Udbud 4 - Implementering og håndhævelse af kontrakt


- Inkl. ændringer, klagesager og aktindsigt

 

Dette kursus er en del af JUC Certificering i Grundlæggende udbudsret. Du kan vælge at tage det enkeltvist eller som en del af certificeringen. Læs mere om certificeringen på www.juc.dk/ceu.  

 

Indhold

På dette modul fokuserer vi på implementeringen af en kontrakt i organisationen og hos tilbudsgiver, og hvad der skal til for at styre en kontrakt, så den skaber værdi for organisationen og leverandøren, så længe den er i kraft.

Vi arbejder med forskellige grader af såvel implementering som efterfølgende kontraktstyring og kommer med praktiske eksempler på både god og dårlig implementering og styring af indgåede kontrakter, herunder opfølgning, risikostyring og compliance. I forbindelse med implementeringen sætter vi særligt fokus på en implementeringsplan og de elementer, som dette værktøj bør indeholde for at sikre en god implementering hos både ordregiver og leverandør.

I forbindelse med styringen af den indgåede kontrakt eller rammeaftaler sætter vi også fokus på mulighederne for ændring af udbudte kontrakter/rammeaftaler og den afgørende vurdering af, hvornår en ændring vedrører grundlæggende elementer og derfor kræver et nyt udbud.

Herudover stiller vi skarpt på spørgsmålet om ophør af kontrakter, særligt i de tilfælde hvor Klagenævnet for Udbud har annulleret en ordregivers tildelingsbeslutning, som følge af indsigelser fra forbigåede tilbudsgivere.

Endelig kommer vi også ind på spørgsmålet om klagesager og aktindsigt.

Vi vinkler emnerne, så de er relevante for både ordregivere og tilbudsgivere.


Emner er bl.a.:

  • Implementering af kontrakter/rammeaftaler, herunder den gode implementeringsplan
  • Styring af kontrakter og contract management
  • Særlige obs-punkter ved styring af rammeaftaler
  • Leverandørhåndtering og -opfølgning
  • Risikostyring og compliance
  • Ændringer af kontrakter/rammeaftaler indenfor udbudslovens rammer
  • Muligheder for at udskifte kontraktparter
  • Klagesager og aktindsigt
  • Ophør af kontrakter

 

Udbytte

Du får indsigt i, hvad det vil sige at implementere en indgået kontrakt/rammeaftale, og hvad der skal til for at implementeringen sikrer, at der skabes værdi i forretningen. Herudover får du masser af konkrete input til, hvad det vil sige at styre de kontrakter, din organisation har indgået, eller er leverandør på, og hvordan man løbende sikrer sig, at den værdi, kontrakten forventeligt vil bibringe, også bliver realiseret. 

Du får en grundlæggende viden omkring de ændringsmuligheder, udbudsloven rummer, samt en praktisk forståelse for, hvordan de forskellige ændringsmuligheder håndteres i praksis.  

Endelig får du styr på vilkårene omkring kontraktens ophør, både som følge af kontraktens udløb, men ikke mindst i tilfælde af Klagenævnets annullering af en tildelingsbeslutning, og de vilkår der gælder her, bl.a. vedr. aktindsigt og ny udbudsrunde.

 

Målgruppe

Målgruppen er udbudskonsulenter og udbudsjurister eller andre, der arbejder aktivt med gennemførelse af eller deltagelse i udbud.

Modulet retter sig mod ordregivere, der gennemfører udbud, samt tilbudsgivere, der ønsker en bedre forståelse for udbudsprocessen og mulighederne for at påvirke processen og optimere sit tilbud (f.eks. bid managers, sales managers og key account managers). Derudover retter modulet sig mod rådgivere, der rådgiver såvel ordregivere som tilbudsgivere.

 

Materiale

Du får udleveret en kursusmappe indeholdende relevant kursusmateriale.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

7

 

Dato

fredag d 28. oktober 2022

Kl 09:00 - 12:30

Inkl. morgenmad og frokost


Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V


Pris Ekskl. Moms

3.995

 

 

Certificering