Tvangsanbringelse af børn og unge


– Det komplicerede regelsæt og Barnets Lov

 


Udbytte

Den 1. april 2022 træder den nye Barnets Lov i kraft. På dette kursus får du overblik og indblik i den nye lovs indvirkning på anbringelsessager.

 

Anbringelse af et barn eller en ung uden for hjemmet er en uhyre indgribende foranstaltning, både for barnet eller den unge og for forældrene.

 

Regelsættet er kompliceret, sagernes behandling involverer ofte et stort antal sagsbehandlere, pædagoger, sundhedsprofessionelle mv, og familierne er i en presset situation.

 

Derfor er det vigtigt, at familierne i forbindelse med sagen kan få korrekt og målrettet rådgivning, der bidrager til at sikre, at sagen forløber på en ordentlig måde, at alle relevante oplysninger kommer frem og bliver inddraget, at retssikkerhedsgarantier bliver overholdt, og at den kommunale forvaltning og familierne uanset sagens udfald, også efter sagens afslutning, kan samarbejde til familiens bedste.

 

På kurset får du bl.a.:

 • Samlet overblik over reglerne på området
  • Kompetenceforhold
  • Forholdet mellem serviceloven, voksenansvarsloven og lov om ungdomskriminalitet
 • En gennemgang af sagernes forløb
  • Forvaltningens arbejde
  • Mødet i børn- og ungeudvalget
 • Nye perspektiver på din rolle som rådgiver
  • Hvornår og hvordan kan du bedst gøre en forskel?


Indhold

Emner er bl.a.:

 • Lovgivningen på området, herunder
  • Serviceloven
  • Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
  • Voksenansvarsloven
 • Rolle- og kompetencefordeling
  • Den kommunale forvaltning
  • Børn- og ungeudvalget
  • Ankestyrelsen
 • Samspillet med anden lovgivning
 • Betingelserne for at et barn eller en ung kan anbringes uden for hjemmet
 • Sagernes oplysning
  • Børnefaglige undersøgelser
  • Forældrekompetenceundersøgelser
  • Udtalelser fra institution, læge, tidligere anbringelsessted mv
  • Handleplaner
  • Inddragelse af barnet eller den unge
  • Inddragelse af forældrene
 • Formelle krav til sagsbehandlingen
 • Formelle krav til indstillinger til børn- og ungeudvalget
 • Samvær og anden kontakt under en eventuel anbringelse uden for hjemmet
 • Børn- og ungeudvalgets arbejde
  • Inden mødet
  • Mødets forløb
  • Rollefordelingen på mødet
 • Klageadgang og domstolsprøvelse

 

Målgruppe

Kurset henvender sig primært til advokater og andre jurister, som har et vist kendskab til området, og som tilbyder rådgivning i sager om tvangsanbringelse af børn og unge.

Andre professionelle aktører i sager om tvangsanbringelse kan dog også få udbytte af kurset.

 

Undervisningsform

Kurset veksler mellem teori og praksis, med stor vægt på udveksling af erfaringer mellem deltagerne og underviserne. Det forudsættes således, at du forud for kurset har et grundlæggende kendskab til området.

 

Materiale

Du får adgang til kursuspræsentationen og andet relevant materiale gennem JUC’s online materialeportal.


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

7

 

Dato

tirsdag d 7. marts 2023

Kl 09:30 - 16:00

Inkl. morgenmad og frokost


Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V


Pris Ekskl. Moms

5.795

 

 

Course