Warranty & Indemnity forsikringer


Udbytte

På kurset gennemgår vi W&I forsikringers karakteristika og den proces, der finder sted i forbindelse med, at forsikringen som led i en virksomhedsoverdragelse tegnes. Vi sætter også spot på forsikringens dækningsområde, fortolkningsspørgsmål og processen, når der rejses krav under forsikringen. 

 

Du får bl.a.:

  • Grundlæggende forståelse for W&I forsikringer, både fra et juridisk og fra et praktisk perspektiv

  • Værktøjer til at håndtere skadesager

  • Dybere indsigt i tilrettelæggelsen af et krav under en W&I forsikring

  • Indblik i samspillet mellem overdragelsesaftalen og forsikringen

  • En forståelse for de ofte komplekse opgørelser omkring tab

 

Indhold

Warranty & Indemnity forsikringer (W&I) har vundet hastig udbredelse de senere år og anvendes i dag ofte i forbindelse med virksomhedsoverdragelser. Der er tale om en relativt ny forsikringsform på det danske marked, og produktet udvikles løbende i lyset af de gjorte erfaringer, blandt andet på baggrund af de større skadessager, der har været.  

 

Vi giver svar på en række spørgsmål, blandt andet følgende: ​

  • Grundlæggende indføring i forsikringsproduktet, herunder samspillet mellem overdragelsesaftalen og forsikringen

  • Trinvis gennemgang af indtegningsprocessen

  • Gennemgang af forsikringsdækning og overvejelser i forbindelse med dækningsområdet

  • Hvordan håndteres en skadessag i praksis, herunder fokus på krav til dokumentation under forsikringen, overvejelser i forbindelse med måden krav fremsættes på, samspillet mellem garantier samt fokus på udvalgte områder til belysning af opgørelsen af tabet samt hvordan man håndterer tabsopgørelse i forbindelse med et krav under forsikringen

  • Hvem kan risikere at blive mødt med regreskrav?

 

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle, der kommer i berøring med W&I forsikringer som led i en virksomhedsoverdragelser eller i forbindelse med skadessager, herunder brugere af produktet (køber eller sælger) advokater, virksomhedsjurister, underwritere, jurister og skadebehandlere i forsikringsselskaber, forsikringsmæglere og risk managers.

 

Materiale

Du får udleveret en mappe med kursuspræsentationen, eksempler på forsikringsbetingelser, m.v.

Kurset kan godkendes som obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Skriv mig op

Kurset er afholdt. Vil du have besked, når der åbnes for tilmelding igen? Klik på ”Skriv mig op” herunder og udfyld felterne.

 

Skriv mig op

Lektioner

4

 

 

Torsdag d. 9. maj 2019
Kl. 09:00 – 12:30

 

JUC

Axelborg

Vesterbrogade 4A

1620 København V

 

Pris Ekskl. Moms

3.500

 

Hold mig opdateret