Udbud 1 - Forberedelse af udbud


- inkl. fleksible udbudsformer

 

Dette kursus er en del af JUC Certificering i Grundlæggende udbudsret. Du kan vælge at tage det enkeltvist eller som en del af certificeringen. Læs mere om certificeringen på www.juc.dk/ceu.  

 

Indhold

Du får på denne kursusdag en intensiv introduktion til den forberedende fase, som omfatter en række vigtige overvejelser, der er afgørende for et velgennemført udbud.

Du får en forståelse for, hvornår der overhovedet er udbudspligt, og af hvilke regler, der er i spil, når du gennemfører et udbud. Og ikke mindst, hvordan man forbereder sig optimalt på et forestående udbud, og hvilke ting man skal være opmærksom på – uanset om man er ordregiver eller tilbudsgiver.

Du bliver klædt på til at prioritere de forskellige aktiviteter og navigere i den vigtige forberedende fase, hvor du skal forholde dig til krav til overholdelse af tidsplanen og samtidig sikre et udbudsmateriale af høj kvalitet og et godt resultat i sidste ende.

Du får også en grundig introduktion til arbejdet med behovsopgørelse, kravspecifikation, egnethed, udvælgelse og tildelingskriterier. Disse forhold er både en vigtig del af forberedelsen af et udbud og afgørende elementer for tilbudsgivningen, og det er vigtigt, at udbudsmaterialet tydeligt afspejler dem, så tilbudsgiver nemt kan finde ”den røde tråd” i udbudsmaterialet og bruge den til at lave et godt tilbud.

Herudover får du også en forståelse af, hvad light-regimet er, som er en betegnelse for en række sociale og andre specifikke tjenesteydelser, som er særskilt reguleret i udbudsloven.
 

Fleksible udbudsformer

Udover en grundig indføring i den vigtige forberedelse af et udbud vil vi også kigge på de såkaldte fleksible udbudsformer, som udbudsloven indeholder er gode muligheder for at anvende, men som mange ordregivere desværre stadig er lidt tilbageholdende med at anvende i praksis. Vi har fokus på udbud med forhandling og konkurrencepræget dialog i denne forbindelse.

Vi tager et grundigt kig på, hvordan man i praksis bruger disse udbudsformer, herunder hvornår de kan og bør bruges, udbudsprocessen og de faser, den består af. Vi ser især nærmere på forhandlings-/dialogfasen og hvordan den med fordel kan bruges, uanset om man er ordregiver eller tilbudsgiver.

 

Emner på dette modul omfatter bl.a.:

  • Overvejelser og elementer ifm. forberedelsen af udbud 
  • Markedsdialog – behov for markedsdialog?
  • Vurdering af spørgsmål om udbudspligt
  • Behovsopgørelse og kravspecifikation
  • Egnethed, udvælgelse og tildelingskriterier
  • Valg af udbudsform, herunder fleksible udbudsformer
  • Udbud med forhandling og konkurrencepræget dialog og hvilken udbudsform du bør bruge i forskellige situationer
  • Udbud under light-regimet

 

Udbytte

Du får en solid forståelse for hvilke elementer, der som minimum altid bør indgå i forberedelsen af et udbud, samt de overvejelser, der er vigtige i forhold til valg af udbudsprocedure og evt. indkøbsmetode.

Herudover får du en teoretisk forståelse såvel som en praktisk fornemmelse for, hvad det vil sige at anvende de fleksible udbudsformer udbud med forhandling og konkurrencepræget dialog.

Ud over en masse konkret viden, som er umiddelbar anvendelig i dit arbejde med udbud og indkøb, får du en tjekliste, der senere kan anvendes, så bedre kan styre uden om de hyppigste faldgruber. 
 

Målgruppe

Målgruppen er udbudskonsulenter og udbudsjurister eller andre, der arbejder aktivt med gennemførelse af eller deltagelse i udbud.

Modulet retter sig mod ordregivere, der gennemfører udbud, samt tilbudsgivere, der ønsker en bedre forståelse for udbudsprocessen og mulighederne for at påvirke processen og optimere sit tilbud (f.eks. bid managers, sales managers og key account managers). Derudover retter modulet sig mod rådgivere, der rådgiver såvel ordregivere som tilbudsgivere.
 

Materiale

Du får udleveret en kursusmappe indeholdende relevant kursusmateriale.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

7

 

Dato

torsdag d 6. oktober 2022

Kl 09:30 - 16:00

Inkl. morgenmad og frokost


Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V


Pris Ekskl. Moms

5.995

 

 

Certificering