af erhvervsrettet regulering
 • Regeringens EU-implementeringsudvalg, herunder procedurerne for forelæggelse for udvalget
 • Implementeringsrådet rolle som rådgiver for regeringen
 • EU-Domstolens praksis om implementering af direktiver og forordninger
 • Forarbejder til EU-retsakter og andre fortolkningsbidrag
 • Fordele og ulemper ved inkorporerings- og omskrivningsmetoden
 • Valg af dansk retsakt ved gennemførelse af EU-regulering
 • Særligt om straffebestemmelser vedrørende overtrædelse af direktiv- og forordningsbestemmelser
 • Konsekvenser ved manglende implementering af EU-regulering, herunder muligt erstatningsansvar for medlemsstaten
 • Dansk og EU-retspraksis om erstatningsansvar ved overtrædelse af EU-retten
 • EU-Kommissionens rolle i forbindelse implementering af EU-regler i dansk ret, herunder de vigtige høringsforskrifter, der følger af EU-rettens statsstøtteregler og af det såkaldte informationsproceduredirektiv

Vi vil gennemgå flere cases vedrørende implementering af EU-regulering i dansk ret.

 

Målgruppe

Kurset henvender sig til dig, der ønsker et indgående kendskab til arbejdet med implementering af EU-regulering og gerne vil ajour med principperne og procedurerne samt reglerne for implementeringsarbejdet.

 

Materiale

Alle deltagere får udleveret en kursusmappe med relevant kursusmateriale.


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

 


 

”Fantastisk formidling - super materiale, som kan benyttes sidenhen, da pointer er godt fremhævet!”
– Anne-Marie Von Benzon, jurist hos Arbejdstilsynet.
Tidligere kursusdeltager.

”Super godt kursus - fantastisk underviser! Særdeles højt fagligt niveau og fremragende formidling”
– Anne Marie Jensen, jurist hos Arbejdstilsynet.
Tidligere kursusdeltager.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Skriv mig op

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Skriv mig op

Lektioner

7

 

Torsdag d. 27. august 2020
Kl. 09:30 – 16:00

 

JUC

Axelborg

Vesterbrogade 4A

1620 København V

 

Pris Ekskl. Moms

4.995