Udbudsret for specialister


– bliv opdateret på komplekse og aktuelle udbudsretlige emner

 

Udbytte

Formålet med dette udbudsretkursus er at udfordre og opdatere den erfarne udbudspraktiker og udbudsrådgiver på sidste nyt og de seneste tendenser inden for udbudsretten.


Indhold

På dette kursus, der er målrettet erfarne udbudspraktikere og rådgivere, fokuserer vi på en række af de mest komplekse og aktuelle udbudsretlige emner.

Vi vil blandt andet med udgangspunkt i de seneste offentliggjorte vejledninger fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og kendelser fra Klagenævnet for Udbud fokusere på nedenstående specialistemner. 

Emner er bl.a.:

  • Udelukkelsesgrundene og self-cleaning – ny praksis fra EU-domstolen og udtalelser omkring udelukkelsesgrunde som grundlag for ophævelse af kontrakt
  • De nye regler i udbudsloven om offentliggørelse af evalueringsmodel og to-kuvert systemet
  • Konkurrenceudsættelse af materialer, reservedele mv. – konsekvenserne af Klagenævnets kendelse af 15.2. 2019 – KONE A/S mod SKI
  • Udbudspligt hvornår? Fokus på en række af de vanskelige regler om opgørelse af kontraktværdi, herunder i.f.h.t. successive kontrakter
  • Manglende opfyldelse af egnethedskrav – udskift eller forsvind? Bl.a. fokus på kendelse af 18. januar 2019 – ALSTOM mod DSB
  • Sideordnede tilbud – hvor strenge krav stiller udbudsloven til forudberegneligheden
  • Breaking news og seneste praksis i relation til 2018-specialistemnerne


På kurset vil der blive lagt stor vægt på praksis og konkrete udbudscases. Kurset er tilrettelagt, så der i vid udstrækning vil være basis for debat og erfaringsudveksling mellem underviserne og deltagerne.


 

Målgruppe

Kurset er målrettet erfarne udbudspraktikere og udbudsrådgivere, der løbende beskæftiger sig med gennemførelse af eller rådgivning om udbudsprocesser.

Kurset er også relevant for deltagere på JUC’s Udbudsret for specialister i juni 2017, da der bliver fokuseret på nye emner og problemstillinger. 

Kurset kan også med fordel tages efter deltagelse på JUC's Grundlæggende udbudsret.


Materiale

Du får udleveret en mappe med kursuspræsentationen. Derudover får du adgang til relevant kursusmateriale på JUC’s online materialeportal.


Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.
 


"Det var rigtig godt, at de to undervisere udfordrede hinanden – praktikeren over for teoretikeren.
– Sanne Svendsen, udbudsjurist, Randers Kommune.
Tidligere kursusdeltager

”Der var fokus på relevante problemstillinger og den praktiske tilgang til dem i stedet for en gennemgang af reglerne. Der var en god ping-pong mellem underviserne. Det var godt, at underviserne ikke var enige om alting, så man også fik forskellige perspektiver på problemstillingerne.”
– Henriette Stang Meulengracht, specialkonsulent, Energistyrelsen.
Tidligere kursusdeltager

"To meget dygtige eksperter på området, som ligeledes formidler kompliceret stof til kursisterne. Meget fint med komplicerede specialist-områder.​"
– Ras Bloch, udbudskonsulent, Kriminalforsorgen.
Tidligere kursusdeltager

"Super god undervisning i meget relevante emner."
– Stefan Ising, udbudskonsulent, Fredensborg Kommune.
Tidligere kursusdeltager

"Godt valg af relevante emner. Der blev taget god tid til at gøre emner og diskussioner færdige på en udtømmende måde."
– Christian Bach Esdorf, udbudskonsulent, I/S Vestforbrænding.
Tidligere kursusdeltager

"Oplægsholderne var særdeles velforberedte, og der var gode muligheder for at få en dialog i gang. Det var meget positivt, at man havde indhentet oplægsholdere, der ikke havde samme opfattelse af udbudsområdet.
– Anja Nielsen, udbudskonsulent, Statens Serum Institut.
Tidligere kursusdeltager

”Især kunne jeg godt lide dialogen mellem de to undervisere, hvor de ikke altid var enige om regelsættet. Deres beredvillighed overfor deltagerne skal også have ros. Kurset var fremragende – intet mindre."
– Marianne Eichertz Hansen, udbudskonsulent, Syddansk Universitet.
Tidligere kursusdeltager

Skriv mig op

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Skriv mig op

Lektioner

7

 

 

Fredag d. 14. juni 2019

Kl. 09:30 – 16:00

 

JUC

Axelborg

Vesterbrogade 4A 

1620 København V

 

Pris Ekskl. Moms

4.995

 

Hold mig opdateret