Kursus

Værdiskabende bestyrelsesarbejde

 - De skrevne og de uskrevne regler

9

lektioner

5995 DKK.

Baggrund

Ludvig Holbergs komedie fra 1923, Den politiske Kandestøber, afsluttes med denne pointe:
 
»Vi Øvrighed med Munden slaae, Kand dog selv intet giøre; Et er et Søe-Kort at forstaae, Et andet, Skib at føre. Af en politisk Bog man kand Vel lære raisonnere, Men til at forestaae et Land Udfordres andet meere«
 
Man kunne i relation til bestyrelsesarbejde være fristet til at drage en parallel. Det er ikke nok, at kunne sin teori – man skal også have en praktisk forståelse for håndværket. 

Hvor mange håndværkere kan komme langt med en praktisk forståelse for selve håndværket, så gælder det, at vil man lave bestyrelsesarbejde, er det nødvendigt også at kende reglerne. Ellers er der – for at blive i Holbergs pointe – en stor risiko for at gå på grund. 

 

Udbytte

Dette kursus har som ambition at lære deltagerne at forbinde teori og praksis. At forbinde de skrevne med de uskrevne regler.
 
Nye i bestyrelser har sjældent et realistisk billede af, hvilket stort arbejde og ansvar der er forbundet med at sidde i en bestyrelse. Andre med lang erfaring i bestyrelser uden udskiftning har ikke et realistisk billede af, hvordan verden er i udvikling inden for bestyrelsesarbejde.
 
Begge situationer indebærer store risici. Har man ikke en tillært viden om, hvad bestyrelsesarbejde er, kan ens rådgivning blive mavefornemmelser og gætværk.
 
Kursets mål er at give deltagerne en grundlæggende viden om, hvad der skal til, for at bestyrelsesarbejde bliver værdiskabende. 

 

Indhold

Kursets form vil være en gennemgang spektret rundt. Fra overvejelserne, når man skal sammensætte, respektive indtræde i en given bestyrelse, over elementerne i de typiske overvejelser og beslutninger, som et bestyrelsesmedlem skal forholde sig til fra sin indtræden og frem til og med den ordinære generalforsamling. Selv om deltagerne måske ikke er på vej ind i et bestyrelseslokale, kommer de til at opleve de samme spørgsmål på egen krop.
 
Kurset indeholder desuden en beskrivelse og gennemgang af, hvad der aktuelt opfattes som gældende ret i relation til bestyrelsesansvar – altså baseret på kendte, afsagte domme, som har lagt de principielle spor for ansvarsvurderingen. Kurset indeholder nogle helt basale temaer om regnskabslære. 

 

I overskrifter vil kurset – i nogen grad i en anden rækkefølge – komme til at behandle:

 • Overordnet forventningsafstemning. Hvad er en bestyrelse? Hvad er bestyrelsens formål? Hvilke opgaver har en bestyrelse? Hvorfor er det så attraktivt at komme i bestyrelser? Hvornår er en bestyrelse en succes? 
 • Trenden i dag og i morgen og de deraf afledte forventninger til fremtidens bestyrelsesarbejde. Herunder introduktion til ”begreber” som GRC og de forventninger til kunnen hos bestyrelsesmedlemmer, der følger heraf
 • Hvor meget ligner og hvor meget adskiller bestyrelsesarbejde i Danmark sig fra bestyrelsesarbejde i de nærmeste lande, som vi typisk sammenligner os med? Og er de danske regler bedre end de udenlandske?
 • Hvilke overvejelser skal være gjort, inden man tilbyder, respektive siger ja til en plads i en bestyrelse? 
 • Hvilke love og med hvilken detaljeringsgrad skal man kende/kunne?
 • Hvorledes bør en bestyrelse hensigtsmæssigt være sammensat?
 • Hvor megen tid skal man forvente at bruge – og på hvad? 
 • Hvad får man for det?
 • Året i en bestyrelse – hvilke emner behandles typisk hvornår?
 • Et bestyrelsesmødes forløb med afsæt i en standard dagsorden
 • Hvad er et bestyrelsesarbejde uden et årshjul?
 • Hvordan sikrer man sig alle de fordele, som er forbundet med et godt samarbejde med revisor?
 • Når nu revisionsprotokollen ikke længere er pligt – hvordan får man så den viden, man ellers fik derfra?
 • Hvor dygtig bør man være til tal? Og hvor lidt kan man klare sig med at vide om tal? Hvilke tal er i det hele taget de vigtigste?
 • Hvem identificerer risici? 
 • Hvem lægger en strategi?
 • Hvor meget skal man bevare – og hvor meget skal man have med? Og hvor meget må man beholde, når man udtræder?
 • Referater – indhold og proces
 • Af hvem og hvordan træffes de svære beslutninger i en virksomhed under pres?
 • Reaktionsmuligheder ved uenighed i bestyrelsen – protokoldissens, udtræden, meddelelse om udtræden
 • Budgetter og regnskaber – hvor stort et ansvar har bestyrelsen for udarbejdelsen – og forståelsen? Og hvordan kan man agere, hvis man er uenig?
 • Faresignaler – og hvordan reagerer man? Og findes der nogen større fare end mangel på likviditet?
 • Hvordan bør man agere, hvis man er uenig med bestyrelsens flertal?
 • Hvornår risikerer bestyrelsesmedlemmer at blive gjort personligt erstatningsansvarlige? 
 • Hvad er det bestyrelsesmedlemmer ofte forventer, at andre bidrager med?
 • I de emner, hvor det er særligt relevant, vil det blive drøftet hvordan og hvornår der så er  match – eller måske mismatch – når man ser disse spørgsmål i den kontekst, at bestyrelsesmedlemmet samtidigt er jurist / advokat?

 

Målgruppe

Kurset er målrettet advokater og jurister, der beskæftiger sig med – eller har ønske om at udføre bestyrelsesarbejde.

 

Undervisningsform

Kursusformen er ”aktivt involverende”. Med spørgsmål og egentlige opgaver/cases opfordres og udfordres deltagerne til at involvere sig i konkrete overvejelser. Få dem til at perspektivere. Og til at sige noget – også selv om det sker foran andre i lokalet.

 

Materiale

Du får adgang til kursuspræsentationen og andet relevant materiale gennem JUC’s online materialeportal.

Hold dig opdateret

Er du helt opdateret, om nye regler, love, praksis – og ikke mindst har de fornødne redskaber til at håndtere dem? Vælg hvilke retsområder, du vil informeres om og modtag juridiske nyheder, som klæder dig på til morgendagens opgaver.

Kompetenceudvikling

Hos JUC finder du juridiske kurser inden for en bred vifte af arbejdsområder. Vi udbyder både grundkurser og specialistkurser, som kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse.

Du bliver undervist af førende danske og internationale eksperter, der giver indblik i aktuelle udfordringer og muligheder inden for retsområderne samt konkrete værktøjer, som du kan anvende i dit daglige arbejde. På kurserne får du ofte et unikt indblik i ny lovgivning, retspraksis og administrativ praksis med fokus på betydningen for dit specifikke arbejdsområde.