Sådan udarbejder du bekendtgørelser og andre administrative forskrifter


Udbytte

Du får indsigt i og færdigheder til at anvende grundlæggende regler og principper i forbindelse med udarbejdelse af bekendtgørelser og andre administrative forskrifter.

 

Indhold

Arbejdet med bekendtgørelser og andre administrative forskrifter er en kerneopgave for ministerier og styrelser. På kurset får du indgående viden om reglerne, principper for området og øvelse i at udarbejde bekendtgørelser og andre administrative forskrifter.

 

Bekendtgørelser udgør i dag hovedparten af de bindende retsregler, der gælder i Danmark. Kurset sætter fokus på bekendtgørelsesarbejdet, herunder faresignaler og opmærksomhedspunkter, samt på hvordan arbejdet i ministerier og styrelser bedst muligt kan tilrettelægges. Kurset kommer også ind på arbejdet med andre administrative forskrifter, herunder cirkulærer og vejledninger.

 

Emner er bl.a.:

 

  • Oversigt over administrative forskrifter: Bekendtgørelser, cirkulærer, cirkulæreskrivelser og vejledninger
  • Justitsministeriet vejledning om udarbejdelse af administrative forskrifter
  • Indholdsmæssige krav til bekendtgørelser, herunder hjemmelsspørgsmål og forholdet til lovgivningen og almindelige retsgrundsætninger
  • Processuelle krav i forbindelse med bekendtgørelsesarbejdet – fra udkast over høring til endelig bekendtgørelse
  • Administrativ gennemførelse af EU-retsakter, herunder overimplementering og regeringens EU-implementeringsudvalg
  • Arbejdet med bilag – valg og fravalg
  • Gebyrer, betaling og sanktioner
  • Delegation og derogation
  • Underskrift, kundgørelse, ikrafttræden og overgangsregler


Målgruppe

Kurset er målrettet sagsbehandlere i departementer og styrelser, der beskæftiger sig eller forventer at beskæftige sig med udarbejdelse af bekendtgørelser og andre administrative forskrifter. Kurset er også relevant for andre, der deltager i regelforberedende arbejde


Materiale

Du får udleveret en kursusmappe indeholdende relevant kursusmateriale – herunder tjeklister til brug ved arbejdet med administrative forskrifter.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater. 

 


 

"Der var fokus på det væsentligste  og det blev formidlet levende og inddragende."
– Carina Gaarde Sørensen, chefkonsulent, Erhvervsstyrelsen
 

"Rigtig godt materiale og rigtig gode diskussioner. God teoretisk gennemgang."
– Ida Filskov Bjerre Jensen, fuldmægtig, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
 

Kursusdeltagere, 2020.
 

"Fantastisk underviser og god, afvekslende undervisningsform."
– Mathilde Horsman Jensen, chefkonsulent, Sikkerhedsstyrelsen.
 

"Jeg synes, at kurset gav en rigtig god overordnet introduktion til at skrive bekendtgørelser."
– Karin Mølhave, jurist, Sikkerhedsstyrelsen.
 

"Christian Østrup var helt enestående og virkelig god til at gøre stoffet interessant. Materialet var også virkelig godt og anvendeligt, og jeg var imponeret over, hvor meget materiale, vi fik udleveret. Jeg anvender faktisk materialet i mit arbejde netop nu."
– Peter Hyldborg, fuldmægtig, Spillemyndigheden
 

"God, relevant undervisning formidlet på en interessant og up-beat måde."
– Line Wenzel, jurist, Sikkerhedsstyrelsen.
 

"Underviseren var rigtig god og gjorde emnet og materialesamlingen håndgribelig."
– Linette Ribert, jurist, Sikkerhedsstyrelsen.
 

"Christian Østrup er en faglig kompetent underviser."
– Lotte Bank Vester, fuldmægtig, Færdselsstyrelsen.


Tidligere kursusdeltagere

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Skriv mig op

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Skriv mig op

Lektioner

7

 

Torsdag d. 11. marts 2021
Kl. 09:30 – 16:00
 

JUC

Axelborg

Vesterbrogade 4A

1620 København V

 

Pris Ekskl. Moms

4.995