Tinglysning og boliglandbrug (Aarhus)


Udbytte

Kursets formål er at give dig baggrund for at takle de særlige udfordringer, der er gældende for handel med mindre landbrug. Du får desuden input til håndtering af mindre landbrugshandler og indsigt i de væsentligste faldgruber, der karakteriserer sådanne overdragelse. 

 

Indhold

Boliglandbrug er karakteriseret ved at de dels er omfattet af landbrugsloven, men at den erhvervsmæssige anvendelse mindre er afgørende for køber. Imidlertid vil ejendommen være omfattet af en lang række regler, som ikke nærliggende overvejes ved køb af en traditionel boligejendom. 

Emner er bl.a.:

  • Landbrugsregler  det at være aktiv landmand, hektarstøtte mv.,

  • Vurderingsloven og ændringer af denne, så stadig større ejendomme bliver vurderet som boligejendomme og ejendomsavancebeskatning m.v.

  • Planregler, miljøbeskyttelsesregler og i det hele taget hvor findes regler, der regulere anmeldelse af ejendommen og pligter og evt. udgifter for køber/ejer

  • Servitutter og servitutoprydning, hvis det er muligt

  • Udstykning af landbrugsejendomme og dannelse af en hensigtsmæssig restejendom

  • Sælgeransvar/købers undersøgelsespligt

 

 

Målgruppe

Kurset henvender sig til advokater, advokatsekretærer, ejendomsmæglere og andre, der beskæftiger sig med handel med mindre landbrugsejendomme. 

 

Materiale

Du får udleveret en kursusmappe med relevant kursusmateriale med indbyggende tjeklister og lister for informationssøgning vedr. ejendommen og opgaven.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Skriv mig op

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Skriv mig op

Lektioner

7

 


 
onsdag d. 23. oktober 2019
Kl. 09:30 -
16:00

Inkl. morgenmad og en frokostbuffetJUC

Radisson Blu Scandinavia Hotel
Margrethepladsen 1
8000 Aarhus

 

 

Pris Ekskl. Moms

4.995

 

Hold mig opdateret