Udbud: Håndhævelse


Dette kursus er en del af JUC Udbudscertificering. Du kan vælge at tage det enkeltvist eller som en del af certificeringen. Du kan læse mere om certificeringen på www.juc.dk/ceu.  

 

Udbytte

Du får en større forståelse for, hvordan en klagesag forløber ved Klagenævnet for Udbud, og hvilke reaktionsmuligheder Klagenævnet for Udbud har, og dermed bedre mulighed for at vurdere eventuelle risici forbundet med en klagesag.


Indhold

Selvom et velforberedt udbud kan minimere risikoen for en efterfølgende klagesag, vil risikoen altid være der. For mange tilbudsgivere er der ofte meget på spil, og med den nye lovfæstede pligt for ordregiver til i visse tilfælde at bringe en indgået kontrakt til ophør, er der tilvejebragt et ekstra incitament til at klage. På dette kursus går vi i dybden med relevante problemstillinger relateret til klagesager ved Klagenævnet for Udbud, herunder klagenævnets reaktions- og sanktionsmuligheder.
 

Emner er bl.a.:

  • Klagefrister

  • Klageberettigede

  • Reglerne for opsættende virkning, herunder midlertidig opsættende virkning

  • En typisk klagesags forløb

  • Klagenævnets sanktionsmuligheder, herunder annullation, "uden virkning", økonomisk sanktion, ophør af kontrakt og erstatning

  • Indikation af om en afgørelse er principiel

  • Strategiske overvejelser i relation til håndtering af klagesager 

 

 

Målgruppe

Målgruppen er udbudskonsulenter og udbudsjurister. 

 

Materiale

Du får udleveret en kursusmappe indeholdende relevant kursusmateriale.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

 

 

     

 

"Klar, tydelig og spændende formidling af emnet."
– Britt Grevy, Indkøbskoordinator, Statens Serum Institut
Kursusdeltager, 2019.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Skriv mig op

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Skriv mig op

Lektioner

3,5

 

Tirsdag d. 1. juni 2021
Kl. 13.00  16.00

 

Afholdes centralt i København

 


Udbudscertificering 7 og 8: De to kurser kan tages i sammenhæng til kr. 4.995. Noter venligst i din ordre, at du ønsker både certificering 7 og 8. 

 

 

Pris Ekskl. Moms

3.500