Udbud: Udarbejdelse af udbudsmateriale


Dette kursus er en del af JUC Udbudscertificering. Du kan vælge at tage det enkeltvist eller som en del af certificeringen. Du kan læse mere om certificeringen på www.juc.dk/ceu.   


Indhold

Kurset vil i vid udstrækning fokusere på praktiske eksempler fra dagligdagen, praksis fra Klagenævnet for Udbud og domstolene for derved at give dig en forståelse for, hvilke problemstillinger der i det praktiske udbudsliv giver anledning til udfordringer.

Vi vil gennemgå indholdet af et samlet udbudsmateriale og drøfte, hvad man skal være opmærksom på i de forskellige dokumenter. Der vil indgå praktisk gruppearbejde i undervisningen, og det er derfor en forudsætning, at deltagerne er indforstået med et højt niveau af aktiv deltagelse.

 

Emner er bl.a.:

 • Sammenhængen til udbudsdesignet og beslutningsstrukturer internt i organisationen

 • Faldgruber

 • Tjekliste

 • Hvad skal man huske, hvad må man (ikke) i formuleringen af materiale,

 • Anvendelsen af mindstekrav og konkurrencekrav

 • Krav til egnethed (teknisk, økonomisk)

 • Udvælgelse og hensyntagen til det bedste konkurrencefelt

 • Anvendelse af udelukkelsesgrunde

 • Gode eksempler på udbudsbetingelser som har det hele

 • Overvejelser om tildelingskriterier og sammenhængen til succeskriterierne for udbuddet

 • Kontraktbestemmelser, herunder risikofordeling, understøttelse af det fremadrettede samarbejde, ændringsklausuler m.v. 


Formål

Du får en solid forståelse for udarbejdelse af udbudsmaterialet og får en praktisk forståelse for, hvad det er vigtigt at være opmærksom på i den praktiske hverdag i forbindelse med dette arbejde. 

 

Målgruppe

Målgruppen er udbudskonsulenter og udbudsjurister. 

 

Materiale

Du får udleveret en kursusmappe indeholdende relevant kursusmateriale.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

ER DU NYSGERRIG OG VIL VIDE MERE?

HOLD MIG OPDATERET

Hold mig opdateret

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Hold mig opdateret

Lektioner

7

 

Dato

torsdag d 24. marts 2022

Kl 09:30 - 16:00

Inkl. morgenmad og frokost


Afholdes centralt i København


Pris Ekskl. Moms

5.795

 

 

Certificering