Statsstøtte for praktikere


Baggrund

Hvordan arbejder man med statsstøttereglerne i praksis?

Det er et spørgsmål, der interesserer flere og flere, idet der netop er kommet større fokus på statsstøttereglerne. Når virksomheder modtager offentlig støtte eller andre fordele, kan det være omfattet af statsstøttereglerne. Det gælder både støtte til kommercielle virksomheder, men også til andre enheder, som har økonomiske aktiviteter fx en sportsforening.

Statsstøtte skal som udgangspunkt godkendes af Kommissionen for at være lovlig. Er støtten ikke lovlig, kan konsekvenserne være, at støtten kræves tilbagebetalt med renter. Derfor er det vigtigt for både myndigheder og virksomheder, at det juridiske fundament er i orden, og behovet for kendskab til reglerne er steget betydeligt. Efter modernisering af statsstøttereglerne er der desuden kommet en række muligheder for at fritage støtten fra anmeldelsespligt. De er vigtige at kende i det praktiske arbejde med statsstøttereglerne.

 

Udbytte

På kurset får du bl.a.:

  • Værktøjer og inspiration til arbejdet med statsstøtte i praksis, og hvordan offentlig støtte lovligt kan tildeles virksomheder og projekter
  • Et solidt kendskab til de grundlæggende statsstøttebetingelser, og hvordan man vurderer, om en støtte er omfattet af regler
  • Overblik over generelle fritagelser og undtagelser fra statsstøttereglerne, herunder gruppefritagelsesforordningen 
  • Overblik over proceduren for anmeldelse og godkendelse af statsstøtte
  • Forståelse for konsekvenserne ved tildeling af ulovlig statsstøtte


Indhold

På kurset giver vi et overblik over de grundlæggende statsstøttebetingelser. Derudover gennemgår vi, hvordan det håndteres i praksis, når støtte anmeldes, fritages eller undtages fra reglerne fx som gruppefritaget støtte eller de minimis-støtte.

På kurset inddrages eksempler fra den praktiske hverdag og retspraksis samt Kommissionens retningslinjer. Der bliver også lagt op til diskussion og erfaringsudveksling om spørgsmål fra deltagernes hverdag.  

 

Målgruppe

Kurset er relevant for jurister, sagsbehandlere og andre praktikere, der har berøring med offentlig støtte til virksomheder og projekter.

 

Materiale

Du får udleveret en mappe med kursuspræsentationen, relevante regler og afgørelser. Derudover får du adgang til kursusmaterialet på JUC's online materialeportal.


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Skriv mig op

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Skriv mig op

Lektioner

4

 

 

Mandag d. 30. september 2019
Kl. 09:00 – 12:30

 

JUC

Axelborg

Vesterbrogade 4A

1620 København V

 

Pris Ekskl. Moms

3.500

 

Hold mig opdateret