Udbud 3 - Gennemførelse af udbud


- Inkl. ESPD´et, indgåelse og tildeling af kontrakt

 

 

Dette kursus er en del af JUC Certificering i Grundlæggende udbudsret. Du kan vælge at tage det enkeltvist eller som en del af certificeringen. Læs mere om certificeringen på www.juc.dk/ceu.  

 

 

Indhold

I dette modul får du en hands-on introduktion til selve gennemførelsen af udbuddet, dvs. perioden fra udbudsbekendtgørelsen og udbudsmaterialet er offentliggjort til en endelig kontrakt eller rammeaftale er indgået.

Denne fase omfatter en række processer og dokumenter – både nogle meget formbundne og nogle, som ordregiver selv kan tilrettelægge og designe fra bunden. Desuden omfatter den spørgsmål/svar fra tilbudsgiverne og evt. forhandling. Vi sætter derfor også fokus på, hvor store ændringer der kan gennemføres i et offentliggjort udbudsmateriale.

Herunder er det fælleseuropæiske udbudsdokument – det såkaldte ESPD – et centralt dokument og værktøj i processen. Vi giver dig en robust retlig og praktisk forståelse af ESPD’et, så du kan bruge det – uanset om du er tilbudsgiver eller ordregiver.

Vi ser også nærmere på fasen med ordregivers evaluering af de indkomne tilbud, indhentelse af dokumentation og vurdering af, om den tilbudsgiver, ordregiver agten at tildele kontrakten, er omfattet af en udelukkelsesgrund. Endelig kommer vi omkring tildeling af kontrakt, afholdelse af stand-still perioden og ikke mindst klargøring af kontrakten til underskrift. Så der er mao. masser af centrale emner i dette modul.
 

Emner er bl.a.:

 • Udbudsperiodens start og offentliggørelse af udbudsmaterialet
 • Reglerne for ændringer undervejs i udbuddet
 • Rammerne for spørgsmål/svar
 • Rammerne for forhandling og dialog
 • Afgivelse af tilbud, herunder udfyldelse af ESPD
 • Indhentning af dokumentation - hvornår, hvem og hvilken dokumentation?
 • Mulighed for self-cleaning - hvordan håndteres det i praksis?
 • Tildeling af kontrakt
 • Standstill-perioden
 • Indgåelse af kontrakt
   

Udbytte

Modulet giver overblik over alle de vigtige processer i gennemførselsfasen, herunder reglerne for ændringer i udbudsmaterialet, eventuelle forhandlinger, afgivelse af tilbud, såvel ved ikrafttræden og offentliggørelse men ikke mindst ifm. indhentning af dokumentation, herunder anvendelse af ESPD´et samt den endelige tildeling og indgåelse af kontrakt.


Målgruppe

Målgruppen er udbudskonsulenter og udbudsjurister eller andre, der arbejder aktivt med gennemførelse af eller deltagelse i udbud.

Modulet retter sig mod ordregivere, der gennemfører udbud, samt tilbudsgivere, der ønsker en bedre forståelse for udbudsprocessen og mulighederne for at påvirke processen og optimere sit tilbud (f.eks. bid managers, sales managers og key account managers). Derudover retter modulet sig mod rådgivere, der rådgiver såvel ordregivere som tilbudsgivere.

 

Materiale

Du får udleveret en kursusmappe indeholdende relevant kursusmateriale.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

7

 

Dato

mandag d 24. oktober 2022

Kl 09:30 - 16:00

Inkl. morgenmad og frokost


Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V


Pris Ekskl. Moms

5.995

 

 

Certificering