Udbud 2 - Udarbejdelse af udbudsmateriale


- Inkl. udelukkelsesgrunde, evalueringsmodeller og rammeaftaler

 

Dette kursus er en del af JUC Certificering i Grundlæggende udbudsret. Du kan vælge at tage det enkeltvist eller som en del af certificeringen. Læs mere om certificeringen på www.juc.dk/ceu.  

 

Indhold

I dette modul har vi fokus på det udbudsmateriale, som ordregiver skal udarbejde, dvs. hele det grundlag, som udbudsprocessen – og den efterfølgende kontrakt eller rammeaftale - skal baseres på. Vi sætter i den forbindelse også fokus på, hvad det indebærer at offentliggøre en udbudsbekendtgørelse og på alle de dokumenter, der indgår i udbudsgrundlaget.

Vi kommer hele vejen rundt om de krav, der stilles til indholdet af udbudsmaterialet, og de dokumenter, udbudsmaterialet skal eller kan omfatte, og som beskriver kravene og ønskerne til tilbudsgiver. Det er blandt andet udbudsbetingelserne, udkastet til kontrakt/rammeaftale, kravspecifikation, tilbudsskema og ESPD. Vi sætter i den forbindelse særligt fokus på, hvordan ønsker, krav og udvælgelseskriterier kan indarbejdes i materialet, herunder brugen af udelukkelsesgrunde, og på at vælge den bedst egnede evalueringsmodel.

I forlængelse heraf kigger vi specielt på rammeaftaler, der stiller særlige krav til udbudsmaterialet.

Vi tager i vid udstrækning udgangspunkt i praktiske eksempler fra dagligdagen samt praksis fra Klagenævnet for Udbud og domstolene for at give dig en bedre forståelse for de problemstillinger, der i det praktiske udbudsliv giver anledning til udfordringer.

Vi vil gennemgå indholdet af et samlet udbudsmateriale og drøfte, hvad man skal være opmærksom på i de forskellige dokumenter. 
 

Emner er bl.a.:

 • Elementer i udbudsmaterialet – udbudslovens krav
 • Sammenhængen til udbudsdesignet og beslutningsstrukturer internt i organisationen
 • Vigtigste fokuspunkter og typiske faldgruber
 • Kravspecifikationer/tekniske specifikationer
 • Anvendelsen af mindstekrav og konkurrencekrav
 • Krav til egnethed og udvælgelseskriterier (teknisk, økonomisk)
 • Anvendelse af udelukkelsesgrunde
 • Kriterier for tildeling og evalueringsmetode
 • Kontraktbestemmelser, herunder risikofordeling, understøttelse af det fremadrettede samarbejde, ændringsklausuler mv. 
 • Rammeaftaler – særlige krav til udbudsmaterialet
 • Udbudsbekendtgørelsen – udformning ift. udbudsmaterialet

 

Udbytte

Du får en solid forståelse for udarbejdelse af udbudsmaterialet og overblik over alle de centrale elementer i udbudsmaterialet, og de krav der stilles hertil.

Dette gælder både kravspecifikationen, tekniske specifikationer samt ikke mindst hvordan krav og udvælgelseskriterier indarbejdes i materialet, herunder tekniske og økonomiske krav, udelukkelsesgrunde samt de evalueringsmetoder der lægges til grund – herunder også ifm. rammeaftaler.

Du får således en praktisk forståelse for udarbejdelse af udbudsmateriale, herunder alle de vigtige dokumenter, metoder og tjeklister, samt overblik over de vigtigste fokuspunkter og potentielle faldgruber, både for ordregivere og tilbudsgivere.

 

Målgruppe

Målgruppen er udbudskonsulenter og udbudsjurister eller andre, der arbejder aktivt med gennemførelse af eller deltagelse i udbud.

Modulet retter sig mod ordregivere, der gennemfører udbud, samt tilbudsgivere, der ønsker en bedre forståelse for udbudsprocessen og mulighederne for at påvirke processen og optimere sit tilbud (f.eks. bid managers, sales managers og key account managers). Derudover retter modulet sig mod rådgivere, der rådgiver såvel ordregivere som tilbudsgivere.


Materiale

Du får udleveret en kursusmappe indeholdende relevant kursusmateriale.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

7

 

Dato

tirsdag d 11. oktober 2022

Kl 09:30 - 16:00

Inkl. morgenmad og frokost


Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V


Pris Ekskl. Moms

5.995

 

 

Certificering