Udbud: Forberedelse af udbud – inkl. fleksible udbudsformer


Dette kursus er en del af JUC Udbudscertificering. Du kan vælge at tage det enkeltvist eller som en del af certificeringen. Du kan læse mere om certificeringen på www.juc.dk/ceu.  

 

Udbytte

Du får en solid forståelse for hvilke elementer, der som minimum altid bør indgå i forberedelsen af et udbud samt hvad det er for overvejelser, man skal gøre sig i forhold til valg af udbudsprocedure og evt. indkøbsmetode. Herudover får du en teoretisk forståelse såvel som en praktisk fornemmelse for, hvad det vil sige at anvende de fleksible udbudsprocedurer udbud med forhandling og konkurrencepræget dialog. Dette gives gennem et helt praktisk rollespil, hvor et udbud med forhandling gennemføres i lidt forenklet udgave.

Ud over en masse konkret viden, som er umiddelbar anvendelig i dit arbejde med udbud og indkøb, vil du undervejs gennem dagen få udarbejdet en tjekliste, der senere kan anvendes, når man skal sikre sig, at man er kommet over de hyppigste faldgruber. 

 

Indhold

Vi gennemgår kort den forberedende fase, før et udbud egentlig går i gang. Hvordan forbereder man sig godt til et forestående udbud? Er der særlige ting, man skal være opmærksom på? Hvad er vigtigt at huske – og undgå – når en travl hverdag overskygger den grundige forberedelse? Med denne introduktion til forberedelse af udbud bliver du klædt på til at prioritere mellem en række forskellige aktiviteter i den forberedende fase, så du bliver i stand til at navigere mellem nødvendig forberedelse, krav til overholdelse af tidsplanen, gennemførelse af udbud og udarbejdelse af udbudsmateriale i høj kvalitet og et godt resultat i sidste ende.

Når vi er gennem forberedelsen, går vi i gang med nogle af de udbudsprocedurer, der tilsyneladende er flest barrierer i forhold til at tage hul på; nemlig udbud med forhandling og konkurrencepræget dialog. Udbudsloven har givet langt videre adgang til disse udbudsprocedurer, men tilsyneladende bliver de ikke brugt så meget, som man kunne forvente. Derfor tager vi et grundigt kig på, hvordan man i praksis afvikler disse procedurer. Dette gøres ved at lave et aktivt rollespil, hvor kursets deltagere deles op i 2 og gennemfører forhandlinger i miniformat for på den måde at prøve på egen krop, hvad det vil sige at gennemføre en udbudsproces, der indeholder forhandlingsmøder. 

 

Emner er bl.a.:

  • Overvejelser i relation til forberedelsen af udbud i almindelighed og valg af udbudsformer i særdeleshed.

  • De grundlæggende principper og hvordan de spiller sammen med de fleksible udbudsformer. Hvad kan man og hvad må man m.v.?

  • Hvordan skelner du mellem udbud med forhandling og konkurrencepræget dialog, og hvilken udbudsform skal du bruge i de forskellige situationer?

  • Hvad må man forhandle om?

  • Referater og omfang heraf i forbindelse med forhandlingerne.

  • Muligheden for at forbeholde sig ret til ikke at være forpligtet til at gå i forhandling

  • Når man sidder i forhandlingssituationen - hvor meget kan man så lave om på materialet?

  • Betydningen af grundlæggende principper for gennemførelsen af de fleksible udbudsformer

 

Målgruppe

Målgruppen er udbudskonsulenter og udbudsjurister eller andre, der arbejder med aktivt med udbudsret. 

 

Materiale

Du får udleveret en kursusmappe indeholdende relevant kursusmateriale.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

7

 

Dato

torsdag d 17. marts 2022

Kl 09:30 - 16:00


Axelborg
Vesterbrogade 4A
1620 København V


Pris Ekskl. Moms

5.795

 

 

Certificering