Kursus

Samvær

Udvalgte konkrete emner inden for samværsområdet

7

lektioner (point)

6795 DKK.

JUC og SamværsAdvokatens advokater Tanja Graabæk og Nanna Bolund inviterer til et kursus, hvor du bliver klædt på i en række helt særlige aspekter af samværsområdet.

Indhold

Dette kursus tager udgangspunkt i konkrete områder, som ofte ses i samværssagerne.

Indledningsvis rettes fokus mod samværsaftaler, herunder hvornår en aftale kan anses indgået og hvad myndighedernes (skiftende) perspektiv er herpå m.v. Derefter fokuseres der på myndighedernes tilgang i praksis til konkrete risikofaktorer: Både ift. de gængse faktorer, som f.eks. alkohol, euforiserende stoffer, vold, psykisk sygdom, højkonflikt og udsatte børn. Men også ift. de mere særlige tilfælde som f.eks. fængslet samværsforælder, negativ prægning (forælderfremmedgørelse), samværschikane, lang tid adskillelse og ustabilitet i kontakten.

Endeligt vil der blive fokuseret på bopælsforælderens ret til ferie samt transport ift. samvær, fordi disse to områder ofte er aspekter, som forældre skændes voldsomt om, uagtet at disse aspekter er forholdsvis velregulerede i administrativ praksis.

Du får med andre ord et solidt indblik i en række særlige aspekter af en samværssag som bevirker, at du kan lægge en strategi for selv de tungeste samværssager.

Udbytte

Kurset giver dig en forståelse for en række konkrete emner inden for  samværsområdet, som er værd at kende til, hvis du arbejder med eller vil arbejde med samværssager.

Det med særligt fokus på administrativ praksis, idet den administrative del af skilsmissesystemet, indtil 2019, langt primært har haft solokompetencen til at træffe afgørelser om samvær – og dermed har skabt de rammer, som samværsområdet aktuelt reguleres i henhold til.

Som deltager får du praktiske redskaber til at forstå skilsmissesystemets tilgang til konkrete risikofaktorer og emner, som i praksis udgør store udfordringer for klienterne.  

Dette kursus er en naturlig opfølger til kurset ”Administrativ håndtering af samvær”.

Baggrund

Afgørelseskompetencen på samværsområdet i de mest komplicerede og konfliktfyldte samværssager, er blevet lagt i hænderne på domstolene med det nye skilsmissesystem. Det betyder, at en række fagpersoner, som enten tidligere ikke eller kun i begrænset omfang havde beskæftiget sig med samværsområdet, pludselig, som noget nyt, er blevet introduceret til området.

Dette har skabt en udfordring, idet samværsområdet i det familieretlige system er en ”sort kasse”. Det skyldes, at man ikke kan læse sig til størstedelen af de mange aspekter, som gennem mange år er opbygget til at udgøre fast administrativ praksis. Indgående kendskab forudsætter derfor, at man kender systemet samt har siddet og truffet afgørelserne.

Målgruppe

Kurset retter sig mod advokater, dommere og andre praktikere, som gerne vil have løftet sløret for samværssagens praktiske behandling, samt have indsigt i den primære faste administrative praksis forbundet med samværssagerne.
 

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på vores online portal JUC me.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Vil du vide mere?

Hvis du har yderligere spørgsmål eller ønsker mere information vedrørende dette kursus, er du altid velkommen til at kontakte mig.

Helene Falck Villemoes
Senior Development Coordinator
Mobil: +45 28 45 99 11
Email: hfv@juc.dk

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret på nye regler, lovgivning, praksis – og ikke mindst, har du de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

På vores kurser undervises du af førende danske og internationale eksperter, der giver dig indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for forskellige retsområder. Du vil få konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde og du får en unik indsigt i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.