Sustainable Development Goals - Acceleration


– Implementering af verdensmål og acceleration af virksomhedens bundlinje 

 

Grundet de skærpende omstændigheder omkring COVID-19 gennemføres dette kursus alene som live fjernundervisning.

 

Baggrund


Dansk erhvervsliv tager i stigende grad FN’s Verdensmål til sig som et vigtigt strategisk rammeværk for deres forretningsudvikling. Verdensmålene indvarsler store skift i den måde virksomheder kan og skal drive forretning på, når forbrugere, investorer, ansatte, partnere og lovgivere i stigende grad tager bæredygtighedsdagsordenen til sig. Virksomheder der ignorerer disse skift vil stå med endog meget store udfordringer i fremtiden. De virksomheder som rettidigt ser mulighederne i at biddrage til at løse verdens allerstørste udfordringer vil omvendt få adgang til nye store markeder og forretningsmuligheder i de kommende årtier. Denne kursusdag handler om, hvordan danske virksomheder kan tage de første kritiske skridt i den rigtige retning.

 

Udbytte


Du får bla.: 

  • Ny viden om hvordan verdensmålene dækker en række udfordringer, der fundamentalt vil ændre den måde, vi driver forretning på
  • En analytisk værkstøjskasse til at forstå og formidle disse ændringers betydning for netop din virksomhed og/eller en forståelse for, hvad dette betyder for din rådgivning af andre virksomheder eksempelvis i relation til risikoanalyse
  • Input og værktøjer til at kickstarte strategisk tænkning omkring bæredygtighed hjemme i virksomheden. Her er tale om den senest opdaterede version af redskaberne udviklet til SDG Accelerator (version 2.0).   


Indhold


På kurset vil deltagerne blive præsenteret for verdensmålene som et rammeværk for strategisk forretningsudvikling. Her vil underviseren trække på sine erfaringer fra initiativet SDG Accelerator, hvor han har arbejdet med 32 danske produktions-virksomheder om selvsamme.

Deltagerne vil deltage aktivt og tage de første spadestik i fht. at identificere de globale udfordringer den enkelte virksomhed kan bidrage til at løse og de forretnings-muligheder, der måtte findes heri. Deltagerne vil blive præsenteret for en række værktøjer, som de kan arbejde videre med hjemme i den enkelte virksomhed. Her er tale om en række redskaber udviklet som en del af SDG Accelerator forløbet, som ved afviklingen af kurset vil foreligge i en helt opdateret version (version 2.0). 


Emner er bla.:

  • Hvorfor verden er under forandring, og hvad det betyder for erhvervslivets grundlæggende vilkår?
  • Bæredygtighed som konkurrenceparameter og et spørgsmål om ren overlevelse
  • Den private sektors rolle i fht. indfrielse af verdensmålene og det kommercielle potentiale heri
  • Verdensmålene som driver for innovation og strategisk forretningsudvikling
  • Hvordan kommer vi videre med denne dagsorden i min virksomhed, og hvilke redskaber kan hjælpe os på vej?

 

Målgruppe

En bred række stabsfunktioner med relevans for virksomhedens strategiske udvikling eller med rådgivende funktioner internt eller eksternt i relation til forretningsudvikling. Eksempelvis topledelse, salg og marketing, produktudvikling, CSR, og supply chain.

 

Materiale

Alle deltagere får udleveret en kursusmappe med relevant kursusmateriale.

En redskabskasse (templates, procesbeskrivelser, m.v.) med værktøjer til at understøtte strategisk tænkning omkring bæredygtighed i den enkelte virksomhed.


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

7

 

Tirsdag d. 12. maj 2020
Kl. 09:00 – 15:30

 

Kurset gennemføres som direkte fjernundervisning i det angivne tidsrum.

 

Pris Ekskl. Moms

4.995

Course