Servitutter - håndtering og tinglysning af private servitutter


– Opdateret viden

 

 

Udbytte


Her får du en gennemgribende indføring og opdateret viden om alle forhold vedr. håndtering og tinglysning af private servitutter.


Kurset klæder deltagerne på til:

  • At håndtere allerede indgåede begrænsede servitutrettigheder vedr. fast ejendom, hvad enten de er tinglyst for nylig eller for mange år siden, er aktuelle eller ej
  • At oprette og tinglyse nye servitutter, hvad enten de stifter rådighed, brugsret eller krav på bibeholdelse af en tilstand.
  • At håndtere såvel tinglysning af servitutter, vedtægter og samejeoverenskomster mv.

Kurset vil fokusere på at gøre emnet vedkommende og aktuelt med konkrete eksempler fra retspraksis suppleret med deltagernes erfaringer.

 

Indhold


Kurset præsenterer gældende ret på området med udgangspunkt i en række afgørelser fra landret, og med praktisk viden om ”how to do” i den praktiske tingbog og ved brug af tinglysning.dk

 

Som deltager får du

  • Opdateret og operationel viden om at finde og identificere allerede tinglyste servitutter, uanset om de er tinglyst for nyligt, i papirtingbog/skannet akt eller før tinglysningsloven/findes på Rigsarkivet
  • Aktuel viden om prioritetsvirkning og forhold mellem tinglyste servitutter og utinglyste rettigheder – og hvordan der forholdes ved fejl i tingbogen og genindførsel af servitutter eller sletning af servitutter
  • Viden om nyeste praksis om servitutter og planloven – skal kommunen samtykke i tinglysning af en ny servitut eller kan kommunen i lokalplan ophæve servitut og hvordan håndteres dette
  • Viden om landbrugslovens hhv. udstykningslovens krav til servitutter.
  • Praktisk viden om hvad er stifter ret over fast ejendom og kan tinglyses – rådighedsservitutter, tilstandsservitutter, brugsretter, vedtægter og samejeoverenskomster mv – inkl. brugererfaringer mv.
  • Praktisk viden om servitutter og matrikulære ændringer – hvordan spreder rettigheden hhv. forpligtelsen sig i henhold til tinglyst ret over ejendommen – og hvad er landinspektørens rolle vedr. servituterklæring
  • Og endelig opdatering vedr. servitutter og vedtægter mv. der tillige tinglyses pantstiftende.

 

Målgruppe

 

Kurset er målrettet advokater/advokatsekretærer, ejendomsmæglere, landinspektører og andre, der arbejder med servitutter som den del af en ejendomshandel eller ved tinglysning af eller ændring/ophævelse af servitutter.

 

Materiale

Du får adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

7

 

Dato

mandag d 4. april 2022

Kl 09:30 - 16:00

Inkl. morgenmad og frokost


Radisson Collection Hotel Royal
Hammerichsgade 1
1611 København


Pris Ekskl. Moms

6.995

 

 

Course